Kód pojišťovny

Na pořadí záleží

Ilustrační obrázek

Osobnost jedince je utvářena celou řadou faktorů. Jedná se především o geny, výchovu a vlivy vnějšího prostředí. Řada rodičů si klade otázku, proč dvě děti, které jsou vychovávány stejným způsobem a ve stejném prostředí, jsou tak rozdílné? Lze nalézt nějakou uspokojivou odpověď?  Odborníci se domnívají, že velký vliv mají tzv. sourozenecké konstelace.  Mezi prvního psychologa, který zkoumal vzájemné vztahy a hovořil o sourozenecké rivalitě  mezi sourozenci patřil Alfred Adler. Ten také zdůrazňoval i význam pořadí, v jakém se sourozenci narodili.

První v pořadí

Každý člověk touží být v něčem první, v nějaké hře, ve sportu apod. Již odpradávna hrálo pořadí narozených potomků významnou roli a znamenalo to celou řadu výhod, což se týkalo především prvorozených  synů. Ti dědili po svých otcích a měli četná privilegia.  Z obecného hlediska můžeme konstatovat, že od  prvorozených dětí očekávají rodiče mnohé a snaží se tak skrz ně realizovat své nedokončené nebo nedosažené cíle.

Druzí v pořadí

Psychologové se domnívají, že druhorození sice také musí přejímat normy rodiny, ale nejsou natolik oceňováni rodiči, jak by si zasloužili. Rodiče mají tendenci své děti velice srovnávat a ke srovnání také nutí své děti. Druhorození také daleko více utíkají do světa fantazie, mají tendenci k riskování a také mají více potíží se svým sebevědomím.

Rodiče pozor

Aby se děti dobře psychicky vyvíjely, je důležité, aby rodiče byli spravedliví. Pořadí narození každého dítěte nás bude do jisté míry ovlivňovat vždy, avšak nevědomé křivdy, kterých se rodiče dopouštějí, mohou na lidské duši napáchat mnoho škod. Problematické také může být vzájemné složení nevyhovujících párů. Potíže mohou nastat především u dvou prvorozených, protože oba bývají většinou perfekcionisté. Mívají totiž ve zvyku se navzájem trumfovat a neradi dělají ústupky. Lepší vztahy bývají u druhorozených, protože ti jsou velkorysejší a nelpí tolik na pevném dodržování pravidel.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.