Kód pojišťovny

Jóga a její tradice

Ilustrační obrázek

Jóga pro nás Evropany  je většinou spojená s tělovýchovnou formou, tzv. hathajogou, kde se především uplatňují protahovací a dechová cvičení. Filozofie jógy se praktikuje již několik tisíc let a za zemi původu je považována Indie. Podstata jóginské filozofie je zdokonalení duše. Důležité je nenechat svou mysl roztříštěnou a zaměřenou pouze na povrchní věci. Hathajóga chce vytvořit stabilitu mezi vnitřním cítěním a vnějšími požadavky. Cílem je stát se tělesně a duševně flexibilní. Důležitým představitelem hathajógy byl Pátaňdžali, který popsal osmidílnou stezku hathajógy, ke které jsou vázány téměř veškeré tradice.

Autogenní trénink

Hathajóga byla v Evropě známa již na začátku 20. století a jógou se zabývala celá řada lékařů a také vědců. Mezi nejdůležitější z nich patřil neurolog prof. Dr. Johannes Heinrich Schultz, který ve dvacátých letech 20. století vyvinul známý autogenní trénink. Určité části této relaxační metody byly převzaty přímo na základě dechových cvičení z hathajógy.

Jóga pro děti

Děti mají k původní hathajóze velice blízko, protože  je pro ně zcela přirozené pozorování a napodobování okolního světa. Děti mají také bohatě rozvinutou fantazii.Vzhledem k tomu, že systém krevního oběhu u dětí je mnohem menší než u dospělých, nastupuje účinek asán mnohem rychleji. Děti také ještě nemají dostatečnou sílu na některé cviky a nevydrží je dělat tak dlouhou dobu. Z těchto důvodů je vhodné, aby děti opakovaly jednotlivé pozice vícekrát.

Jak působí hathajóga na zdraví dětí?


Již v počátku cvičení dochází k viditelným změnám, a to především na fyzické úrovni, ale je ovlivněn také emocionální a duševní vývoj jedince. Děti se také lépe orientují a učí se překonávat své hranice. Podstatným principem hathajógy je střídání napětí a uvolnění, čímž dochází ke krátkodobé změně prokrvení jednotlivých částí těla. Děti dostávají díky hathajóze nové možnosti pohybu a získávají tak dobrou orientaci a stabilitu. Každý tělesný cvik je také i cvikem duševním. Při každém pohybu jsou propojeny naše mozkové hemisféry a čím častěji se to děje, tím dříve se takové propojení „automatizuje". Na základě pravidelného cvičení se  znalost sledu pohybů prohlubuje, až dojde k jejich plnému zautomatizování. Různé oblasti v mozku se naučí v určitých konkrétních posloupnostech spolupracovat a to může dítěti pomoci k lepšímu soustředění a učení.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.