Kód pojišťovny

Z jakého důvodu dochází k infarktům?

Ilustrační obrázek

Infarkt je nazýván v lékařské terminologii infarkt myocardu a dochází k němu, jestliže se jedna z věnčitých tepen ucpe. Pokud krev nemůže překážku obtékat, části srdce, kterou tepna vyživuje, schází kyslík. Při nedostatku paliva dochází k tomu, že  část srdce, k níž se nedostává krev, rychle odumírá. K ucpání tepny může dojít pomocí krevní sraženiny k jejíž vytvoření dojde na cholesterolovém plátu. Plát je příčinou, že dochází k postupnému zužování průtoku tepny až se v něm udělají trhliny. Krev se pak dostává do trhliny  a sráží se. Infarkt myokardu způsobuje trombóza koronární tepny, následně dochází k ucpání koronární tepny a vytváří se krevní sraženiny v koronární tepně.

Příznaky infarktu

Ve většině případů pociťuje postižený náhlou silnou bolest na hrudi. Bolest nemizí, dochází k prudkému schvácení a pocení. V některých případech může bolest vystřelovat až do krku, čelisti, ramen a pokračuje až k zápěstí nebo do zad. V takovém případě bychom měli neprodleně volat rychlou záchrannou službu a o zavolání záchranné služby dát dotyčnému aspirin, protože ten zpomaluje srážení  a omezuje tvorbu krevní sraženiny.

Zprůchodnění tepny

V případě infarktu je nutné neprodleně ucpanou tepnu co nejrychleji uvolnit a jejím zprůchodněním zabránit ještě vážnějšímu postižení. První metoda spočívá ve zprůchodnění koronární tepny hned na místě, především tam, kde je velká vzdálenost do nemocnice. Do žíly na ruce se aplikuje látka, která rozpustí krevní sraženinu. Látka se jmenuje trombolytikum. Čím dříve bývá látka aplikována, tím kratší je doba, po kterou zasažená část srdce trpí nedostatkem kyslíku, a tím menší je postižení srdce. Po injekci je postižený převezen do nemocnice, ve většině případů na koronární jednotku.

Bypass

Tento jemný a složitý operativní zákrok spočívá v tom, že se zúžená část vyřadí z provozu. K obnovení dostatečného oběhu chirurg odkloní jednu hrudní tepnu a napojí ji z druhé strany zúžení. Tato metoda se v současné době běžně používá. Dále se v jiných případech odebere kus jiné tepny  a zúžené místo tím jím obejde. V průběhu jedné operace lze provést několik bypassů. Během operace bývá srdce většinou vyřazeno z provozu a nemocný je připojen k mimotělnímu oběhu. Operace trvá zpravidla dvě až tři hodiny.

Co dělat po propuštění z nemocnice?

Po propuštění z nemocnice začíná rehabilitační péče nebo následuje pobyt v lázních. Je potřeba si uvědomit, že infarkt se nedostavuje zcela náhodou. Dochází k němu, protože srdeční tepny jsou nemocné, tedy ucpané. Nemoc, která je postihla se nazývá ateroskleróza (usazování cholesterolu v tepnách). Aterosklerózou mohou být zasaženy veškeré tepny : v ledvinách, v mozku, ve střevech a také v dolních končetinách. K tomu je zapotřebí změnit životní styl a také se jinak stravovat. Je také bezpodmínečně nutné užívat léky proti shlukování krevních destiček.

Angina pectoris

Infarkt myokardu vzniká důsledkem ukládání cholesterolu v koronárních tepnách. Infarkt naštěstí nepostihne všechny, kteří mají tepny zanesené cholesterolem. Tepny bývají pouze zúžené, ale  k úplnému ucpání nedochází. Zpravidla se objeví příznaky, které ukazují na zúžení některé koronární tepny. Tyto příznaky zvané angina pectoris se vyskytují při námaze. Podobně jako při infarktu k nim dochází při tělesné námaze, kdy srdci schází kyslík, ale příznaky netrvají tak dlouhou dobu.

Bolest na hrudi při fyzické námaze

Angina pectoris nebývá u všech postižených stejně závažná. Někteří lidé mají záchvaty anginy pecoris  pouze ojediněle, její projevy jim příliš nevadí a žijí takřka zcela normálně. V takovém případě se jedná o stabilní anginu pectoris. V případě, že se zdravotní stav prudce zhorší, hovoříme o nestabilní angině pectoris a je nutný lékařský zásah.

Léky ovlivňující proces srážlivosti


Aby se omezila srážlivost krve v cévách a snížilo tak riziko vytváření sraženin, používají se protisrážlivé léky. Mezi tyto léky patří aspirin, který působí na krevní destičky, zabraňují shlukování. Dalším lékem je clopidogrel, který se v některých případech používá současně. Antikoagulancia jsou léky, které ředí krev, ale účinkují na jiném principu než aspirin. Brání v působení vitaminu K, který je nezbytný pro srážlivost krve. Tyto léky také prodlužují čas, za který se krev srazí a používají se především v případě, kdy srdce bije nepravidelně (srdeční arytmie). Při užívání tohoto typu léku  je nutné provádět pravidelné kontrolní odběry krve, aby se zjistilo, zda je krev dostatečně řídká.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.