Kód pojišťovny

Zhoubné nádory prsu

Ilustrační obrázek

Zhoubné nádory prsu patří k nejčastěji se vyskytujícím nádorům u žen. Vysoký nárůst nádorů prsů se vyskytuje ve všech vyspělých zemích věta, především v zemích severní a západní Evropy a severní Ameriky. Nejvyšší vzestup se týká žen po 50. roce věku. Před 20.rokem je výskyt rakoviny prsu velice vzácný.

Jaké jsou příčiny vzniku rakoviny prsou?

Bohužel pravou příčinu tohoto onemocnění neznáme, ale podle dosavadních výzkumů, hrají důležitou roli tyto následující faktory: věk ženy - (např. věk při prvním porodu, menopauza), stres, fyzická aktivita, stravovací návyky, genetické faktory a hormonální léčba. Celá řada studií poukázala na zvýšené riziko karcinomu prsu u žen, které užívaly hormonální antikoncepci. Vliv náhradní hormonální léčby na riziko vzniku karcinomu prsu v období klimakteria není jednoznačný.

Anatomie prsu

Prs je párový orgán, který během života prochází různými změnami. Tyto změny jsou z velké části ovlivněny hormony, které mění svou činnost zejména v období puberty, šestinedělí, během kojení a v období klimakteria. S věkem mění prs svůj tvar, objem a také hmotnost. Důležitým fyziologickým úkonem prsu je produkce mléka. Prs se skládá ze sekcí- laloků a tyto laloky se skládají z menších lalůčků, které produkují mléko. Propojeny jsou tzv. mlékovody, které vyúsťují v bradavce umístěné v centru tzv. prsního dvorce.V průběhu těhotenství žlaznatá část zmohutní natolik, že prs je složen převážně z ní a pojivová tkáň tvoří pouze malou část. Po skončení období kojení dochází k postupnému zanikání žlaznaté části prsu, ke zmenšení prsu a pojivová tkáň je převažující částí objemu. Po menopauze dochází k razantnímu zániku žlaznaté komponenty a snížení počtu lalůčků.

Samovyšetřování

Mezi nejjednodušší metodu včasné diagnostiky rakoviny prsu patří samovyšetřování. Ženy by si měly vyšetření provádět pravidelně každý měsíc. Nejvhodnějším obdobím pro samovyšetřování je druhý nebo třetí den po skončení menstruace, kdy jsou prsy bez veškerého napětí. Pro ženy, které nemenstruují, je vhodný kterýkoliv snadno zapamatovatelný den, např. první den v měsíci.

Skríning

Hlavním cílem skríningu je odhalit karcinom prsu v době, kdy je ještě velice malý, a především před tím, než má šanci se rozšířit cévním řečištěm. Úmrtnost žen, které prošly širokoplošným skríningem, se snižuje o více než 40%. Skríning není pouze jednorázový proces, ale cyklicky se opakující vyšetření. Žena, která se podrobila vyšetření s negativním výsledkem však musí nadále pečlivě sledovat svůj zdravotní stav.Cílem skríningu je především:

 • zjištění a diagnostikování karcinomu prsu v době, kdy je ještě malý a pohmatově sotva zjistitelný,
 • snížit úmrtnost žena karcinom prsu,
 • snížit rozsah onemocnění.

Jaké jsou příznaky nádoru prsu?

Zhoubný nádor prsu ve v počátku velmi nenápadný a není bolestivý a také nepůsobí žádné potíže. Ke změnám dochází až při dalším růstu. Mezi nejčastější příznaky zhoubného nádoru prsu patří:

 • Vtahování kůže- za tímto příznakem se většinou skrývá bulka.
 • Důlkovatění - vytvoření důlku
 • Váznutí při souhybu- při pomalém zdvihání paží se projevuje asymetrie prsu
 • Nepravidelnost bradavky - můžeme pozorovat její oploštění nebo vtažení
 • Pomerančová kůra - v některých případech se objeví při vyšetření dotekem, v jiných případech se jedná o trvalý příznak
 • Asymterie ve zvětšeném objemu prsu- u částí populace se může jednat o zcela běžný jev
 • Sekrece z bradavky- výtok z bradavky je signálem, který může poukazovat na nádor
 • Zrudnutí a oteplení kůže-  tento jev připomíná zánět a může se jednat o zánětlivý karcinom
 • Rozšířená žilní pleteň - může se jednat o zvýšenou aktivitu prsu, který je postižen nádorem

Řada těchto příznaků signalizuje, že se již jedná o pokročilý nádor. Ve všech uvedených případech je nutné navštívit lékaře. V současnosti je ženám dostupný mamografický skríning a nádor je možné diagnostikovat ještě v době, kdy je nehmatný.V případě, kdy má  lékař  podezření na nádor, je prováděna mamografie prsu. Jedná se o rentgenologické vyšetření, které je velmi jednoduché a  není nebezpečné. Vyšetření je dále doplněno ultrazvukovým vyšetřením.

Histologické vyšetření

V případě, že má lékař podezření na zhoubný nález, musí provést histologické vyšetření podezřelé tkáně. Vyšetření se provádí pomocí punkční biopsie (ložisko se napíchne jehlou). Je nutno podotknout, že ne v případě každého ložiska se jedná o rakovinu. Veškerý odebraný materiál vyšetřuje patolog, který určuje typ nádoru, jeho velikost a agresivitu. Zjištění uvedených znaků je důležité pro stanovení léčby a prognózy. Po zjištění a potvrzení diagnózy karcinomu prsu je nutné provést další vyšetření,které určí, zda se onemocnění nešíří mimo prs. V případě, že došlo k uvolnění nádorových buněk z místa vzniku, hovoříme o metastazování.

Jaká existují stadia onemocnění?

 • Stadium 0 - jedná se o přítomnost neinvazivního nádoru prsu, z tohoto stadia však může bez léčby časem vzniknout invazivní zhoubný nádor
 • Stadium 1- nádor je menší než dva cm a nejsou zasaženy lymfatické uzliny v podpaží
 • Stadium II- rozdělujeme na skupinu IIA a IIB
 • II A - nádor je menší než 2 cm s postižením 1-3 lymfatických uzlin, postižení lymfatických uzlin v podpaží bez prokazatelného nádoru v prsu, nádor o velikosti 2-5 cm bez postižení lymfatických uzlin
 • IIB - nádor o velikosti 2-5 cm s postižením 1-3 podpažních lymfatických uzlin, nádor větší než 5 cm bez postižení lymfatických uzlin v podpaží
 • Stadium III- rozdělujeme na kategorie IIIA, IIIB, IIIC - na základě následujících kritérií:
 • IIIA - postižené podpažní lymfatické uzliny fixované navzájem, nádor menší než 2 cm, postižené podpažní lymfatické uzliny  nebo postižení uzlin vedle hrudní kosti, nádor větší než 5 cm
 • IIIB - nádor jakékoliv velikosti, který prorůstá do stěny hrudní nebo kůže, zánětlivý karcinom
 • IIIC - nádor jakékoli velikosti o, postižení 10 a více lymfatických uzlin v podpaží nebo podklíčkových uzlinách
 • Stadium IV- jedná se o onemocnění, kdy současně probíhá metastázování

Terapie zhoubných nádorů prsu

Nejčastějším prvotním léčebným zásahem je operativní výkon. Rozsah výkonu záleží na více okolnostech, především na velikosti a umístění nádoru. Součástí výkonu je také odstranění podpažních uzlin. Pomocí mikroskopického vyšetření odebrané tkáně je zjišťován typ nádorového bujení a jeho vztah k okolní zdravé tkáni. V některých případech může operatér přistoupit k amputaci prsu. Dále se přistupuje k tzv. systémové léčbě, kterou lékař určuje podle celé řady  klinických parametrů.

Chemoterapie

Jedná se o léčbu chemickými látkami, tzv. cytostatiky, které mají protinádorový účinek. Cytostatika působí v různé fázi buněčného cyklu a mají také odlišný mechanizmus účinku. V současnosti existuje minimálně 40% procent cytostatik s prokázanou účinností v léčbě karcinomu prsu.

Hormonální terapie

Hormonální terapie patří k nejstarším způsobům léčby nádorových onemocnění prsu. Indikace k tomuto typu léčby je založen na  průkazu hormonálních receptorů. Existuje několik způsobů hormonální léčby: ablativní, kompetitivní a inhibiční.

Biologická léčba

Jedná se o podávání látek, které ovlivňují řetězce určitých dějů receptorů, které jsou nezbytné pro přežívání, množení a růst buněk. Biologické látky mají ve srovnání s cytostatiky jiný mechanizmus účinku i jiné vedlejší účinky.  Léčba pomocí biologických látek je nákladná, ale u specifické skupiny nemocných je plně hrazena pojišťovnami. Léčba je uskutečněna ve speciálních komplexních onkologických centrech.

Radioterapie

Jedná se o nejstarší neoperační léčebnou metodu, která je užívána při léčbě zhoubných nádorů. Léčba využívá paprsků, z ozařovacích přístrojů a způsobuje změny v nádorových buňkách.Tyto buňky buď okamžitě zahynou, nebo ztrácejí schopnost nekonečného množení a po určitém čase zaniknou. K těmto účinkům však dochází jak v nemocné  tkáni, tak i v okolní zdravé tkáni. Ozařování je proto velmi náročné na přesnost, aby došlo k maximálnímu poškození nádorových buněk.

Lymfedém

Mízní otok paže se může objevit za řadu let po lokální léčbě bez jakékoli souvislost s případným dalším rozvojem choroby. Léčba lymfedému je obtížná, protože ženy by se měly vyhnout jakékoli činnosti, která podporuje zadržování mízy. Postiženou končetinu je nutno dávat do zvýšené polohy, vždy jak je to možné  Nezbytná je každodenní péče o pokožku a přikládání bandáže. V rámci rehabilitační péče je léčba zaměřena na prevenci otoků již bezprostředně po operativním zákroku. Rehabilitační režim zahrnuje cvičení, aplikaci kompresních rukávů, manuální lymfodrenáže a protiotokovou fyzioterapii.

Postmastektomický bolestivý syndrom

Zhruba u 4-10% žen dochází následkem operace prsu k  vývoji bolestivého syndromu. Bolestivost se může projevit ihned po operaci nebo po několika dnech i týdnech. Bolest má pálivý charakter především v oblasti hrudní stěny v okolí pooperační jizvy, v podpaží a v zadní části paže. Postižené ženy si často stěžují na „pocit cizí tkáně" v okolí jizvy. Na straně, kde byl proveden zákrok si ženy stěžují na syndrom zmrzlého ramene. V rámci prevence postmastektomickému algickému syndromu je ženám indikována fyzikální rehabilitace.

Psychologická rehabilitace

Zhoubné onemocnění je velmi vážný zásah do lidského života a velmi výrazně ovlivní dosavadní život jedince. Pro nemocnou ženu se jedná o nesmírně složité období, které má určité fáze a trvá delší dobu než se žena s danou diagnózou smíří. Přichází velký strach o budoucnost, nejistota ve všech oblastech života. Nádorové onemocnění prsu má v rámci léčení širokou škálu léčebných možností. V současné době se daří velmi dobře zvládat zejména časná stadia nemoci, ale lze také zvládat i pokročilejší nálezy. Dobrá psychická pohoda a zejména pomoc nejbližších členů rodiny pomáhá snášet vedlejší účinky léčby a také podstatně ovlivňuje výsledek léčby.

Epitézy


V případě odstranění prsu dochází k nerovnováze a k přetahování hrudníku ke zdravé straně. Z toho také plynou bolesti v zádech a v oblasti krční páteře. Z tohoto důvodu se doporučuje co nejdříve nošení epitézy. V současné době je velký výběr epitéz, které se vkládají do speciální podprsenky. Po operaci předepisuje lékař tzv. pooperační epitézu, která je naplněna vláknitou výplní a je měkká a lehká. Dobře padnoucí epitéza napomáhá ženám k brzkému návratu do běžného života. Ve specializovaných prodejnách lze také zakoupit i plavky, které jsou upravené k tak, aby žena mohla nosit epitézu.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.