Kód pojišťovny

Psychosomatické poruchy u dětí

Ilustrační obrázek

Psychické poruchy se somatickými projevy se projevují jak v oblasti psychické, tak v oblasti somatické. Jsou podmíněny vzájemnou interakcí biologických a psychosociálních faktorů. Oblast psychosomatických problémů u dětí  je velice důležitá, protože dítě je disponováno k „somatizaci" konfliktů v psychosociální oblasti. Tyto poruchy představují celou řadu somatických obtíží a na jejich vzniku se podílejí psychické a sociální faktory.

Neurotické návyky

Základem pro vznik neurotických návyků je pocit ohrožení a zhoršené emoční rozpoložení  ve smyslu pocitu napětí, strachu a úzkosti. Na vzniku neurotických potíží se podílejí vrozené dispozice (temperament, stabilita reakcí, odchylky CNS) a vlivy vnějšího prostředí (psychosomatická zátěž). Charakter prožívání zátěžových situací souvisí s aktuálním psychickým stavem  dítěte, jeho zkušenostmi, individuálními vlastnostmi a aktuálním somatickým stavem dítěte (únava, vyčerpání, slabost).

Tiky

Jedná se o náhlé, rychlé se opakující bezúčelné pohyby, zvuky nebo gesta. Jsou mimovolní, ale potlačitelné vůlí pouze na krátký okamžik. Frekvence tiků se odvíjí od zevního stresu. Existuje několik druhů tiků: jednoduché, motorické (v oblasti mimického svalstva), vokální neboli fonační (různé vydávání zvuků - pokašlávání, vyrážení slabik atd.), komplexní motorické tiky, komplexní fonanční tiky (skládají se z komplexů zvuků, slov nebo frází).

Koktavost

Koktavost neboli balbuties je porucha plynulosti řeči. Jedná se o jednu z nejtěžších a nejnápadnějších druhů narušené komunikační schopnosti. Projevuje se křečovitým opakováním slabik nebo celých slov, prodlužováním začátku slov. Koktavost představuje pro dítě chodící do školy velké sociální stigma, protože se jedná o nápadný projev, který upoutává pozornost okolí.  Dítě potřebuje pomoct překonat pocity méněcennosti a strachu z komunikace.

Mutismus

Mutismus neboli nemluvnost, je neurotický útlum řeči u dítěte, které mluvit umí, ale z důvodu emočního útlumu a následkem traumatického zážitku nemluví. Postihuje především děti předškolního věku. Nutno podotknout, že se nejedná o organické poškození CNS, ale tento útlum řeči je projevem strachu a napětí v určité situaci nebo komunikaci s konkrétní osobou.

Ekzémy

Kožní projevy jsou ze sociálního hlediska velmi nepříjemné a především v období dospívání jsou velmi těžce přijímány a vnímány. U dětí i dospělých pacientů bývá zjištěna zvýšená neurovegetativní labilita.

Chronická únava a subfebrilie

Tyto potíže jsou často spojovány s akutním somatickým onemocněním a objevují se po opakovaných infekcích, angínách a virózách. V mnoha směrech se jedná o obraz, který je podobný chronickému únavovému syndromu u dospělých. Děti jsou často unavené a tato únava trvá déle než jeden měsíc. V důsledku únavy dochází  ke zhoršení pozornosti a koncentrace.K chronické únavě u dětí se setkáváme nejčastěji u dospívajících dívek. Subfebrilie je opakované zvýšení teploty bez jiných příznaků onemocnění. S tímto problémem se nejčastěji setkáváme u školních dětí. Tato porucha může být spojena s dalšími potížemi v nejrůznějších oblastech. Existuje také souvislost mezi přehnanými nároky rodičů na dítě.

Bolesti břicha a zažívací potíže

Bolesti břicha a zažívací potíže patří k nejčastějším obtížím. Mohou vznikat náhle nebo jako opakující problém. Těmito potížemi trpí převážně děti mladšího školního věku. Mezi další typické symptomy patří: bolesti hlavy, nauzea, nechutenství, zažívací potíže, poruchy spánku, únava, úzkost, atd.

Psychogenní zvracení

Nejčastěji se objevuje u dětí mladšího školního věku. Tyto děti jsou výrazně fixovány na matku a při jejím odchodu začnou zoufale plakat, zajíkat se, až se pozvracejí. Toto chování vyvolává žádoucí reakci dospělých  a chování dítěte se tímto fixuje  a stane se reakcí na frustraci.

Bronchiální astma

Astma bronchiale se často objevuje v dětství. Zhruba šedesát procent lidí, kteří trpí astmatem jsou děti do sedmnácti let. Během dospívání dohází až u čtyřiceti procent z nich k uzdravení nebo k výraznému zlepšení zdravotního stavu. Astmatické záchvaty se dostavují často nečekaně a jsou úzce spjaty s emočním stresem a se vzájemnými vztahy v rodině.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.