Kód pojišťovny

Co ještě nevíte o celiakii

Ilustrační obrázek

Celiakie je onemocnění, které je způsobeno nesnášenlivostí lepku. Lepek je směs bílkovin obsažená v obilných zrnech. Nesnášenlivost vzniká na jeho část - bílkovinu, která se u pšenice nazývá gliadin, u ječmene hordein, u žita sekalin. Také většina odborných publikací píše, že oves se  nesmí jíst u bezlepkové diety. Podle současných výzkumů se oves u bezlepkových diet smí v případě, pokud je zpracován na tzv. čistých strojích. To znamená, že nesmí přijít do kontaktu s jinými obilninami. Působením lepku jako jedu, dochází ke změně povrchu sliznice tenkého střeva, mizí zde mikroklky a klky. V důsledku toho se povrch tenkého střeva snižuje a tím se zmenšuje až mizí jeho schopnost trávení a vstřebávání živin. Tato porucha se může projevit takřka kdykoli, jak v dětství, tak i v dospělosti.

Nejrizikovější období

U dětí se celiakie  nejčastěji objevuje brzy poté, co jim byla prvně podána strava, která obsahuje lepek. Nejčastěji od 6. měsíce věku dítěte, do 10 až 12 let. U dospělých to bývá nejčastěji mezi 30.a 50. rokem života, často po zátěži (závažné infekci, operaci, porodu, potratu, apod.). V současné době připadá jeden nemocný postižený celiakií na 99 zdravých lidí.

Symptomy celiakie u dětí

U dětí se celiakie projevuje těmito klasickými příznaky: neprospívání, nepřibývání na váze, mastné, objemné a nápadně zapáchající stolice nebo kašovité světlé průjmy, které vedou k podvýživě, plynatost, křeče a bolest a postupně vzedmuté a nafouklé břicho. Děti ztrácejí chuť k jídlu, jsou plačtivé a mrzuté. Velice často se u nich projevuje anémie z nedostatku železa. Z tohoto důvodu jsou děti unavené, apatické a nemají dostatek energie k pohybu.

Symptomy celiakie u dospělých

U dospělých se může onemocnění projevovat obdobně jako u dětí, ale často se objevují případy s méně vyvinutými příznaky. Může se objevit řídnutí kostí, zvýšená kazivost zubů, bolest kloubů a svalstva, cukrovka, kožní problémy, deprese, krvácivé stavy, zvýšená náchylnost k infekcím, opožděná puberta, porucha pohlavních funkcí, otoky končetin. Ke sdružených chorobám může patřit také porucha nervového systému, vysoké jaterní testy, porucha ledvin, srdeční vady, zánět štítné žlázy, změny na CT vyšetření, na magnetické rezonanci apod. U žen může docházet k poruše menstruačního cyklu  a neléčená celiakie může být příčinou častých potratů a sterility. Také může dojít k rozvratu metabolismu, zvýšenému výskytu nádorového onemocnění, u dětí to jsou poruchy psychického vývoje až s možným silným mentálním poškozením.

Pohled historie

Lidé sice jedli obilí po staletí, ale obilí, které dříve rostlo planě nebo se začalo pěstovat, obsahovalo malé množství lepku. Takto vypěstované a zpracované obilí na mouku ho obsahovalo pouze 10%. S postupem času docházelo ke šlechtění a zkvalitňování obilí a naše mouka již v současné době obsahuje 50% lepku. Zhruba 200 let se vyrábí kvalitní mouka, která má vysoký obsah lepku.  V současnosti se vyrábí mouka, která je kvalitní - tedy vysoce lepková. Než se u dospělého projeví potíže, může to trvat až 15 let.

Jaké jsou příčiny nemoci?

V podstatě se jedná o geneticky podmíněnou enzymatickou poruchu. Po celiakii by se mělo pátrat především u nejbližších členů rodiny. Přesný způsob dědičnosti této poruchy není dosud znám. U žen, které trpí celiakií existuje velká pravděpodobnost, že i jejich dítě bude postiženo touto chorobou.

Zásady prevence

U těch  jedinců, kde byly zjištěny pozitivní protilátky - vysoká hladina imunoglobulinů je doporučena střevní biopsie, která definitivně potvrdí nebo vyloučí podezření na celiakii. Podmínkou řádné diagnózy je provedení enterobiopsie, v době, kdy není dodržována bezlepková dieta. K potvrzení celiakie je nutné provést třikrát biopsii. Jestliže se onemocnění potvrdí, je nutné, aby pacient dodržoval bezlepkovou dietu po celý život, a to i v případě, když nemá žádné příznaky onemocnění. Při nedodržování diety hrozí vzplanutí choroby.

Jak se léčí celiakie?

Hlavní zásadou léčby je celoživotní dodržování diety. Po určité době (v závislosti na poškození sliznice) dodržování bezlepkové diety dochází k obnově klků a regeneraci tenkého střeva. Jako součást celiakie se může vyskytnout nesnášenlivost mléka. Lidé s těžkou akutní formou celiakie musejí zpočátku onemocnění mléko vyloučit nebo pijí mléko kysané. Dále se doporučuje nekonzumovat tučné, těžké a dráždivé potraviny.

Které potraviny neobsahují lepek?

Některé potraviny patří mezi přírodně bezlepkové. Patří zde např.: brambory, kukuřice, rýže, proso, pohanka, sója, jáhly, čočka, hrách, fazole, cizrna, amarant, ořechy semena. Z těchto uvedených potravin se vyrábějí potravinářské výrobky především na přípravu bezlepkových směsí na výrobu chleba, pečiva, knedlíků a moučníků. Mezi další bezlepkové potraviny patří maso, ryby, zelenina, ovoce, mléko, tuky, vejce, med a cukr. I když se jedná o bezlepkové potraviny, další výrobky z nich mohou být zahuštěné pšeničným škrobem. Bezlepkové potraviny jsou označeny znakem - přeškrtnutý klas nebo jsou označeny slovně  - neobsahuje lepek, vhodné pro bezlepkovou dietu. Nepřítomnost lepku je garantována výrobcem.

Jakým způsobem vařit?

Aby úprava bezlepkové stravy byla chutná, je docela pracné. Nutno podotknout, že tato strava je cenově velmi náročná, protože výrobky jsou často nejméně třikrát dražší než běžné potraviny. Také vaření těchto potravin je obtížné, protože moučné směsi se drobí, rozpadají a jsou mazlavé. Omáčky a polévky se zahušťují kukuřičným nebo bramborovým škrobem, popř. bezlepkovou moukou. V naší republice je pouze malé množství restaurací, které nabízejí bezlepkovou dietu. Lidé, kteří trpí celiakií by měli konzumovat větší množství potravin, které obsahují vitaminy rozpustné v tucích A,D, E, K.

Formy onemocnění

Celiakii můžeme rozlišit na aktivní, tichou, latentní a potencionální. V současné době se předpokládá, že asymptomatických forem je zhruba 7 krát více než symptomatických. U aktivní celiakie se při vyšetření prokážou typické atrofické slizniční změny. Tichá celiakie se neprojevuje zřetelnými klinickými projevy a latentní celiakie musí splňovat následující kritéria:

  • častá přítomnost klinických příznaků,
  • v minulosti již prokazatelné histologické změny, které odpovídají diagnóze,
  • sliznice tenkého střeva v normě při normální stravě s lepkem.

Těhotenství

Strava pro těhotné ženy trpící celiakií se liší pouze v tom, že nebude obsahovat látky, na které je žena přecitlivělá. V průběhu celého těhotenství je pro ženy s celiakií důležité, aby zvýšily příjem vitaminů a minerálních látek, především kyseliny listové a železa. V případě, že dojde během těhotenství k náhodnému požití lepku, nemá to žádný podstatný vliv na plod a není důvod k panice. Nesmí se však jednat o pravidelnou konzumaci glutenu.

Vyrovnání se  s diagnózou

Při zjištění diagnózy - celiakie nezbývá nic jiného než vzít úpravu stravy jako každodenní součást svého životního stylu. Pro bezlepkovou dietu je nesmírné důležité, aby jedinec byl dostatečně informovaný. Důležité je získat veškeré informace o výskytu lepku v potravinách  a naopak zjistit, co dalšího je vhodné jíst, abychom dostatečně rozšířili svůj jídelníček.

Rady po maminky

  • Bezlepkovou stravu bychom měli připravit pro celou rodinu. Je to vhodnější z toho důvodu, že dítě nebude mít pocit výlučnosti a my se vyhneme dvojí přípravě jídel.
  • Dítě musí být rovněž seznámeno s významem diety pro jeho zdraví.
  • Dítě bychom rozhodně neměli litovat. Důležité je nehovořit zbytečně o příznacích onemocnění  před dítětem a nezveličovat celou situaci.
  • Není nutné omezovat návštěvy ostatních dětí, protože i pro ně můžeme připravit bezlepkové pohoštění.
  • Na návštěvy bychom měli jít připraveni s vlastní svačinkou a podle potřeby pomůžeme dítěti vybrat pro něj vhodnou stravu.

Porušení diety

Jestliže se stane, že dojde omylem k porušení diety, není na místě propadat panice. Organismus  může reagovat zvracením nebo průjmem. V takových případech se reakce dostaví zpravidla v průběhu 24 hodin až tří týdnů. Také se stává, že k reakci na lepek nemusí dojít vůbec. Většinou je to v případech, kdy je dotyčný na bezlepkové dietě delší dobu a střevní sliznice je vyhojená. Příznaky se mohou dostavit až po několika letech nedodržování diety. A v průběhu té doby si může  nemocný přivodit závažné problémy do budoucna.

Tipy na vaření


Příprava pokrmů se takřka neliší od běžné kuchyně, lze používat stejné recepty a postupy. Je však důležité a podstatné kontrolovat veškeré používané suroviny. Lepek může být také v kypřícím prášku. Doporučuje se tedy používat kypřící prášky, které obsahují kukuřičný škrob. Jako náhražku za pšeničnou mouku je vhodné používat bezlepkové moučné směsi, které jsou pro tento účel speciálně vyrobené. Bezlepková mouka více saje vodu a drží těsto méně při sobě. Konečný výrobek je daleko jemnější a křehčí, proto můžeme přidat menší množství ořechů, oleje, jogurtu nebo vejce.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.