Kód pojišťovny

Jak roste vaše dítě

Ilustrační obrázek

Tělesná výška a hmotnost jsou rozměry, které umožňují jednoduchým způsobem sledovat, zda dítě roste přiměřeně svému věku. Porovnáním hodnot tělesné výšky a hmotnosti můžeme hodnotit tělesné proporce dítěte. Pouhým porovnáním těchto dvou rozměrů posuzujeme tzv. hmotnostně výškový poměr, tj. zjišťujeme, zda hmotnost odpovídá tělesné výšce, čili zda je dítě souměrné. U dětí od narození do tří let je důležité také sledovat  velikost obvodu hlavy.

Rozpoznáme-li však, že vývoj tělesných znaků dítěte se odchyluje od předpokládaných hodnot, můžeme předejít některým zdravotním komplikacím. Odchylky v růstu nás mohou upozornit i na  chybné výživové návyky, na psychické či jiné problémy dítěte. Abychom však mohli posoudit, zda je růst dítěte přiměřený, musíme naměřené hodnoty jeho tělesné výšky i dalších znaků porovnávat s hodnotami běžnými v celé naší dětské populaci. K tomu slouží tzv. referenční údaje, resp. růstové standardy, které bývají většinou k dispozici ve formě růstových (percentilových) grafů.

Růst člověka není rovnoměrný. Nejrychleji plod roste v děloze matky v prvních týdnech těhotenství. Těhotná žena prochází pravidelnými prohlídkami, jejichž součástí je ultrazvukové vyšetření. Když se ukáže hmotnost nižší, než by měl plod mít, hovoří lékaři nejčastěji o nitroděložním růstovém selhání. Jeho příčiny mohou být dány různými faktory (alkohol, drogy, nesprávná výživa matky, nedostatečná funkce placenty nebo genetické poruchy plodu). Některé děti mají v důsledku růstové retardace nižší porodní váhu nebo délku – jedná se asi o pět tisíc novorozenců ročně. Většina dětí tento handicap během prvních dvou let života dožene. Asi deset procent dětí zůstává „mimo tabulky“ i po druhém roce života. Pro určení diagnózy a sledování růstu těchto dětí zůstává klíčová preventivní prohlídka u pediatra ve třech letech věku. Těžký deficit růstového hormonu se projeví obvykle ve druhém roce života, mírnější později. Pokud je příčinou nějaké trauma nebo operace mozku, pak výpad růstového hormonu může nastat kdykoli.

Růstový hormon je látka bílkovinné povahy. Molekulu bílkoviny tvoří 191 aminokyselin. Jako bílkovina nemůže být růstový hormon do těla podáván ve formě tablet. Odborný název růstového hormonu zní somatotropní hormon (STH). V prvé řadě je tedy  zodpovědný za regulaci tělesného růstu. Na starosti ale má i regulaci metabolismu cukrů, tuků a bílkovin. Nejvíce se tvoří v období dětství a dospívání. Jeho tvorba však momentem tělesné dospělosti nekončí. V pozdějším věku se podílí na regulaci metabolismu. S tím, jak postupně stárneme, jej naše hypofýza vyrábí stále méně.

Růstové grafy


V růstových grafech bývá nejčastěji na vodorovné ose vyznačena věková škála a na svislé ose odečítáme naměřenou hodnotou sledovaného znaku. Tam, kde se protnou kolmé čáry vycházející z bodů na osách, zaznamenáme v grafu bod. Při opakovaných měřeních body spojíme čarou a dostáváme tak růstovou křivku měřeného dítěte. V grafech jsou čarou vyznačeny hodnoty tzv. percentilů (nejčastěji 3., 10., 25., 50., 75., 90. a 97.). Padesátý percentil většinou vystihuje nejčastější hodnotu tělesného znaku v české populaci. Čím jsou další čáry vzdálenější od této čáry, tím jsou jejich hodnoty extrémnější. Pokud růstová křivka měřeného dítěte sice probíhá souběžně s percentilovými křivkami, avšak mimo střední pásmo, tj. mimo pásmo, které je vymezeno 25. a 75. percentilem, pak musíme přihlédnout k tomu, jaká je výška a hmotnost obou rodičů dítěte.

Neroste?


Příčin poruch růstu u dětí může být velké množství. Může se jednat o poruchy tvorby a vylučování růstového hormonu, některé z těchto příčin mohou být vrozené, jiné získané v průběhu života. Získané poruchy mohou vznikat v důsledku onemocnění podvěsku mozkového, ve kterém je růstový hormon tvořen. Poruchou růstu se však mohou projevovat i choroby jiných žláz s vnitřní sekrecí, například nadledvin nebo štítné žlázy, a také těžší onemocnění jiných orgánů. Léčba patří do rukou lékaře-endokrinologa. Nejčastěji dítě dostává růstový hormon. Lék se podává před spaním – jednou denně. Dávka se mění v souvislosti se změnou hmotnosti a vzhledem k růstové rychlosti. Je-li dítě rizikové kvůli nedostatku růstového hormonu, po ukončení růstu je opět otestováno u endokrinologa a nízké dávky hormonu pak dotyčný bere po zbytek života. V dospělosti jsou požadavky na množství tohoto hormonu poměrně nízké.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.