Kód pojišťovny

Crohnova nemoc

Ilustrační obrázek

Jedná se o zánětlivé onemocnění trávicí trubice, kdy může být postižena kterákoli její část. Projevy nemoci se odlišují podle typu a úseku postižení. Mezi nejčastěji uváděné příznaky nemoci patří: bolesti břicha, průjmu, úbytek hmotnosti. Bolesti mají typicky křečovitý charakter a objevují se především po jídle. V oblasti konečníku a řitního kanálu se objevují opakované záněty a píštěle u konečníku, vředy v řitním kanále.

Charakter nemoci

V počátku nemoci má většina nemocných pouze zánětlivé změny na střevní sliznici, ale v průběhu dalších let se přidávají změny, které vedou ke vzniku zůženin nebo píštělí. I když je Crohnova choroba nevyléčitelná, u většiny postižených lékaři dosáhnou léčbou klidové fáze, takže mohou žít kvalitní život.

 Ulcerózní kolitida

Tento chronický zánět tlustého střeva zasáhne vždy také konečník. Zánětlivé ložisko se šíří v povrchových vrstvách stěny tlustého střeva, a to převážně ve sliznici a podslizniční části. Postiženého trápí bolestivé nucení na stolici, krvácení z konečníku a průjmy. Podle rozsahu zánětu se rozlišují tři tvary ulcerózní kolitidy: proktitida, ohraničený útvar a rozsáhlý (extenzivní) tvar.

Proktitida

Zánět postihuje konečnou část tlustého střeva - konečník (rektu) - v délce 10 - 15 cm od análního okraje. Přechod zánětlivých změn v normální sliznici bývá náhlý. Typickým rysem této formy nemoci je časté, bolestivé nutkání na stolici, kdy s postiženého vychází pouze krev nebo zakrvavený hlen.

Ohraničený útvar

Postihuje konečník a různě rozsáhlou část tlustého střeva až do oblasti slezinného ohbí tráčníku. Nemocní si často stěžují na průjmovitou stolici a krvácení z konečníku. Také mohou trpět bolestmi v levé části podbřišku. V pozdějším stádiu se přiřazují typické projevy celkového zánětu - zvýšené teploty nebo dokonce horečky, křečovité bolesti břicha, úbytek hmotnosti a silné průjmy.

Rozsáhlý (extenzivní) tvar

Nemoc navíc zasahuje příčný tráčník a v některých případech také celou oblast tlustého střeva. Postižení mají vždy větší počet průjmovitých stolic s příměsí krve a hlenu. Současně zde vzniká riziko dalších komplikací, které mohou končit až proděravěním střeva.

Charakter nemoci

U většiny postižených je typické střídání období vzplanutí zánětu, jimž se říká relapsy, s bezpříznakovými periodami klidu (remise). Statistiky poukazují na to, že první tři roky od stanovení diagnózy jsou pro chování a vývoj nemoci zásadní. V případě, že se potíže vracejí od počátku  několikrát do roka, i když je postižený v udržovací léčbě, vzniká pravděpodobnost, že období vzplanutí budou častější. Odhadovat prognózu onemocnění je složité a individuální. V průběhu Crohnovy choroby se může objevit řada komplikací.

Stenóza

Zúžení průsvitu střeva se objevuje u 30 až 40% postižených Crohnovou chorobou. Velmi často je postiženo také tenké střevo. Potíže se projevují křečovitými bolestmi břicha, zvracením a nápadnými střevními zvuky.

Perforace (protržení)

Tato komplikace je poměrně častá. Tento hluboký vředovitý defekt pronikne celou stěnou střeva. Kolem něj se vytvoří vazivové blány ohraničující zánět. Konečným výsledkem je vznik píštěle a abscesu. V takovém případě je nutno provést chirurgickou resekci postižené části střeva.

Perianální absces a píštěl

Obě typické komplikace Crohnovy ccoroby postihují tlusté střevo. Nebezpečí této komplikace spočívá v tom, že může vést ke vzniku neohraničeného hnisavého zánětu v oblasti hráze - a k poškození funkce análních svěračů.

Septický průběh střevního zánětu

Projevuje se typicky horečnatým průběhem a celkovou schváceností. Vzhledem k účinné protizánětlivé terapii je dnes méně častý než v minulosti.

Toxické megakolon

Tato závažná, ale výjimečná komplikace postihuje zhruba 2-4% pacientů s ulcerózní kolitidou. Vede až k rozepjetí tlustého střeva a následně ke střevní neprůchodnosti. Ta může vést až k perforaci střeva a hnisavému zánětu pobřišnice.

Masivní krvácení

Tato rovněž vzácná komplikace způsobuje narušení stěny větší cévy v důsledku vředovitého zánětu. Řešením je okamžitý operativní zákrok.

Carcinom tlustého střeva

Častěji se objevuje u postižených, kteří trpí ulcerozní kolitidou déle než deset let. Tito pacienti bývají zařazeni do tzv. dispenzárního programu, který zaručuje pravidelné koloskopické kontroly a vícečetné biopsie.

Kůže

U jedinců postižených Crohnovou chorobou se objevují bolestivé zduřeniny podkoží a kůže, umístěné obvykle na bércích. Původně růžová barva se mění podobně jako modřina. Vzniká typické poranění kůže, které se postupně zvětšuje a prohlubuje.

Klouby

Střevní záněty často odnášejí klouby, a to především kloub hlezenní a kloub kolenní. Postižený kloub je zarudlý a bolestivý. Po odeznění akutního stavu se zhojí zcela bez následků.

Postižení jater

Další komplikací je zánět žlučových cest, který je typický spíše pro muže. Ve vážných případech se někteří nemocní musí podrobit transplantaci jater.

Metabolické komplikace

Další typ komplikací souvisí s porušením vstřebávání živin, nebo z nežádoucího účinku užívaných léčiv.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.