Kód pojišťovny

Duševní nemoci a jejich příčiny

Ilustrační obrázek

Velká část duševních onemocnění vzniká na podkladě nějakých dispozic. Patří zde způsob výchovy, události, které se vyskytují v průběhu života, potíže v mezilidských vztazích, pracovní a existenční starosti. Také bývá přítomen i „spouštěcí faktor", který vlastní nemoc vyvolává. Některé nemoci mají genetický základ, protože se vyskytují v některých rodinách nebo mohou být vyvolány biochemickými změnami v mozku. Tyto změny mohou způsobit léky, zranění nebo degenerace samotné mozkové tkáně.

Nejčastější duševní poruchy

Mezi nejčastější duševní poruchy patří neurózy. Příčinou neuróz jsou nepříjemné reakce na stresy, které pacient prodělal v minulosti. Vrozené faktory neuróz mají své kořeny v dětství, často plynou z nejistoty. Významnou roli v rozvoji neuróz hraje způsob výchovy. Neurózy zahrnují:

  • úzkostnou neurózu,
  • fobie,
  • poruchy příjmu potravy,
  • hypochondrie.

Úzkostné neurózy

Dlouho trvající obava, strach a zvýšená podrážděnost spojená s horší schopností soustředění patří mezi hlavní příznak úzkostné neurózy. Mnoho nemocných trpí současně i tělesnými potížemi jakými jsou: bušení srdce, závratě, pocení, sucho v ústech, bolest hlavy, třes končetin atd. Neuróza může vážně zasáhnout do života postiženého a  narušit jeho mezilidské vztahy. Příznaky se mohou dočasně zhoršit za určitých situací a vést k zrychlenému dýchání  a panice. Úzkostná neuróza je častější u žen.

Fobie

Jedná se o velice intenzivní strach z nějaké situace nebo objektu. Při setkání s takovou situací zažívá člověk úzkostné příznaky a není schopen se s nimi vyrovnat a nutí ho to k útěku.

Poruchy příjmu potravy

Mezi poruchy příjmu potravy patří anorexie a bulimie. V prvém případě se jedná o odmítání potravy a doslova strach z kilogramů, druhý případ se týká nezvládnutelnou  a nekontrolovatelnou  konzumaci velkého množství jídla během krátké doby. Obě dvě poruchy spočívají v nutkavých představách o jídle i hmotnosti.

Hypochondrie

Za hypochondra označujeme jedince, který má trvalý a neopodstatněný strach o své fyzické zdraví. V lehčím měřítku je to celkem normální, ale v těžkých formách může být hypochondr vážným problémem. K častým příznakům patří bolesti kdekoli na těle, které vzdorují veškeré léčbě.

Poruchy osobnosti

Množství různorodých problémů, které mohou z narušení osobnosti vyplynout, lze jen ztěží definovat.Člověk s paranoidní osobností je přecitlivělý, nepřátelským vztahovačně  reaguje na sebemenší kritiku. Mezi nejtěžší poruchu osobnosti patří psychopatie. Psychopati nemají schopnost navázat láskyplný vztah nebo přátelství a chovají se nesmírně impulsivně.

Schizofrenie

Začíná znenadání, pacient se začne chovat nezvyklým způsobem. Často se objevují zvukové a hlasové halucinace a pacient si nenormálnost svého bludu nemusí uvědomovat. V některých případech přichází změny postupně. Téměř u jedné čtvrtiny osob se schizofrenie vrací a probíhá celé roky chronicky.

Poškození mozku

Mozek může být poškozen poraněním nebo jedovatými látkami. Příznaky jsou pak závislé na povaze poškození a na tom, zda se jedná, či nejedná o trvalé poškození.

Demence

Zhruba u jednoho člověka z deseti se po 65. roce věku začne rozvíjet senilní demence. K časným příznakům patří zapomětlivost a potíže s úsudkem. Staré vzpomínky přetrvávají déle, ale postupně jsou narušeny také ony. Nakonec dochází k poruchám osobnosti, pacient se stává zmateným a depresivním. K tomu se připojují také závažné tělesné postižení, dotyčný není schopen se mýt a dodržovat tělesnou hygienu. Nejčastějším druhem demence je Alzeheimerova nemoc a porucha krevního oběhu v mozku, která je způsobena kornatěním tepen nebo drobných tepének v mozku krevními sraženinami. K dalším příčinám patří nádory mozku, otravy, opakované nádory hlavy, infekční onemocnění nebo degenerativní onemocnění.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.