Kód pojišťovny

Obezita a osteoporóza u žen

Ilustrační obrázek

Velký podíl tělesného tuku u žen během menopauzy vede ke snížení obsahu minerálů v kostech. Nová studie ukázala, že množství tuku u žen po menopauze ovlivňuje obsah minerálů v kostech těchto žen. Informace o nové studii přinesl americký portál WebMD.

Studie, která byla prezentována na výročním setkaní Americké dietologické asociace (ADA), ukázala, že ženy po menopauze s vyšším podílem tělesného tuku, mají nižší obsah minerálu v  kostech.

Toto tvrzení může být matoucí, pokud jste dříve slyšeli, že objemnější lidé mají silnější kosti. Ale objem není jediný ukazatel, celková tělesná konstrukce těla hraje také svou roli, říká Kathryn Piehowski profesorka z Pensylvánské univerzity. A dodává, že váha je dobrá pro kosti, ale je třeba ji udržovat v požadované normě.

Piehowski pracovala s 93 ženami po menopauze, jejichž  průměrným věk byl 57 let. Ženy byly prohlédnuty vysoce moderní technologií a byla změřena jejich výška a váha.

Více minerálu obsahovaly kosti štíhlejších žen, tedy těch s nižším obsahem tělesného tuku, ve srovnání s těmi, jejichž procento tělesného tuku bylo vyšší.

Důvod, proč tomu tak je, není zcela objasněn touto studií, doktorka Piehowski ale dodává, že větší podíl tuku je často spojován se záněty, které mohou zvýšit riziko poškození kostí.

Žádna z žen, které se účastnily studie doktorky Piehowské neměly osteoporózu, která se vyznačuje extrémně slabými kostmi, ani osteopenii, pro kterou je typická také velká lámavost kostí, ovšem ne taková, jako u osteoporózy. Není ale zcela vyloučeno, že některá z žen jednou z těchto nemocí oslabující kosti trpět bude, neboť tato studie byla pouze krátkodobá, bez dalšího pokračování.

Je třeba si uvědomit, že celková tělesná stavba člověka není vždy určující. Například mohutnější člověk může mít větší množství svalů, a ne příliš velké množství tuku. Naopak osoba štíhlejší nemusí mít mnoho svalů.

Osteoporóza

Osteoporóza je nemocí, které je nutné předcházet mnohem dříve, než se vyvine. Vznik osteoporózy má často svůj počátek již v období, kdy se s chorobou vlastně vůbec nepočítá. Z posledních poznatků totiž vyplývá, že rozhodující období mineralizace kostí (tj. ukládání vápníku spolu s fosforem do kostního "základu") probíhá v období růstu a dospívání. Maxima mineralizace se dosáhne asi ve 22 letech věku. Pak nastává období stacionární, trvající asi do 30-ti let, během kterého se množství vápníku v kostech již nezvětšuje, ale také nezmenšuje. Od tohoto období, se již zcela zákonitě množství vápníku v kostech snižuje. Jde jen o to, zda tento pokles odpovídá průměru zdravých jedinců, nebo je výraznější. V druhém případě hrozí riziko zvýšené křehkosti kostí a tím i k nebezpečí zlomenin, neboli projevují se důsledky osteoporózy jako choroby.

K základním faktorům, které zvyšují vylučování vápníku z organismu, patří také některé nevhodné návyky, např. nadměrné pití černé kávy (více než 4 šálky denně), pravidelné nepřiměřené pití alkoholu, kouření, strava s nadměrným obsahem bílkovin a nedostatek fyzické aktivity. Z uvedeného výčtu je patrné, že řada těchto návyků je součástí životního stylu mnohých z nás. Jmenované faktory zvyšují riziko vzniku osteoporózy nejen u žen, ale ve vyšším věkovém průměru i u mužů, takže ve věku 75 - 80 let je nebezpečí vzniku osteoporózy již prakticky stejné u obou pohlaví.

K nejúčinnějším prostředkům, jak napomoci tomu, aby se kost zbytečně nezbavovala vápníku, je pravidelná fyzická zátěž. Je nutné zatěžovat nejen kosterní aparát, zejména páteř a kyčelní kosti, u kterých se porotické změny objevují nejčastěji, ale také posilovat svalstvo. Nejvhodnější formou pohybu z hlediska prevence osteoporózy jsou pravidelné procházky, běh nebo jízda na kole.

Riziko osteoporózy lze nejvíce ovlivnit prevencí v mládí. Proto bychom měli věnovat velkou péči stravě svých dětí. Z hlediska optimálního vytvoření "kostního základu" by měla strava dětí a adolescentů obsahovat dostatek vhodných zdrojů vápníku a dalších látek, které jsou důležité pro ukládání vápníku do kostní hmoty. Děti by měly mít také dostatek rozmanitého pohybu na čerstvém vzduchu, který by přiměřeně zatěžoval pohybový aparát a také zvýšil zásobení jejich organismu vitaminem D.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.