Kód pojišťovny

Terapie tancem

Ilustrační obrázek

Tanec se vyvíjel spolu s člověkem již od pradávna. Od rituálních tanců jsme postupně došli až k tancům společenským. Taneční terapie je založena na terapeutickém užití pohybu k dosažení emoční a fyzické rovnováhy. Tuto formu terapie můžeme zařadit mezi ostatní formy arteterapie. Taneční terapie poskytuje prostor k sebevyjádření, což jej pro mnohé tanečníky to nejdůležitější. Pro některé jedince je to jedna z mála příležitostí jak vyjádřit své nejniternější pocity.

Rytmus

Pro tanec jako takový je velice důležitý rytmus. Mnozí odmítají tento druh pohybu právě se slovy "nemám rytmus v těle". Přitom se s rytmem setkáváme pořád - ať už se jedná o rytmus srdce, střídání ročních období, dne a noci. V jednoduchém rytmu lze podupávat nebo se pohupovat. Pro netanečnímu je nejvhodnější možnost začínat nepříliš složitými pohyby, které je možné opakovat stále dokola.

Výhody taneční terapie

  • Tanec jej velice emotivní záležitost a vyvolává radost a potěšení z činnosti. Pomocí tance lze upevnit a prohloubit vlastní sebepoznání.
  • Tanec dokáže spojit psychickou a fyzickou aktivitu.
  • Tanec pomáhá myslet pozitivně a doslova myšlenkově osvobozuje.
  • Tanec je tajnou řečí těla, vyjadřuje skryté touhy a přání.
  • Tanec je stále uměním.

Vlastní hudební doprovod

Jednoduchý zpěv, kterým jedinec nebo skupina svůj tanec doprovází, je pro člověka věcí přirozenou. Nejedná se pouze o dechová cvičení, ale také o účinný způsob relaxace, který jej také někdy používán při léčbě koktavosti. Mimo zpěv může jedinec také svůj taneční projev doprovázet jednoduchými zvuky (tleskáním, klapáním, mňoukáním, kňouráním,mlaskáním, pískáním atd.).

Zbavte se ostychu

Především tréma je to, co nám svazuje nohy a stahuje nás dolů. Bojíme se, že se ztrapníme, že nám něco nejde a máme spoustu výmluv a „ale". Právě tanec je forma, která nám může v mnohém pomoci. Takže nestyďte se a konečně začněte!

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.