Kód pojišťovny

Lék pro diabetiky zvyšuje riziko infarktu

Ilustrační obrázek

Běžně užívaný lék pro diabetiky Avandia stojí podle nejnovějších průzkumů za zvýšeným rizikem vzniku srdečního infarktu. Tvrdí to závěry nového výzkumu jehož výsledky byly zveřejněny tento týden v prestižním odborném časopise New England Journal of Medicine.

Lék byl uveden na trh před osmi lety a podle zmíněného výzkumu zvyšuje riziko infarktu až o 43 procent. Odborníci přesto doporučují užívat dále lék s tím, že je nutné konzultovat riziko přímo s ošetřujícím lékařem. Výrobce léku je zatím k vědeckým závěrům zdrženlivý a tvrdí, že mu není znám žádný důvod, který by vedl k uvedeným obavám. Podle oficiálního prohlášení si firma stojí za svým výrobkem a spatřuje v něm jeden ze základních léků v boji proti diabetes. Výrobce léků se brání i nařčením, že se nejedná o první případ, kdy byl na trh uveden lék, který nese v sobě riziko vzniku závažných onemocnění. Výsledky klinických studií jsou podle prohlášení společnosti dostupné na internetové adrese: (http://ctr.gsk.co.uk)

Podle neoficiálních údajů užívá lék Avandia po celém světě kolem 200 miliónů lidí.

Co je Avandia a k čemu se používá
Přípravek Avandia je antidiabetický lék k vnitřnímu užití určený k léčbě diabetes mellitus 2. typu (což je diabetes mellitus nezávislý na tvorbě a množství inzulinu).
Diabetes mellitus 2. typu je onemocnění, při kterém váš organismus nevytváří dostatek inzulinu anebo inzulin vytvářený vaším organismem neúčinkuje tak, jak by měl. Inzulin je tělu vlastní chemická látka, která reguluje hladinu cukru v krvi. Přípravek Avandia pomáhá lépe využít inzulin vytvářený vaším tělem a tím přispívá ke snížení hladiny krevního cukru směrem k normálním hodnotám.
Přípravek Avandia může být užíván samotný nebo v kombinaci s metforminem případně se sulfonylureou, což jsou další látky ze skupiny antidiabetik určených k vnitřnímu užití.

Možné nežádoucí účinky


Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Avandia nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Možnost, zda se u vás objeví nežádoucí účinky, záleží také na tom, jestli užíváte přípravek Avandia samotný nebo v kombinaci s dalšími antidiabetickými léky. Níže je uveden souhrn nežádoucích účinků, které byly pozorovány u některých pacientů během užívaní přípravku Avandia.


Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u více než 1 pacienta z 10):

 • snížení hladiny krevního cukru (hypoglykémie). Hypoglykémie se objevuje častěji při současném užívání dalších antidiabetických léků
 • ohraničený otok (edém)


Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u více než 1 pacienta ze 100):

 • srdeční selhávání je častým nežádoucím účinkem u pacientů, kteří užívají rosiglitazon se sulfonylureou. Příznaky srdečního selhávání zahrnují dušnost, snadnou unavitelnost po mírné fyzické aktivitě jako je chůze, noční dušnost, která vede k probuzení a otoky kotníků nebo nohou. Jestliže se u vás tyto příznaky objevily poprvé nebo jestliže se zhoršují, oznamte to co nejdříve svému lékaři.
 • bolest na hrudi vznikající v důsledku sníženého prokrvení srdečního svalu
 • snížení počtu krvinek, včetně snížení počtu červených krvinek (anémie)
 • malé zvýšení hladiny celkového cholesterolu
 • zvýšení hladiny tuků v krvi
 • zvýšení tělesné hmotnosti. Pokud výrazně přiberete na váze během krátké doby, oznamte to svému lékaři
 • zvýšení chuti k jídlu
 • závratě
 • bolest hlavy
 • zácpa. Zácpa se objevuje častěji, pokud je přípravek Avandia užíván zároveň s metforminem (další léčivo užívané k léčbě cukrovky).
 • svalové bolesti, zvýšená svalová citlivost nebo slabost, nezpůsobené tělesnou zátěží.
  Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit u méně než 1 pacienta z 1000):
 • nahromadění tekutiny v plicích (plicní otok). Příznakem nahromadění tekutiny v plicích je dušnost, která může být závažná a obvykle se zhoršuje v poloze vleže. Pokud se u Vás objeví tento příznak poprvé nebo pokud se zhoršuje, oznamte to co nejdříve svému lékaři.
 • poruchy funkce jater (játra nepracují tak, jak by měla). Příznaky zahrnují: nevolnost, zvracení, bolest břicha, neobvyklou nebo nevysvětlitelnou únavu, nechutenství, tmavou moč, zežloutnutí kůže nebo bělma očí.
 • rozmazané vidění vznikající v důsledku otoku (nebo tekutiny) v zadní části oka. Jestliže se u vás tento příznak objevil poprvé nebo jestliže se zhoršuje, oznamte to co nejdříve svému lékaři.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit u méně než 1 pacienta z 10 000):

 • alergické reakce, které mohou zahrnovat kopřivku nebo závažnější příznaky, které se mohou objevit náhle jako otok vznikající na alergickém podkladě (angioedém), objevující se někdy na obličeji nebo v oblasti ústní dutiny, což může vést k poruše dýchání nebo polykání. Pokud se u vás objeví tyto příznaky, vyhledejte okamžitě svého lékaře.


Pokud se u vás vyskytnou jakékoliv neobvyklé nepříjemné pocity, oznamte to co nejdříve svému lékaři.  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.