Kód pojišťovny

Deprese u dětí

Ilustrační obrázek

Mnozí si myslí, že depresemi mohou trpět jen dospělí jedinci, kteří jsou emočně labilní. Přesto však jsou děti, které berou své školní povinnosti a osobní záležitosti natolik vážně, že se čas od času do deprese dostávají. Děti citlivé a empativní, které chtějí dělat svým rodičům radost, podléhají depresím daleko více. Tento tlak pramení ze stále se zvyšujícího počtu narušených rodin a také ze všeobecně zvýšených nároků na co nejlepší studijní výsledky. Takovým jasným projevem hodnocení je smutek, tedy běžný emoční prožitek. Vzniká jako bezprostřední reakce na ztrátu osobní hodnoty. I když depresivní nálada nebývá v dětství přespříliš obvyklá, pokud se však vyskytne, bývá u dětí reakcí na dlouhodobější a opakující se neúspěchy.

Diagnostika deprese

Opravdové depresi podlehne zhruba deset procent dětí. Z toho větší část tvoří dívky. Diagnostikovat deprese u dětí je obtížné, protože děti většinou reagují zcela jinak než bychom očekávali. Nad smutkem totiž více převažují pocity zlosti a podrážděnosti nebo také větší roztržitost. V období dospívání  a puberty je výskyt depresí daleko častější než v jiných obdobích. Pro toto vývojové období je charakteristické neustálé srovnávání s vrstevníky a potřeba vyniknout. Dítě, které trpí depresemi má snížené motivační schopnosti a projevuje se u něho nechuť řešit školní problémy a následně může upadnout až do stavu apatie.

Jaké mohou být příčiny dětské deprese?

  • Faktor biologický - je tvořen dědičnými sklony k depresi a také disharmonií chemických látek v mozku, která ovlivňuje naše nálady
  • Faktor psychologický - Zahrnuje poruchy vztahů mezi rodiči a dětmi, snížené sebeocenění  ( příčina bývá v neuspokojivých školních výsledcích nebo ztrátě milovaného člověka, které může být způsobeno rozvodem, úmrtím, odmítnutím). Některé děti mohou být deprimovány každodenními událostmi a zkušenostmi

Jaké mohou být příznaky deprese?

Deprese se může projevit trvale špatnými vztahy s vrstevníky a nejbližším okolím ( rezignace, nechuť komunikovat, nezájem o dění kolem). Dítě se neumí z ničeho radovat a pro něco nadchnout a většinu času se nudí. Některé děti se mohou chovat velmi zlostně a příčiny takového chování se nepojí na konkrétní události. Zájem dítěte může být nasměrován se vším co souvisí se sebevraždou a smrtí.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.