Kód pojišťovny

Když se řekne biofeedback

Ilustrační obrázek

Biofeedback je metoda, která se objevila před několika lety. Je známo, že lidský jedinec nevyužívá plně kapacity svého mozku (odborníci hovoří dokonce o rozpětí mezi pěti až deseti procenty) a vědci si stále kladli otázku, jak mozkový potenciál zvýšit. Podle vědeckých výzkumů se ukázalo, že za pomoci speciálního přístroje a při adekvátním tréninku lze lépe zaktivizovat naše myšlení. V České republice existuje několik center, které metodu biofedbacku  postupně rozvíjí. Metoda se uplatnila nejen mezi sportovci, politiky a lidmi společensky činnými, ale stala se i důležitou součástí psychologické a neurologické praxe.

Na čem je metoda založena

Praktické sezení vypadá takto : klientovi jsou na hlavu upevněny elektrody, které zaznamenávají činnost mozku. Je to princip totožný při EKG. Na obraze je pak vidět jakým způsobem mozek pracuje, které vlny jsou ty silné , které jsou naopak ty slabé. Na základě této analýzy se na monitoru počítače začne odvíjet „videohra". Klient při ní však nepoužívá myš ani klávesnici a veškeré úkony vykonává pouze  díky činnosti svého mozku.Terapeut, který sedí vedle se snaží vše sledovat a  klienta povzbuzuje. Mozek tak postupně reaguje na signály a potřebné mozkové vlny se aktivizují. Při takovém opakovaném tréninku se mozek snaží využívat i ta mozková spojení, která nebyla aktivní nebo byla oslabená. Klient takto může postupně získávat nové dovednosti a návyky.

Pro koho je tato metoda vhodná?

Biofeedback nemá žádná věková omezení. Jedná se o zcela neinvazivní metodu a úspěchy byly zaznamenány již u dvouletých dětí. Metoda je schopna klasifikovat dysgrafii nebo dyslexii již v ranném věku a dokáže ji také korigovat. Díky stimulaci mozku je možno zlepšit koncentraci, poruchy spaní, nervozitu, stav u lehkých mozkových dysfunkcí, zlepšuje sebevědomí a sebeuvědomění.

Doba trvání terapie

Podle toho o jaký problém se jedná se odvíjí i počet sezení. Pokud se jedná o vážnější poruchy ( vývojové vady řeči, poruchy učení, může být potřeba sezení daleko vyšší). Hlavně zpočátku je nutné trénovat pravidelně a intenzivně až třikrát týdně a později postačí jedno až dvě sezení. Pro léčení a řešení jakéhokoli problému u dětí je nutný také citový a rodinný soulad, protože bez domácího zázemí jsou jakékoli metody účinné pouze z části, ne li vůbec. Cenové relace se pohybují mezi 250 až 400 korunami v závislosti na umístění a nákladů daného centra a podle závažnosti diagnózy.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.