Kód pojišťovny

Když rozvod, tak rozvod

Ilustrační obrázek

Málokdy se v manželství stává, že po rozvodu touží oba partneři stejně. Ve většině případů je tomu tak, že jeden odchází a ten druhý zůstává opuštěn. K pocitům osamocení se postupně přidávají pocity zrady a množí se obavy o vlastní budoucnost a budoucnost dětí. Nastává kolotoč dělení majetku, určení péče o děti a to se nikdy neobejde bez intenzivních emocí.

Psychická zátěž

Psychologové ve svých statistikách uvádějí, že co se týče psychické náročnosti, je rozvod řazen na druhé místo ihned za úmrtím blízkého člověka. Psychický dopad je tím intenzivnější, čím déle manželé žijí spolu. Pocity osamocení zaskočí i ženy, které své muže podceňovaly nebo je považovaly spíše za přítěž. Rozvod neobnáší pouze řadu právních záležitostí, ale jedná se především o emocionální vypětí a stres. Po rozvodu je člověk se schopen emočně vyladit až po uplynutí dvou let, ale v některých případech to může trvat i daleko delší dobu.

Když jste za tím

Známe pořekadlo „co se škádlivá , to se rádo mívá" platí z části i pro rozvod. Opravdu citově odpoutaný je člověk až v případě, kdy je nám náš bývaly partner naprosto lhostejný ( nijak vás nezajímá, jste ochotni mu nabídnout  pomoc, ale citově vás vůbec nezajímá). V průběhu rozchodu však procházíme celou změtí protichůdných pocitů od zloby, vzteku až po bezmoc. Jakmile to vše odezní, vrátíme se zase do stejného emočního rozpoložení, jako tomu bylo před rozvodem.

Děti

Manželství není žádný veselý klub ani lunapark, někdy spíše připomíná špatný kabaret. Pokud je v rodině soulad, má být cílem manželství vytvořit to nejlepší a harmonické prostředí pro děti. Pokud je dvojice bezdětná a po určité době zjistí, že si nerozumí a rozvede se, není na tom nic mimořádného. Sice to bude nějakou dobu bolet, ale pak to přebolí a jede se opět dál. Úplně jiná situace však nastává, když máme děti, protože neexistuje žádné doporučené období ani věk, kdy by rozvod rodičů dětem nevadil. Bohužel v některých případech je rozvod nevyhnutelný a je jediným radikálním řešením vážných problémů.

Děti našich  partnerů

Naprostý omyl mnohých lidí je to, že si myslí, když má nový  partner rád mě, bude milovat i mé dítě. Omyl!! I naše vlastní děti, které milujeme nade vše nás někdy dokáží pořádně vytočit. Zde však startují jakési pomyslné mechanismy „naše krev" a to rozhodně neplatí vždy ve vztahu k dětem našeho partnera. I v harmonickém manželství máme někdy dost odlišný názor při výchově dětí. Připravte se na to, že u  vašeho nového partnera v kritických situacích můžete také pěkně „narazit". Pořekadlo, že čím větší máme děti, tím větší máme starosti je naprosto pravdivé.

Závislost na rodičích

Trendem mnoha mladých českých rodin oproti jiným zemím západní Evropy je poměrně značná finanční a citová závislost na rodičích. Daleko častější je závislost na rodičích ženy. Obecně můžeme  říci, že závislost je dána  z velké části ekonomickým problémem a bytovou otázkou, protože značně narůstají ceny bytů. Rodiče by se však rozhodně neměli vměšovat do problémů mladé rodiny a měli by výhradně podporovat jejich samostatnost. Některé tzv. „opičí matky" dokážou udělat svým dětem ze života takřka peklo, protože nejsou  schopny akceptovat potomkovu novou rodinu a stále dělají vše proto, aby byly potřebné.  Potomek, který se pak  nechá po celý život manipulovat a vydírat dělá vše, aby se zavděčil své matce a své partnerce, ale stále trpí výčitkami a pocity nedostatečnosti.

Finance

Peníze jsou dosti častým problémem v partnerství a vzniká kvůli nim mnoho konfliktních situací. Bohužel stále je platné pravidlo, že peníze nejsou důležité pokud jsou. I když se již mnohé změnilo, stále existuje skupina mužů, kteří nedokáží přenést, že jejich partnerka vydělává více peněz nebo se platově přibližuje blíží manželovi. Většinou pokud je muž v partnerství nespokojen, okamžitě zareaguje tím, že dává manželce menší finanční částky na domácnost. Muži mají stejně obecně tendenci kalkulovat stále s částkami, když oni sami byli dětmi a stále se diví, proč manželka potřebuje na domácnost tolik peněz, když jeho maminka vystačila s daleko nižšími prostředky. To, že některé ceny jsou několikanásobně vyšší již raději nevidí nebo ani vidět nechtějí.

Finanční hospodaření

Ve většině domácností je finančním expertem manželka a také to tak lépe funguje. Muž má pak na starosti to ostatní a mnohdy pokud je silně motivován (koupě nového auta či elektroniky) dokáže pro úsporu udělat divy. Není nic výjimečného, když se v současné době lidé dostanou do větších finančních nepříjemností a mají i vysoké dluhy. Časté jsou také dluhy jako následky tzv. výhodných úvěrů nebo nebankovních půjček. Klient pak lepí „klín klínem" a dostává se téměř do bezvýchodné situace, kdy stihne splácet jen s vypětím sil úroky, které narůstají významnou  měrou. Je až s podivem, že do takových situací se dostávají i lidé vysokoškolsky vzdělaní nebo lidé s vyššími příjmy.

Co přináší doba

Oproti minulosti vznikly v otázkách financí a manželství zcela nové fenomény. Tak např. chudé manželky velmi bohatých partnerů. Muž tvrdí ženě, že musí dávat vše zpět do firmy a utrácí značnou část prostředků na svou reprezentaci a  manželce dává pouze nezbytné životní minimum. Pokud je manželka zcela finančně na muži závislá a nemá své peníze, ocitá se velmi bludném kruhu. Mezi další důvod rozvodu patří v současnosti „výměna opotřebovaného partnera  za někoho  tzv.solventnějšího, schopnějšího, dravějšího a hlavně úspěšnějšího. To, zda jsou pak takové ženy spokojeny zůstává otázkou. Muži s puncem úspěchu mají zase tendenci vyměnit své opotřebované a ustarané manželky, které s nimi prošly i období chudoby za ženu reprezentativní a mladší. S tím se zkrátka nedá nic dělat a závislý partner pak velmi trpí.

Mimopartnerský vztah

Mimomanželský vztah neboli nevěra je jev poměrně častý a jakmile odezní doba „po ní" je možné situaci napravit. Ten s partnerů, který je empativní a umí naslouchat najde v nevěře i jakési „volání o pomoc" ( to samozřejmě neplatí vždy). Největším problémem je vyrovnat se s následky po nevěře. Nevěra je vnímána jako naprosté ukončení všeho klidného a harmonického a v mysli podvedeného to znamená konec společných plánů. Zklamaný partner má tendence podrobovat viníka neustálým podrobným křížovým výslechům a vše se probírá znovu a znovu stále dokola. Toto doslova sebemrskačství však nepřináší nic dobrého. Podvedený partner se akorát více trápí a důsledné „vyšetřování „ podrobností je ve svém důsledku spíše na škodu. Pokud chceme, aby manželství fungovalo, nelze se neustále a opakovaně vracet k tématu.

Ukončení mimomanželského vztahu

Psychologové doporučí, aby se o případné nevěře partnera příliš nehovořilo mimo rodinu. Zatahování blízkých příbuzných není příliš šťastné. Lidé mají přece jen rádi skandály, pikantní scénáře a snadno uvěří tomu, že dotyčný/á se při výběru svého partnera /ky spletl /a. Je třeba si zdůraznit, že soukromí pro řešení domácích problémů není nikdy dost.  Něco zcela jiného je však  vyhledání odborné pomoci, která je mnohdy nezbytná k tomu abychom mohli sebrat sílu a podívali se na celou záležitost tak trochu jinýma očima. Určitě se vše dá řešit a záleží pouze na nás, jak se k celé situaci postavíme. Rozhodně bychom však neměli zůstávat v roli odkopnutého psa a doprošovat se lásky. Šanci na znovuobnovení vztahu  mají určitě mnohá manželství, ale sílu odpustit tu má jen málokdo.

Nadměrné pití

Velmi vážným důvodem k rozvodu je nadměrné pití alkoholu. O osobě závislé na alkoholu hovoříme, pokud  pije  pravidelně a přes zdravotní nebo společenské problémy, které ji pití způsobuje, nemůže přestat. Typickým projevem člověka, který je na alkoholu závislý je tzv. racionalizace. Taková osoba si namlouvá, že ostatní pijí více, že by nepili, kdyby měli lepší práci, lepšího partnera, měli víc pochopení atd. Alkoholismus je problém, který se nevyřeší sám, ale je nutno odhodit stud a vyhledat odbornou pomoc. V žádném případě není vhodné partnera krýt a dlouhodobě mu věřit, že tentokrát to bylo naposled.

Zaujmout stanovisko

Je třeba si uvědomit, že čím déle budeme pití tolerovat a odpouštět, tím více se bude závislost na alkoholu prohlubovat a zdravotní stav alkoholika  bude čím dál horší. Z hlediska prognózy je nutné, aby postižený zahájil léčbu co možná nejdříve. To je samozřejmě nereálná představa a tak si někdy musí alkoholik  sáhnout na pomyslné dno, aby dokázal situaci řešit. Postižený se snaží dlouhou dobu své prohřešky maskovat a předstírá, že se nic neděje, nebo, že má vše pod svou kontrolou.

S podnapilými se nediskutuje

Nemá vůbec žádný smysl něco řešit s opilým člověkem. Diskuse nemají žádný efekt ani v období kocoviny. Hříšník v takových případech vše odkývá a je kajícný, souhlasí se vším, ale ve skutečnosti „řeči se vedou a voda teče". Vážné situace řešíme vždy za střízlivého stavu. Je nutné zaujmout radikální stanovisko vůči alkoholu. Nemá smysl opakovaně vyhrožovat rozvodem, ale rázně jednat.

Ženy alkoholičky

Je smutným konstatováním, že v současné době stoupá žen závislých na alkoholu. Problém se týká jak manažerek a žen pracujících ve výkonných funkcích, tak i nudících se žen, které žijí v podnikatelských satelitech nebo žen dělnických profesí. Vzdělání se závislostí na alkoholu má málo co společného. Odhalit ženu závislou na alkoholu bývá mnohdy problém, protože ženy dokáží svou závislost lépe maskovat než muži a předstírají, že vše je v naprostém pořádku.

Léčba

Léčba závislých na alkoholu je dlouhodobá a bez podpory rodiny téměř neuskutečnitelná. Vždy bude záležet na odhodlanosti a pevné vůli dotyčného.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.