Kód pojišťovny

Co ještě nevíme o barvivech?

Ilustrační obrázek

Známe barviva přirozená a syntetická. Základní potraviny nesmějí být přibarvovány syntetickými barvivy. Přibarvené poživatiny jsou označeny slovem „přibarveno" a nevyšší povolené množství barviva je 100mg na kg poživatiny. Mezi povolená přirozená barviv a patří : alkana, annato, antokyany, chlorofyly, karotenoidy, betanin, košenila, kurkuma, riboflavin, xanthofyly a karamel a aktivní uhlí.V současné době je vyráběn velký počet umělých barviv. U mnohých barviv ( týká se to hlavně těch rozpustných v tuku) bylo zjištěno, že jsou karcinogenní. Také u mnohých syntetických barviv byla prokázána negativní působení na žaludeční sekreci. U nás je zatím povoleno pouze jedenáct umělých barviv.

Aromatické látky

Aromatické látky jsou látky, které upravují vůni poživatin. Jedná se početnou skupinu látek ( zhruba 20 000). Může se jednat o látky přírodní a syntetické. Co se týče hotových pokrmů, nealkoholických nápojů a dětské výživy, tak ty mohou obsahovat pouze látky přirozené. Takovou početnou skupinou voňavých přirozených látek jsou různá koření.

Přírodní sladidla

Co se týká používání, tvoří nejpočetnější skupinu látek přírodní sladidla. K nejčastěji používaným sladidlům patří : cukry sacharóza, glukóza, fruktóza, sorbitol, manitol, xylitol, kukuřičný sirup, maltóza. Častější používání sorbitolu se však podepisuje negativně na našem zdraví.

Umělá sladidla

Mezi nejznámější umělá sladidla patří sacharin, cyklamát, aspartát. Jejich předností je vysoká sladivost a prakticky žádný obsah energie, avšak existuje určité riziko při používání větších dávek.

Sacharin

Toto umělé sladidlo je 500x sladší než cukr. Povolený denní příjem činí 2,5mg na kg, přičemž jedna  tableta odpovídá 14 mg.

Aspartát

Povolený denní příjem je 40mg /kg a povolená jednorázová dávka je 200mg/kg.Toxicita tohoto sladidla je velice nízká.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.