700 registrace

Nechcinudu.cz

Formuláře

Pro pojištěnce

Dlouhodobý pobyt MS Word (145 kB)
Potvrzení o absolvování kurzu odvykání kouření nebo snižování nadváhy MS Word (95 kB)
Souhlas se zpracováním poskytnutých dat MS Word (63 kB)
Žádost o refundaci nákladů za lékařskou péči v zahraničí PDF (63 kB)
Žádost pojištěnce o udělení souhlasu - vyžádané zdravotní služby v zahraničí MS Word (62 kB)
Žádost o proplacení náhrady cestovních nákladů PDF (88 kB)
Vyúčtování pojistného za rok 2017
PDF - pro tisk (428kB), PDF - pro vyplnění v PC (248kB), PDF - poučení (133kB)
Vyúčtování pojistného za rok 2016
PDF - pro tisk (428kB), PDF - pro vyplnění v PC (248kB), PDF - poučení (121kB)
Vyúčtování pojistného za rok 2015
PDF - pro tisk (418kB), PDF - pro vyplnění v PC (81kB), PDF - poučení (141kB)
Vyúčtování pojistného za rok 2014
PDF - pro tisk (607 kB), PDF - pro vyplnění v PC (103 kB), PDF - poučení
Vyúčtování pojistného za rok 2013
PDF (607 kB), MS Word (103 kB), MS Excel
Vyúčtování pojistného za rok 2012
PDF (590 kB), MS Word (107 kB), MS Excel (134 kB)
Vyúčtování pojistného za rok 2011
PDF (587 kB), MS Word (112 kB), MS Excel (164 kB)
Vyúčtování pojistného za rok 2010
PDF (621 kB), MS Word (112 kB), MS Excel (125 kB)
Vyúčtování pojistného za rok 2009
PDF (547 kB), MS Word (108 kB), MS Excel (114 kB)
Vyúčtování pojistného za rok 2008
MS Word (222 kB)
Vyúčtování pojistného za rok 2007
PDF (448 kB), MS Word (103 kB), MS Excel (71 kB)

 

Pro plátce

Přihláška zaměstnavatele  PDF (62 kB) 
Potvrzení zaměstnavatele pro rok 2012 PDF (127 kB)
Potvrzení zaměstnavatele pro rok 2011 PDF (124 kB)
Hromadné oznámení zaměstnavatele  PDF (61 kB) 
Dlouhodobý pobyt  MS Word (145 kB) 
Přehled o platbě pojistného  PDF (59 kB) 
Vyúčtování pojistného za rok 2017
PDF - pro tisk (428kB), PDF - pro vyplnění v PC (248kB), PDF - poučení (133kB)
Vyúčtování pojistného za rok 2016
PDF - pro tisk (428kB), PDF - pro vyplnění v PC (248kB), PDF - poučení (121kB)
Vyúčtování pojistného za rok 2015
PDF - pro tisk (418kB), PDF - pro vyplnění v PC (81kB), PDF - poučení (141kB)
Vyúčtování pojistného za rok 2014
PDF - pro tisk (607 kB), PDF - pro vyplnění v PC (103 kB), PDF - poučení
Vyúčtování pojistného za rok 2013
PDF (607 kB), MS Word (103 kB), MS Excel
Vyúčtování pojistného za rok 2012
PDF (590 kB), MS Word (107 kB), MS Excel (134 kB)
Vyúčtování pojistného za rok 2011
PDF (587 kB), MS Word (112 kB), MS Excel (164 kB)
Vyúčtování pojistného za rok 2010
PDF (621 kB), MS Word (112 kB), MS Excel (125 kB)
Vyúčtování pojistného za rok 2009
PDF (547 kB), MS Word (108 kB), MS Excel (114 kB)
Vyúčtování pojistného za rok 2008
MS Word (222 kB)
Vyúčtování pojistného za rok 2007
PDF (448 kB), MS Word (103 kB), MS Excel (71 kB)
Čestné prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti MS Word 

 

Pro poskytovatele zdravotních služeb

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205