Formuláře

Pro poskytovatele zdravotních služeb

NÁZEV
SOUBORY
Potvrzení o poskytnutých službách v rámci LPS v roce 2020 pro VPL a PLDD
Potvrzení o poskytnutých službách v rámci LPS v roce 2019 pro VPL a PLDD
Potvrzení o poskytnutých službách v rámci LPS v roce 2018 pro VPL a PLDD
Návrh na léčebně rehabilitační péči
Formulář pro předávání informace o nositelích výkonů

Pro plátce

NÁZEV
SOUBORY
Přihláška zaměstnavatele
Hromadné oznámení zaměstnavatele
Potvrzení zaměstnavatele pro rok 2012
Potvrzení zaměstnavatele pro rok 2011
Dlouhodobý pobyt
Vyúčtování pojistného za rok 2009
Vyúčtování pojistného za rok 2008
Přehled o platbě pojistného
Žádost o prominutí penále / odstranění tvrdosti
Čestné prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti

Pro pojištěnce

NÁZEV
SOUBORY
Vyúčtování pojistného za rok 2009
Vyúčtování pojistného za rok 2008
Oznámení pojištěnce, týkající se kategorie "L"
Žádost pojištěnce o udělení souhlasu - vyžádané zdravotní služby v zahraničí
Žádost o refundaci nákladů za lékařskou péči v zahraničí
Potvrzení o absolvování kurzu odvykání kouření nebo snižování nadváhy
Dlouhodobý pobyt