Kód pojišťovny

Duševní poruchy

Ilustrační obrázek

Duševní poruchy se vyskytují v posledních letech stále častěji a co je nanejvýš alarmující, že věk jedinců postižených nějakou duševní poruchou se stále snižuje. Podle odborníků jsou na vině zejména tyto faktory: moderní životní styl, nízká fyzická aktivita, zcela nevhodné stravovací návyky, přemíra hluku a nadměrný psychická zátěž. Životní styl současných mladých lidí, kteří dlouho a rádi sedí u počítače a upřednostňují hamburgery a colu, je nejčastější ve věkové kategorii 15-20 let. Nadměrné trávení času ve virtuálním světě, časté ponocování a přehlcení mozku velkým množstvím informací se může velmi negativně odrazit na našem psychickém rozpoložení. „Viníky“ deprese však nehledejme pouze ve vnějších faktorech. Každý člověk se rodí s určitou mírou zranitelnosti a s ní později souvisí také určité epigenetické faktory (infekce v prenatálním období deficit některých důležitých látek, kouření marihuana atd.).

Příznaky deprese

Mezi základní příznaky klinicky významné deprese patří déletrvající smutná nálada a naprostá ztráta zájmů. Postižený není schopen jít do práce, komunikace s blízkými je narušena, má nechuť opustit domov nebo dokonce lůžko postele. Nejrizikovějším obdobím pro rozvoj deprese je u žen období, kdy dochází ke změnám hormonálního zásobení (premenstruační stav, období po porodu, období před menopauzou).

Duševní problémy

Naše duševní problémy jsou podmíněny komplexně, bio-psycho- sociálně, a proto bychom je měli i tímto způsobem řešit. Současný farmaceutický průmysl vyrábí mnoho účinně působících látek, které významně ovlivňují lidskou psychiku. Složitější a náročnější je však absolvovat psychoterapeutický program nebo provést změnu současného životního stylu, zapracovat na mezilidských vztazích nebo udělat nějakou jinou změnu, která by mohla pomoci zlepšit náš život.

Metereosenzitivita

Metereosenzitivita je zvýšená přecitlivělost na změny počasí. Může se projevit zvýšenou bolestí hlavy, únavou, malátností nebo zhoršenou náladou. Někteří citliví jedinci mohou při změnách počasí trpět výše zmíněnými depresivními stavy. V posledních letech se extrémy týkající se počasí vyskytují stále častěji.

Hluboká mozková stimulace

Ve světě odborníci testují léčbu pomocí hluboké mozkové stimulace, kdy jsou do mozku implantovány elektrody, které jsou spojeny se stimulátorem, jež generuje pulzy elektrického napětí. Tímto způsobem se již po dlouhou dobu léčí také Parkinsonova nemoc. Pomocí této léčby jsou však ovlivněny také neurony, které ovlivnit nechceme. Mozek je velmi složitý stroj a stále na některé otázky ještě nemáme dostatek odpovědí.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.