Kód pojišťovny

Bolesti zad

Ilustrační obrázek

Bolesti zad pozná za svůj život každý člověk a vycházejí z celé řady příčin. Může se jednat například o samotné poškození páteře, onemocnění vzdálených orgánů, důvody mohou být psychické, po nesprávně provedeném pohybu, po prochladnutí a průvanu atd. V období dospívání se může za bolestmi zad skrývat zrychlený růst nebo nedostatečná výživa. Bolest se může přechodně projevovat pálením, tahem, tlakem do dolní končetiny a po odeznění akutního stavu odezní. Při komplikovanějším zdravotním stavu může nastat rozsáhlé poškození meziobratlových plotének a tím k útlaku kořenových nervů a k propagaci bolesti do dolní končetiny. Náprava toho stavu se následně odvíjí od individuálních okolností.

Stavba páteře

Páteř je složena ze sedmi krčních obratlů, dvanácti hrudních obratlů, pěti bederních obratlů, pěti křížových obratlů a čtyřmi až pěti kostrčních obratlů. Na každém konci páteře se nachází soustava kostí, které vytváří základ končetiny. Na horním konci se jedná o hrudní pletenec, na nějž se připojují ruce – skládá se z klíční kosti, lopatky a souvisejících svalů, které tyto kosti připojují k páteři. Na dolním konci se nachází pánevní pletenec – kosti stydké a sedací, kost, pánevní, které chrání břišní orgány a kost křížová. Při fyzické aktivitě jsou nejvíce zatěžovány bederní obratle a dále hrudní obratle.

Vnitřní příčiny

Kromě vnějších vlivů se mohou zejména do oblasti bederní páteře promítat také onemocnění vnitřních orgánů, které je nutno pomocí odborného vyšetření odlišit od samotných bolestí zad, jako např. ledvinová kolika, záněty reprodukčních orgánů apod. Promítají se zde rovněž potíže z oblasti kyčelních kloubů svalstva pánevního dna. Také současná psychický stres a problémy v mezilidských vztazích, potlačovaný hněv má velký dopad na naše zdraví.

Ergonomie práce

Ergonomie je věda zkoumající vztah mezi pracovním prostředím a jedincem. V praxi to představuje např. vhodnou úpravu pracovního stolu a židle s ohledem na výšku jedince, vyváženost mezi prací a odpočinkem, správné osvětlení, výběr odpovídající pracovní místnosti apod. Tato věda spolupracuje také s dalšími obory např.: hygienou, psychologií, antropometrií apod.

Časté přetížení, únava organismu

Meziobratlové ploténky jsou v průběhu našeho života podrobeny mnohým zátěžovým zkouškám a dochází k jejich postupnému stárnutí, což vede k bolesti a omezení jejich pohyblivosti. Ztenčení meziobratlových plotének zejména v bederním úseku se týká zejména žen a v důsledku toho dochází na okrajích obratlových těl k vytvoření tzv. osteofytů – kostěné výběžky.  Ty jsou zdrojem častých bolestí páteře.

Osteoporóza

Bývá další příčinou bolestí zad, kdy dochází k odvápnění kostry jako celku. Kost je postupně ochuzena o minerály, jako je vápník, fosfáty atd. Tento pozvolný progredující proces se však může náhle urychlit, což vyvolá trvalou bolest v zádech, páteř se ohýbá a v ojedinělých případech může dojít k rozdrobení obratlů. Nepříjemnou komplikací osteoporózy je kompresivní zlomenina některého z obratlů. Ke zvýšené lomivosti páteře mohou přispět také kostní nádory.

Nemoci páteře

Primární nádory obratlů se nevyskytují tak často, ale do páteře se mohou šířit nádory z jiných částí těla. Tuberkulóza páteře vytváří abscesy v okolních svalech. V současné době je však velice vzácná. Žlučové kameny mohou vyvolat intenzivní bolesti v zádech. Do té doby, než zablokují vývod z žlučníku a zabrání jeho pravidelnému vyprazdňování, nepůsobí téměř žádné potíže. Jakmile však k tomu dojde, objeví se bolest, která trvá dvě až tři hodiny nebo i několik dní.  Bolest zapříčiněna ledvinovými kameny může být velice silná a vystřeluje většinou do jedné poloviny zad. Také pásový opar bývá příčinou silných bolestí, které se často mohou zaměnit s bolestmi, které pocházejí z vyhřezlé meziobratlové ploténky.

Vyhřezlá ploténka

Meziobratlové ploténky jsou vazivové podložky, které jsou uloženy mezi těly jednotlivých obratlů a dohromady tvoří páteř. Každá ploténka je složena ze zevního prstence tvořeného velmi pevnou vazivovou tkání a z vnitřní části, tzv. jádra. Jádro je v podstatě kulička rosolovité hmoty, která je ze všech stran pevně sevřena zevní vazivovou vrstvou, a nemůže tak nikam utéct. Funguje v podstatě na principu pružného kuličkového ložiska. Při výhřezu ploténky dochází k následujícímu: v případě nepřiměřené námahy nebo zatížení dojde k prasknutí zevní vazivové části ploténky a vznikne trhlina, kterou se může část vnitřního rosolovitého jádra vytlačit. Největší část meziobratlové ploténky zůstává na stejném místě. 

Kde dochází k výhřezu ploténky?

K výhřezu ploténky dochází tam, kde je zevní prstenec nejslabší, je to právě před nervovými kořeny, přesně v místě, kde u každého obratle opouští míchu míšní nerv. Jestliže má postižená osoba postižená osoba míšní kanál poněkud užší, vyhřezávající jádro snadno vyvolá tlak na nervový kořen a způsobí tak potíže. Nejvíce k tomu dochází v oblasti bederního úseku páteře, kde jsou meziobratlové ploténky nejvíce zatíženy, a proto se ploténky poškozují nejčastěji na této úrovni páteře. Ploténka se však může vyhřeznout v kterémkoliv úseku páteře.

Příznaky

K příznakům, které souvisí s oblastí páteře, patří zejména silná bolest, kterou postižený není schopen zcela přesně lokalizovat. Mohou se objevit také křečovité stahy, zejména při

pohybu nebo při pokusu o pohyb. Pomocí reflexního obranného mechanismu dojde ke stahu okolních svalů ve snaze omezit pohyb v postiženém místě a zmírnit bolest. Pokud není tlak na nervový kořen nadměrně silný, nerv funguje nadále, avšak je bolestivý. Mozek není schopen rozpoznat, že bolest vzniká v místě tlaku na nerv v blízkosti páteře. V důsledku silnějšího tlaku na nerv může dojít k narušení jeho funkce, což se projevuje necitlivostí nebo sníženou citlivostí na dotek. V těžších případech dochází k obrně a vymizení šlachových reflexů.

Léčba

Většina nemocných s výhřezem ploténky se uzdraví přirozenou cestou, po odpočinku a zklidnění postiženého úseku páteře. Léky proti bolesti pomáhají zmírnit akutní potíže a bolest. Dále je nezbytná rehabilitace, která je stanovena individuálně podle druhu potíží. V případě, že dlouhodobě potíže neustanou, může lékař navrhnout operativní výkon, tzv. laminektomii, kdy se vytvoří malý otvor v oblouku obratle nebo obratlů v postiženém místě páteře a odstraní se materiál, který na nervové kořeny tlačí.

Nejčastější potíže krční páteře

Akutní krční ústřel – vzniká spazmus šíjových svalů, nejčastěji po prudkém pohybu nebo po prochladnutí

Cervicobrachiální syndrom – bolest vystřelující do paže

Cervicocraniální syndrom – bolest vystřelující do hlavy

 

Nejčastější potíže bederní páteře

 

Akutní bederní ústřel – nazýváme lidově „houser“ neboli lumbago

Lumboischiadický syndrom – bolest vystřelující do jedné z dolních končetin

Lumbalgie – chronické bolesti v křížích

 

Akutní bederní ústřel

 

Pokud nás potká akutní bolest v bederní páteři po nějakém prudším pohybu nebo z čista jasna, měli bychom dodržovat následující doporučení:

Klid – zaujmout protibolestivou polohu

Teplo – ve většině případů pomáhá suché teplo ve formě gelových nebo rašelinových sáčků, elektrické podušky, solux apod.

Nácvik správného dýchání  - cílené prohloubení bráničního a břišního dýchání

Jemná uvolňující masáž – šetrné měkké a fasciální techniky provedené fyzioterapeutem, využití molitanového míčku a jiných pomůcek

Kineziotaping – aplikace pružných pásek

Rozhodně bychom se měli vyhnout prudkým pohybům a rychlému návratu k zátěžovým aktivitám.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.