Kód pojišťovny

Alkohol jako lék

Ilustrační obrázek

Z pohledu užitné hodnoty má alkohol (etanol) celou řadu kladných vlastností. Jedná se o vynikající dezinfekční činidlo. Ve směsi s přírodními látkami léčivého charakteru podporuje jejich vstřebávání organismem a tím zvýšení léčivého účinku těchto látek. To platí jak pro vnitřní, tak pro vnější použití. Alkohol je také výborné rozpouštědlo, a tím také i dobré extrakční a konzervační činidlo. Konzervační účinky etanolu se projevují zhruba od 10% etanolu v roztoku. Se vzrůstající koncentrací jeho účinek stoupá a po dosažení zhruba 20% etanolu jsou příslušné roztoky velmi stabilní. Naopak se snižující se koncentrací alkoholu (pod 10%) se konzervační účinek etanolu prudce snižuje.

Přiměřená dávka

V přiměřených dávkách působí alkohol jako lék (např. zvýšení krevního tlaku, roztahování cév, zmenšení srážlivosti krve – toho bylo využíváno po operačních zákrocích). Alkohol se řadí mezi přírodní látky, které v přírodě vznikají jako tzv. přirozené metabolity, a to zejména působením mikroorganismů. Výchozími látkami, které se na alkohol přeměňují, jsou cukry. Při této přeměně hrají nejvýznamnější roli kvasinky. Jedná se o jednobuněčné houby, jejichž prostřednictvím kvasného procesu získávají potřebnou výživu a energii.

Jaké množství opíjí?

Závislost na alkoholu se projevuje častěji, pokud průměrná denní dávka spotřeby alkoholu vzroste nad 30 g, což odpovídá asi 2,5 drinku. Celková úmrtnost je vyšší pokud celková denní spotřeba přesahuje 5 drinků. Při spotřebě nad 6 drinků denně vzrůstá úmrtnost právě na kardiovaskulární choroby. Účinky alkoholu ženy snášejí hůře než muži. Pravidelná konzumace alkoholu ohrožuje zdraví alterujícím účinkem alkoholu na velké množství biochemických a fyziologických funkcí a je spojeno např. se zhoršením výživového stavu pijáka. Může vést až k celkové zchátralosti organismu.

Počáteční fáze působení alkoholu

V počátečních fázích alkohol stimuluje motorické i psychické funkce, a to vede často k euforickým projevům. Ve velkých dávkách nastává pravý opak. Každá látka má své limity , kdy pomáhá a kdy škodí , ať se jedná o sůl, cukr, alkohol, uzeniny, tabák, prakticky vším se lze předávkovat. Např. sůl v malých dávkách stimuluje činnost ledvin, naopak ve velkých dávkách již škodí. Cukr stimuluje činnost žaludku a slinivky, a naopak ve velkých dávkách poškozuje slinivku břišní.

Fruktóza

Podle odborníků je jediná běžně dostupná přírodní látka, která urychluje eliminaci alkoholu  z organismu je fruktóza. Ta je obsažena např. ve včelím medu. Fruktóza současně vyživuje mozek a srdce a dodává rychlou energii.

Problém alkoholismu

Za alkoholika považujeme každého pijáka, který v důsledku požívání alkoholu utrpí zdravotní újmu. Za nadměrnou konzumací alkoholu se ukrývá celá řada problémů. Dochází k rozvrácení velkého množství rodin, vznikají mnohé konflikty, závislý jedinec přichází o své zaměstnání a mnohdy končí na sociálním dně. Alkoholik mnohým připomíná zkrachovalce, který se často uchyluje k lahvi a za své problémy si může sám. Alkoholismem může být postižen každý bez rozdílu věku, společenského postavení nebo pohlaví. Jakmile dojde k rozvoji alkoholismu tak se postižený jedinec stýká pouze se sobě podobnými jedinci, zanedbává sám sebe, svoji rodinu i své povinnosti a nezajímá ho nic jiného než jeho plná láhev. Alkoholik není schopen plnit své sliby a žije jen pro alkohol.

Konzumace alkoholu u žen

Ženy bývají nadměrnou konzumací alkoholu mnohem zranitelnější než muži. K narušení nervového systému a jater je pravděpodobně zapotřebí menšího množství alkoholu než u mužů. Gravidní ženy by alkohol neměly konzumovat v žádném případě, protože by mohlo dojít k trvalému poškození dítěte. Takový stav se také nazývá fetální alkoholový syndrom. Dítě se zpravidla rodí s nižší porodní hmotností, má potíže se spánkem, je plačtivé a celkově dobře neprospívá.

Jaké příčiny závažného pití?

V naší kultuře je konzumace alkoholu zcela přirozený jev a je součástí našeho společenského života. Někteří lidé jsou tak vystaveni mnohem vyššímu tlaku, než ostatní a mohou se z nich stát alkoholici. Vyššímu riziku jsou vystaveny zejména určité profese – manažeři, obchodní zástupci, lidé pracující v pohostinství, ředitelé apod. Vyšší riziko se také týká některých žen v domácnosti, žen žijících v izolaci nebo samoživitelek. Jestliže některý z rodičů trpí závislostí na alkoholu, existuje zvýšené riziko u jejich dětí. Adolescenti jsou také významnou skupinou, která se k pití alkoholu nechává stáhnout svými kamarády. Lidé závislí na drogách nebo automatech mohou svou závislost kombinovat nebo nahrazovat pitím alkoholu.

Jak se projevují účinky alkoholu v organismu?

Mezi nejčastější účinky vlivu alkoholu na lidský organismus patří zejména:

  •          cirhóza jater – nejtypičtější onemocnění související s alkoholismem,
  •          onemocnění srdce a ledvin – u alkoholiků je zvýšené riziko selhání srdce nebo ledvin,
  •          abstinenční příznaky – záchvatovité stavy při nuceném přerušení pití,
  •          mravenčení v končetinách – vzniká v důsledku poškození nervů,
  •          chorobná vyhublost – alkoholici často ztrácejí chuť k jídlu,
  •          deficit důležitých látek – alkoholikům
  •          delirium tremens – velmi závažná alkoholická porucha projevující se silnými typy halucinací.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.