Kód pojišťovny

Poznejte taje akupunktury

Ilustrační obrázek

Akupunktura patří staré léčebné metody (5-10 tisíc let dle různých písemných zdrojů) a je součástí čínské medicíny , podobně jako je tomu u fytoterapie, tělesných cvičení a dietoterapie. Akupunktura se snaží o navození harmonizace organismu a zabývá se léčbou prevencí a také samotnou diagnostikou nemocí. Jedná se tedy o komplexní léčebnou filozofii, nejen pouze o aplikaci jehliček. Akupunktura pracuje na principu aktivace akupunkturních bodů, což jsou zvláštní okrsky kůže, které mají odlišný energetický potenciál než okolí. V rámci aplikace se používají jehly (ocelové, měděné, zlaté nebo stříbrné), magnety, laser nebo jiné polarizované světlo, teplo (moxa), ozonová stimulace, dotek a piezo elektrické proudy.

Co jsou to akupunkturní dráhy?

Na našem těle se nacházejí určité akupunkturní body v určitém logickém sledu a odpovídají  konkrétnímu logickému uspořádání jednotlivých drah neboli meridiánů. V meridiánech koluje tzv. energie ČCHI a také její cirkulace má svá určitá pravidla. V průběhu denního cyklu postupně prochází veškerými drahami podle tzv. orgánových hodin, což prakticky znamená, že v jistou denní nebo noční dobu probíhá např. po dráze jater, a tak játra mají v jistou danou dobu nejvíce energie, jsou nejvíce aktivní ve své činnosti. Energie postupně projde veškerými drahami a ty probíhají přes celé tělo a většinou začínají nebo končí na prstech rukou a nohou. Z těchto důvodů lze ze zdánlivě vzdálených míst ovlivňovat určité orgány. Kromě těchto drah existují také v těle tzv. akupunkturní mikrosystémy. Jedná se o takřka o promítnutí obrazu člověka, jeho orgánů na různá místa těla, například na ušní boltce, jazyk, na vlasovou nebo obličejovou část lebky a chodidla.  Takovýchto mikrosystému na těle můžeme nalézt velmi mnoho. Mezi velmi používaný mikrosystém patří např. mikrosystém ucha, známý  jako ušní akupunktura neboli aurikulomedicína. Dalším známým mikrosystémem je Su-Jok, mikrosystémy rukou a nohou, vnitřních orgánů, irisdiagnostiaka apod.

Aplikace akupunktury

Jehly jsou aplikovány v jednotlivých sezeních, které trvají zpravidla 15-20 minut. Celkem se doporučuje 10-15 sezení, avšak záleží podle zdravotního stavu nemocného.  V některých případech jsou patrné první efekty takřka ihned. Hovoříme o tzv. sekundovém fenoménu. Následuje promptní úleva např. u akutního ústřelu páteře. V jiných případech může dojít také ke zhoršení příznaků, což posuzujeme jako pozitivní reakci. Jehly používané při akupunktuře jsou velice tenké. Kromě toho se musí dodržovat také přísná pravidla při jejich mechanické očistě a sterilizaci. Je možné také používat jednorázové jehly. Při aplikaci jehly do správného místa má pacient určitý pocit  - pocit energie. ČCHI. To se projevuje mravenčením, teplem, mírnou bolestivostí. V některých případech nemusí pacient vpich ani vnímat. Předností akupunktury je harmonizace celého organismu a nulová toxicita. 

Využití akupunktury

Akupunkturu lze použít při různých typech akutních i chronických onemocněních. Velmi efektivních výsledků dosahuje při léčbě bolesti, léčbě vertebrogenních onemocněních a kloubních potížích. Dále se osvědčuje při léčbě alergie, u psychických potíží, při různých odvykacích programech. Jedná se o propracovanou metodu, která nemocného nikterak nezatěžuje. Harmonizuje stav, obnovuje energetickou rovnováhu organismu a pomáhá zmírnit nebo odstranit příznaky nemoci. Jako každé jiné metody má však svá omezení. Akupunkturu nelze použít u pacientů trpících krvácivými stavy nebo pacientů užívajících léky proti srážení krve nebo u silně vyčerpaných a podvyživených. Pacient, který je přijímán na akupunkturní ošetření by měl být nejprve řádně vyšetřen.

Způsoby aplikace a metody

S ohledem na to, že vpich jehly je bolestivý a jsou lidé, kteří jsou velice citliví na bolest, existují také i jiné možnosti, jakým můžeme ovlivňovat akupunkturní body, a tím energii organismu.  Jendou z nich je také elektroakupunktura, která pracuje na principu dráždění akupunkturních bodů pomoci elektrického proudu místo jehel, to znamená, že nedochází k narušení povrchu kůže.

Akupresura

Další metodou je akupresura, kdy však terapeut ošetřuje vybraná místa bez pomoci jehly. Jedná se o svépomocnou techniku, při které se využívá tlaku prstů na akupunkturní body – tzv. taktilní nebo dotekové stimulace. Pomocí akupresury můžeme pomoci k úlevě od nejrůznějších bolestí a můžeme tímto způsobem posilovat a stimulovat určité body a orgány. Tlak prstů využívá také shiatsu. Léčba shiatsu připomíná masáž, avšak terapeut pracuje na akupunkturních drahách.

Magnetoterapie a magnetopunkura

Tyto metody využívají působení magnetického pole na akupunkturní body. Nejčastěji se využívá permanentní magnet. Každý magnet má svou polaritu – sever a jih. Přiložení magnetu severem má protibolestivé působení a přiložení magnetu jihem dochází k účinkům tonizačním, stimulujícím imunitu. Magnety se lepí na kůži.

Moxování

Akupunkturní body můžeme stimulovat také pomocí tepla. Teplo se uvolňuje z hoření moxy, což je sušený pelyněk zpracovaný do tvaru kužílků, doutníků nebo cigaret. Moxování se aplikuje buď přímo moxovou cigaretou, kterou přibližujeme na kůži , dokud nemocný neucítí teplo v daném bodě nebo může,e cigaretu přibližovat a střídavě oddalovat. Dalším způsobem je napíchnutí moxového válečku na akupunkturní jehlu. Exisuuí také malé moxy,které jsou speciálně upravené a lepí se přímo na akupunkturní body. Moxa se užívá zejména při chorobách z nachlazení, u alergií, únavových syndromů, při poruchách spánku.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.