Mobilní aplikace

Nechcinudu.cz

Preventivní programy pro děti a mládež do 18 let včetně (až 1 500 Kč)

Jednotlivé preventivní programy jsou seskupeny do balíčků; pro čerpání v rámci balíčku platí limit uvedený vedle názvu balíčku. Čerpat je možné programy z několika balíčků, maximálně však do limitu určeného pro děti a mládež do 18 let včetně, tedy do 1 500 Kč.

Balíček Očkování: až 1 500 Kč

Příspěvek platí pro všechna očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění.

ČPZP v roce 2017 poskytne zákonným zástupcům dětí a mládeže ve věku do 18 let včetně příspěvek na preventivní očkování v rámci preventivních programů pro děti a mládež až do výše 1 500 Kč na očkování.

Příspěvek je poskytován na kteroukoliv dávku/vakcínu očkovacího cyklu, není poskytován na aplikaci vakcíny.

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:
 • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
 • Očkovací průkaz s uvedenou aplikací očkovací látky, dávky nebo potvrzení od lékaře o aplikaci.
 • Doklad o úhradě očkovací látky (nehradí se aplikace), vč. názvu očkovací látky a upřesnění k jakému očkování je určeno.

Balíček Pohyb: až 1 000 Kč

Balíček obsahuje tyto preventivní programy:

 • Školky a školy v přírodě, až 300 Kč
 • Letní tábory, až 300 Kč
 • Organizované plavecké kurzy, až 1 000 Kč

Školky a školy v přírodě

Příspěvek bude uznán jen v případě jeho trvání v délce minimálně 4 kalendářní dny.
Příspěvek na školku/školu v přírodě lze proplatit jen na pobyty organizované v průběhu školního roku (nikoliv o letních prázdninách) mateřskými, základními a středními školami.

Realizace příspěvků:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:
 • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
 • Potvrzení o účasti ve školce/škole v přírodě - Formulář Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu
 • Předloženo může být i potvrzení o účasti dítěte na organizovaném pobytu vydané organizátorem školky/školy v přírodě na jejich vlastním formuláři, ale pak musí obsahovat tyto náležitosti:
  • jméno, příjmení a rodné číslo dítěte
  • účel vystavení dokladu - školka/škola v přírodě
  • termín konání, potvrzení o účasti dítěte na školce/škole v přírodě
  • uhrazenou částku
  • datum uhrazení
  • razítko organizátora akce a podpis vydávajícího zaměstnance

Potvrzení/doklad o účasti ve školce/škole v přírodě a jeho zaplacení musí být originál, případně kopie s originálním razítkem a originálním podpisem. Za Potvrzení o účasti ve školce/škole v přírodě může být považován i originál dokladu o zaplacení, který je vydán po uskutečnění školky/školy v přírodě a musí obsahovat tytéž údaje jako formulář Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu. Doklad, na kterém je čitelně uvedena identifikace vystavujícího subjektu, nemusí obsahovat razítko, ale musí obsahovat tyto identifikační údaje – název firmy, IČO, adresa firmy. Příspěvek bude realizován až po absolvování školky/školy v přírodě.

Letní tábory

Příspěvek na letní tábory platí pro děti od 6 do 16 let včetně.
Příspěvek bude uznán jen v případě jeho trvání v délce minimálně 4 kalendářní dny, a lze jej uplatnit na tábory pořádané v období letních prázdnin, od 1.7. 2017 do 31.8. 2017. Příspěvek se vztahuje i na příměstské tábory. Letní tábory jsou propláceny do 31.10. 2017 bez ohledu na datum uvedené na potvrzení/dokladu o účasti na letním táboře.

Realizace příspěvků:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:
 • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
 • Potvrzení o účasti na letním táboře - Formulář Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu
 • Může se jednat také o potvrzení o účasti dítěte na letním táboře vydané organizátorem letního tábora na jejich vlastním formuláři, ale pak musí obsahovat tyto náležitosti:
  • jméno, příjmení a rodné číslo dítěte
  • účel vystavení dokladu - letní tábor
  • termín konání, potvrzení o účasti dítěte na letním táboře
  • uhrazenou částku
  • datum uhrazení
  • razítko organizátora akce a podpis vydávajícího zaměstnance

Potvrzení/doklad o účasti na letním táboře a jeho zaplacení musí být originál, případně kopie s originálním razítkem a originálním podpisem. Za Potvrzení o účasti na letním táboře může být považován i originál dokladu o zaplacení, který je vydán po uskutečnění letního tábora a musí obsahovat tytéž údaje jako formulář Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu. Doklad, na kterém je čitelně uvedena identifikace vystavujícího subjektu, nemusí obsahovat razítko, ale musí obsahovat tyto identifikační údaje – název firmy, IČO, adresa firmy. Příspěvek bude realizován až po absolvování letního tábora.

Organizované plavecké kurzy

Příspěvek bude poskytnut na organizované plavecké kurzy dětí ve věku do 8 let včetně. Nejedná se o individuální návštěvy plaveckých bazénů rodiči s dětmi, ani proplácení permanentek. Vystavujícím subjektem může být i školka nebo škola. Navýšení příspěvku na 1 000 Kč platí od 7. 8. 2017, původní výše příspěvku ve byla 500 Kč.

Realizace příspěvků:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:
 • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
 • Potvrzení o úhradě organizovaného plaveckého kurzu, popř. formulář Potvrzení o úhradě organizovaného plaveckého kurzu
 • Příspěvek ve výši až 1 000 Kč platí pro doklady vystavené od 7. 8. 2017

Balíček Zdravé zuby a oči: až 500 Kč

Balíček obsahuje preventivní programy:

 • Zdravé zuby – pevná nebo snímatelná rovnátka, až 500 Kč
 • Zdravé oči – vyšetření zraku přístrojem Plusoptix, až 500 Kč

Zdravé zuby – pevná nebo snímatelná rovnátka:

ČPZP v roce 2017 poskytne zákonným zástupcům dětí a mládeže ve věku do 18 let včetně příspěvek, který je určen na ortodontickou léčbu fixními nebo snímatelnými rovnátky – podporu řešení nepravidelností zubů a čelistí u dětí a mládeže.

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:
 • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
 • Doklad o úhradě.

Zdravé oči – vyšetření zraku přístrojem Plusoptix:

ČPZP v roce 2017 poskytne zákonným zástupcům dětí příspěvek na vyšetření zraku přístrojem Plusoptix u poskytovatele zdravotních služeb. Seznam pracovišť: plusoptix.zrak.cz/seznam-pracovist/

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:
 • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
 • Doklad o úhradě.

Balíček Zdravé dítě: až 500 Kč

ČPZP v roce 2017 poskytne zákonným zástupcům dětí do 2 let věku včetně příspěvek na produkty pro zdravý rozvoj dítěte a cvičení pro děti.

Příspěvek je možno použít na:

 • kosmetické přípravky k péči o dítě - masti, krémy, oleje, pudry. apod. (nepřispívá se na opalovací přípravky.)
 • monitor dechu, chůvičky
 • odsávačky nosních hlenů
 • sterilizátory kojeneckých lahví a pomůcek ke kojení
 • cvičení rodičů s dětmi, nevztahuje se na plavání (je obsaženo v jiném produktu). Doklad musí být vypsán na dítě.
 • edukační kurzy pro matky s dětmi – pořádány zejména mateřskými centry. Doklad musí být vypsán na dítě.

NOVĚ! Produkty pro děti musí být zakoupeny v lékárně (popř. v e-shopu lékárny), nebo ve specializovaných prodejnách (kamenné prodejny i e-shopy; např. prodejny pro matky a děti). Kosmetické přípravky pro péči o dítě musí být zakoupeny pouze v lékárně (popř. v e-shopu lékárny).

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:
 • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
 • Originál dokladu o úhradě z lékárny, specializované prodejny / od organizátora kurzu

Balíček DIA: až 1 000 Kč

Balíček obsahuje preventivní programy:

 • Příspěvek na prevenci zhoršení diabetes, až 500 Kč
 • Příspěvek pro nemocné celiakií, až 1 000 Kč

Příspěvek na prevenci zhoršení diabetes, až 500 Kč

ČPZP v roce 2017 poskytne zákonným zástupcům dětí včetně příspěvek na produkty z lékáren pro diabetiky:

 • na dezinfekci kůže před odběrem krve k zjištění hodnoty glykemie pomocí glukometru či k dezinfekci kůže před aplikací inzulínu
 • na doplatek při nákupu testovacích proužků pro zjištění glukózy/ketonů v moči
 • na doplatek při nákupu příslušenství k inzulínové pumpě (baterie, zásobníky inzulínu)
 • na diagnostické proužky pro stanovení hodnot glukózy v krvi, zakoupené nad rámec hrazeného množství
 • na dětské edukační jehly
 • glukometr

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:
 • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
 • Doklad o úhradě z lékárny

Příspěvek pro nemocné celiakií

ČPZP v roce 2017 poskytne zákonným zástupcům dětí včetně příspěvek na bezlepkovou dietu

Možnosti čerpání:

 • Bezlepkové potraviny: veškeré potraviny, které patří do oblasti bezlepkové diety a jsou zakoupené v lékárně, prodejně zdravé výživy nebo ve speciálním oddělení bezlepkových potravin v hypermarketech nebo jiných prodejnách a na specializovaných webových stránkách.
 • Bezlepkové suroviny: veškeré suroviny, ze kterých se bezlepkové potraviny, patřící do oblasti bezlepkové diety, připravují a jsou zakoupené v lékárně, prodejně zdravé výživy nebo ve speciálním oddělení bezlepkových potravin v hypermarketech nebo jiných prodejnách a na specializovaných webových stránkách.
 • z dokladu musí být jednoznačně zřejmé, že se jedná o bezlepkovou potravinu nebo surovinu (nutností je prokazatelné označení na dokladu). Neproplácí se pivo pro celiaky.

Při prvním čerpání je nutno ověřit, že dítě má diagnózu celiakie - použijte formulář Potvrzení lékaře (v případě, že pojištěnec již příspěvek na celiakii v minulosti čerpal, není nutno formulář předkládat).

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:
 • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
 • Doklad o úhradě

Balíček Gratis

Balíček obsahuje preventivní program:

 • Vitaminy pro děti

Tento produkt se nezapočítává do celkového limitu 1 500 Kč na preventivní programy pro děti a mládež.

Vitaminy pro děti ve věku od 3 do 15 let:

ČPZP v roce 2017 poskytne zákonným zástupcům dětí a mládeže ve věku 3 až 15 let včetně, vitaminy pro děti k odběru na pobočce. Vitaminy se budou vydávat od října do prosince. Nabídka platí do vyčerpání zásob.

Realizace příspěvku:

Vitaminy jsou vydány na základě předložení občanského průkazu zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkazu uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce - dítěte nebo rodný list).

Balíček Mix: až 1 000 Kč

Balíček obsahuje tyto preventivní programy:

 • Sportovní prohlídka, až 500 Kč
 • Prevence trombózy, až 1 000 Kč
 • Prevence rakoviny kůže (pigmentové skvrny), až 500 Kč

Sportovní prohlídka:

ČPZP v roce 2017 poskytne zákonným zástupcům dětí a mládeže ve věku do 18 let včetně, příspěvek na úhradu sportovní lékařské prohlídky provedené u poskytovatele zdravotních služeb.

Prevence trombózy:

ČPZP v roce 2017 poskytne zákonným zástupcům dětí a mládeže příspěvek na prevenci trombózy pro dívky od 12 do 18 let včetně, příspěvek na genetické vyšetření DNA, které odhalí pravděpodobnost trombofilních komplikací (ve spojení zejména s užíváním hormonální antikoncepce).

Prevence rakoviny kůže (pigmentové skvrny):

ČPZP v roce 2017 poskytne zákonným zástupcům dětí a mládeže ve věku do 18 let včetně, příspěvek na vyšetření pigmentových skvrn.

Realizace příspěvků:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:
 • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
 • Platný členský průkaz sportovního klubu pojištěnce - resp. registračního průkazu sportovce, potvrzení o studiu na sportovní škole (ve sportovní třídě), platné potvrzení o členství ve sportovním klubu - oddílu (nutno doložit u programu "Sportovní prohlídka").
 • Originál dokladu o zaplacení
 • V případě programu "Prevence trombózy" musí být z dokladu zřejmé, že se jedná o úhradu vyšetření k prevenci trombózy
 • V případě programu "Prevence rakoviny kůže (pigmentové skvrny)" musí být z dokladu zřejmé, že se jedná o úhradu vyšetření pigmentových skvrn

Obecné podmínky k čerpání naleznete v Informacích k čerpání příspěvků na preventivní programy.
Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 2 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2017 (pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak).

<< zpět na výběr programů

Za obsah odpovídá: Ing. Krčmář Radim

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205