Kód pojišťovny

Učte se dýchat

Ilustrační obrázek

Dýchání patří mezi nejjednodušší fyzická cvičení. Kromě toho, že dýchání používáme neustále, můžeme ho kdykoli zcela vědomě využít k ovlivnění fyzického i psychického stavu. Lidské jednání je ovlivněno celou škálou lidských emocí. Stavy jako nadšení, radost, zloba nebo vztek ovlivňují tzv. sympatickou část vegetativní nervové soustavy, která je nezávislá na naši vůli. Ta pomocí vyplavení adrenalinu připraví tělo na aktivní tělesnou nebo duševní činnost. Dojde k zrychlení dechové nebo srdeční činnosti, zvýšení krevního tlaku rozšíření dechových cest. Jestliže se nám emoce příliš nevymknou kontrole, může tento nabuzený stav pomoci k výkonům nebo k hledání nových řešení v krizi.

Nezvládnuté emoce

Emoce, které nejsme schopni zvládat, ohrožují náš organismus stresem, což se projevuje na fyzické i psychické úrovni. Na fyzické úrovni se to projevuje stažením svalů, bušením srdce, nervovým a duševním přepětím.  Působením déletrvajícího stresu dochází ke zhoršování zažívání a v psychické oblasti se to může odrazit ve stavech úzkostí až depresí. Ve stresové situaci dochází k aktivaci tlumícího systému, kdy se tzv. parasympatická část vegetativní nervové soustavy „přepne“ na snížení tepové frekvence, zúží se dechové cesty a naopak dojde k rozšíření žil a povzbuzení střevní peristaltiky.

Stav sebeuvědomění

Soustředěním pozornosti na své tělo a zavřením očí v okamžiku stresu je možné si uvědomit stav emocí v těle. Následně se za pomoci klidného a pravidelného dechu můžeme vědomě dát do klidu a pohody a působit tak na zklidnění našich rozjitřených emocí. Vědomý trénink dechu a jeho pozdější rozvíjení se musí provádět dlouhodobě, jelikož neexistuje dovednost, kterou bychom se dokázali naučit ihned. Pomocí správného a zacíleného dýchání můžeme ovlivnit ozdravné a regenerační účinky organismu.

Pusťte si hudbu

Hudba nám pomáhá vyjadřovat naše prožitky a vyvolává pocity a různou škálu emocí. Již naši dávní předkové vyjadřovali pomocí hudby své pocity a nálady a hudba ukrývala jisté prvky spirituality. Šamani dokázali za pomocí hudby působit na lidskou energii, zmírnit stav nemocí nebo útočit na psychiku svého nepřítele.

Co ovlivňuje hudba?

Hudba působí na uvolnění stresu, napětí a stavu úzkosti a dokáže působit na naši náladu. Každý člověk potřebuje jiný druh hudby. V oblasti psychologie a psychoterapie se hudba využívá v rámci tzv. muzikoterapie, jako prostředku, který pomáhá ovlivnit psychický stav člověka. Hudba se jako léčivý prostředek užívá při léčbě bolesti, úzkosti a strachu a bylo zjištěno, že vlivem působení hudby dochází ke zmírnění třesu u Parkinsonovy choroby. V rámci psychoterapie hudba stimuluje adaptabilitu, komunikaci i další oblasti lidského soužití.

Složky hudby

Jednotlivé složky hudby mohou působit zcela odlišně. Hudební rytmus ovlivňuje náš fyzický stav (působí na srdeční činnost a dýchání). Harmonie člověka se odráží v harmonii naší duše. Dále nás ovlivňuje barva, síla, délka i výška hudby. Hudba ovlivňuje zejména momentální emoční rozpoložení a stav mysli. Pomalejší a tišší hudba člověka spíše uvolňuje a relaxuje, rychlejší hudba spíše stimuluje k činnosti.

Osobnostní typ člověka

Zůstává otázkou, zda typ hudby souvisí také s typem člověka. Odborníci na toto téma hledají jednotlivé souvislosti, ale nedá se zcela jednoznačně stanovit, zda energičtí lidé upřednostňují pouze rychlou hudbu. Dále bylo zjištěno, že agresivní hudba  může napomoci  ke zbavení agrese a působí jako očistný rituál pokus se s ní umí „správně zacházet“. Upřednostňování určitého typu hudby může ovlivňovat také sociální skupina, ve které se jedinec nachází. Dá se proto těžko posoudit, co člověka ovlivňuje více, zda hudba nebo kultura ve které jedinec žije.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.