Kód pojišťovny

Šikana

Ilustrační obrázek

Šikana znamená, že dochází k ubližování někomu, kdo se nemůže nebo nedovede bránit. Toto slovo pochází z francouzského slova chicane, což je „zlomyslné obtěžování“, týrání, sužování, pronásledování nebo byrokratickém lpění na dodržování byrokratických předpisů. Zpravidla se jedná o opakované jednání, nebo ve velmi závažných případech může být šikana také jednorázový akt, při kterém hrozí jeho opakování. U takového jednání je vždy agresor a oběť, které se šikana týká. Mezi agresorem a obětí je osobní nerovnoměrný vztah moci. V praxi to znamená, že oběť ví, kdo ji ubližuje, ale má strach a bojí se ozvat. Šikana může být přímá nebo nepřímá. U přímé šikany se jedná o násilí všeho druhu, ponižování, poškozování osobních věcí, slovní napadání. Nepřímá šikana je charakteristická sociální izolací oběti, kdy ostatní členové skupiny oběť zcela ignorují a vylučují ji z činnosti skupiny atd. Tuto formu šikanování používají především dívky.

Příčiny a důvod šikany ve škole

Šikana na školách je stejně stará jako škola sama. Zlomyslné jednání a krutost jsou vlastnosti, které některé jedince ovládaly odnedávna. V posledních desetiletích celkově velice stoupla míra agrese mládeže, což dokazují mnohé statistiky násilných trestných činů mladistvých. Příčiny i důvod šikany bývají různorodé, stejně jako její projevy. Mezi běžné vlastnosti agresorů bývá „pobavení třídního kolektivu“, u chlapců předvádění a získávání moci nad slabšími. Svou roli mhou hrát také sadistické sklony a kompenzace pocitů vlastní méněcennosti.

Jak je to s autoritami?

To, že je v současné době autorita učitelů zcela oslabena (v důsledku falešně chápaných slov o „právech dítěte) zcela dokresluje situaci posunutých mravů a zásad slušného chování. Jak je možné, že jsme situaci nechali dojít tak daleko?

Kyberšikana

Spočívá v tom, že jsou na internetu zveřejňovány nepravdivé informace o oběti, nebo pravdivé choulostivé informace z jejího soukromí, včetně upraveného obrazového materiálu. Obrázky bývají upravené tak, aby byli co nejvíce skandalizující. Při kyberšikaně může agresor zůstat skrytý.

Riziková místa pro šikanu ve škole

Nejčastěji se šikana objevuje mezi spolužáky ve třídě a oběť bývá psychicky velice negativně zasažena. Její projevy mohou být nenápadné a mohou se odehrávat pod maskou drobných posměšků a poznámek. Ve školním prostředí se nejčastěji šikana odehrává o přestávkách. K šikaně ze strany starších dětí vůči mladším dochází zpravidla ve společných prostorech i mimo prostory školy. Tam bývá oběť často bezradná a bezbranná. Zvýšené riziko šikany vzniká v případě, kdy jsou děti spolu celý den nebo i v noci.

Agresivní jednání

Lidské chování je naučené jednání, stejně je tomu tak i u agrese. Jedinec jedná agresivně často proto, že se to vyplácí. Většina lidí však zcela chápe, že šikana je stejné zlo jako jiné druhy agrese. Pokud druhým ubližujeme, máme kvůli tomu normálně výčitky svědomí. V praxi to znamená, že máme v sobě „červené světlo“, které nás brzdí, pokud chceme něco špatného udělat. Proč v případě šikany tyto obranné reakce nefungují? Je vůbec možné, aby normální slušní lidé se najednou chovali agresivně a zle? Takové jednání může to být z následujících důvodů:

  • Napodobené jednání – může se jednat o napodobení vzoru člověka, kterého máme rádi, či si ho jinak vážíme, popř. napodobujeme větší počet lidí, kteří jednají „jako stádo“.
  • Obelhávání svědomí – také svědomí lze obelhat a to znamená, že hledáme a vymýšlíme argumenty, proč jsme jednali daným způsobem.
  • Otupělé svědomí - např. v případě, že jednáme proti našemu svědomí a máme z toho prospěch a hmotný zisk.

Oslabené normy

V současné době jsou bohužel normy slušnosti a poctivosti značně oslabeny. Úspěch v kariéře, podnikání nebo politice je obdivován bez ohledu na to, jakými prostředky byl dosažen. Respekt k autoritám naprosto padl a bohužel této skutečnosti nepřispívá ani fakt, že i v televizi a kině je násilí zcela běžně diváky konzumováno. Rozšíření šikany ve školách a její brutalita je pouze odleskem toho, co se děje ve společnosti.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.