Kód pojišťovny

Použití řeči těla

Ilustrační obrázek

Správné používání řeči těla má pro společenský úspěch stejný význam jako schopnost používat plynně rodný jazyk. Ovládnutím signálů řeči těla můžeme ovládat takřka veškeré výměny názorů, ať již formální nebo neformální, intimní nebo veřejné. Je dobře známo, že levá strana mozku je sídlem řeči. Poškození dvou center - Brocova a Wernickova má za následek neschopnost mluvit (expresivní aphasie)nebo rozumět řeči mluvené (receptivní aphasie) i přes nepoškozený sluchový i hlasový orgán. Levá hemisféra také vyniká v úkolech, které vyžadují logické a deduktivní myšlení. Výsledná dominance levé části mozku může být odpovědna, přinejmenším alespoň z části, za vyšší zdůraznění slovních signálů proti zrakovým v lidské komunikaci.

První dojem

Jak dlouho trvá udělat první dojem? Hodinu, den, měsíc nebo celý život? Průkazná fakta svědčí o tom, že horní hranice je okolo čtyř minut. Odborníci jsou však přesvědčeni, že trvalé hodnocení druhého si člověk vytvoří již během prvních 120 vteřin vzájemného setkání. První dojmy jsou rozhodující v každodenním životě a přijímací pohovory nejsou žádnou výjimkou. Výzkumy také ukazují na to, že pokud si jednou utvoříme nějaký úsudek o jiné osobě, ať už příznivý nebo nepříznivý, pouze těžko ho změníme.

Buďme hospodární

Pokud máme v úmyslu udělat dobrý první dojem, měli bychom dobře  hospodařit s každou vteřinou prvního setkání. Rozhodně bychom si neměli dělat iluze, že špatný první dojem můžeme zítra opravit. Pozdější náprava událostí je totiž vždy o něco těžší. Také nezapomeňme na pravidlo, že být dobrým posluchačem je také podstatným ukazatelem pozitivního působení na druhé. Pro vytvoření účinného  image je důležité prezentovat se co nejpříznivějším způsobem a musíme si uvědomit, že vytvořený image musí být přiměřený jak situaci, tak vytýčenému cíli.

Síla stisku ruky

Podání ruky je jedním z důležitých symbolů v mezilidské komunikaci. I když je to nejrozšířenější způsob pozdravu v západní společnosti, není to v žádném případě univerzální signál. Mnoho arabských tradicionalistů, kteří dodržují staré zvyky, se navzájem zdraví políbením na vousy, Eskymáci si navzájem třou nos o nos atd. Tyto kontakty se nazývají „pojítka". Jedná se o kategorii neverbálních signálů, které se používají pro naznačení nebo vytvoření důvěrných pout mezi lidmi. Podání ruky nám poskytuje přímou a okamžitou informaci o druhé osobě. Zcela původní dávný smysl stisku ruky bylo ukázat, že člověk není ozbrojen.

Jak se učit použití zrakového kontaktu

Pokud jsme ostýchaví a neprůbojní, bude pro nás pravděpodobně velmi obtížné používat pohled při managmentu působivosti. Nervózní lidé často upínají svůj pohled příliš nízko, aby se vyhnuli zrakovému kontaktu. To vyvolává negativní první dojem. Jestliže hovoříme ve stoje, naše držení těla může vyjadřovat buď srdečnost a přístupnost, nebo nezájem angažovat se. Postoj s mírným náznakem předklonu spojený s úsměvem, zrakovým kontaktem a nenuceným vystupováním vyjadřuje porozumění, zájem a sympatie.

Výrazy obličeje, nervozita

V mnoha situacích situacích může být  velice prospěšné poznat, jak napjatý nebo uvolněný druhý člověk opravdu je. Záchytné body můžeme najít např. v těchto signálech:

  • Nervózní pohyby nohou- nervózní lidé dělají drobné šouravé pohyby nohama.
  • Nervózní pohyby prstů - nervózní lidé si často hrají se svým perem, tužkou, cigaretou, vlasy. To znamená, že hledají náhradní činnosti, aby odpoutali svoji nervozitu.
  • Nervózní úsměvy- kromě vřelosti a přátelství může být použit úsměv k oklamání druhého člověka nebo k zamaskování nervozity. Nervózní úsměv má váhavý a letmý charakter.

Šaty dělají člověka

Oblečení má moc ovlivnit nejen to, jak vás vnímají druzí, ale i způsob, kterým se na sebe díváte vy sami. O tom, jak oblékání může podpořit náš úspěch existuje mnoho vynikajících knih. Jedno z obecných pravidel je, že musíme zajistit, aby to, co máme na sobě, působilo dojmem, který je potřebný pro dosažení našich záměrů. Vždy bychom si dopředu měli zjistit, jaké oblečení v dané organizace, kde máme zájem pracovat její zaměstnanci nosí.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.