Kód pojišťovny

Mají to leváci těžší?

Ilustrační obrázek

Leváci to nikdy v životě neměli nijak zvlášť snadné a také v současné době se musí potýkat s celou řadou překážek. Znevýhodňují je např. tvary nejrůznějších nástrojů a přístrojů, které bývají zkonstruovány především pro praváky. Podle dosavadních výzkumů existují dva druhy leváctví, a to genetické a „patologické". U leváků lze pozorovat určitý genetický základ. V případě, že je jeden z rodičů levák, zvyšuje se pravděpodobnost, že levák bude také i jejich dítě. Pokud jsou oba rodiče leváci, potom vzniká pravděpodobnost, že jejich dítě bude také levák.

Vliv prenatálního vývoje

Příčinou leváctví může být také poškození mozku v děloze matky. Vzhledem ke skutečnosti, že spoje, které řídí pohyb mezi mozkem a tělem pracují s protilehlou částí těla, tak leváctví poukazuje na to, že dominantní úlohu při ovládání motoriky hraje pravá strana mozku. V případě, že dojde během vývoje levé hemisféry mozku k nějakému problému, přesune se dominantní ovládání funkce motoriky do pravé hemisféry. Pokud došlo během prenatálního vývoje k poškození pravé hemisféry, je jedinec geneticky předurčen k tomu, aby se stal levákem. Nutno podotknout, že levá mozková hemisféra se vyvíjí daleko později a pomaleji než pravá a je daleko zranitelnější vlivem nesymetrického zásobování krví.

Další možné příčiny

Mezi příčiny leváctví můžeme považovat: porodní stres, předčasný porod, dlouhotrvající porod. Větší předpoklad leváctví je u dvojčat. Jedním z možných pravděpodobných faktorů, které způsobují poškození mozku patří hormon testosteron. Vlivem působení tohoto hormonu může dojít k poškození brzlíku, žlázy, která reguluje imunitní a autoimunitní systémy. Plody mužského pohlaví jsou vystaveny působení vyšší hladiny testosteronu než plody ženského pohlaví.

Trochu statistiky na závěr

Mezi leváky se vyskytuje oproti pravákům daleko více kuřáků a také větší sklon k alkoholismu. Dále mozek leváků reaguje silněji než mozek praváků na mnohé předepisované léky i na léky, které jsou volně dostupné. Podle toho lze také nalézt vysvětlení na otázku, proč je zjevná větší náchylnost leváků k závislosti na tabákových výrobcích a na alkoholu.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.