Kód pojišťovny

Proč jsou důležité vitaminy?

Ilustrační obrázek

Vitaminy patří k základním složkám lidské stravy. Jedná se o látky, které jsou chemicky velice rozmanité, mají malou velikost molekuly a jsou nezbytné pro správné fungování organismu. Vitaminy jsou řazeny k základním složkám lidské stravy. Velká část z nich je řazena mezi tzv. látky esenciální a tělo není schopno si je samostatně vyrobit. Z tohoto důvodu je nutné vitaminy přijímat v potravě již vytvořené nebo ve formě provitaminů. Výjimku tvoří vitaminy K a H, které se tvoří v tlustém střevě  díky činnosti střevních mikroorganismů. Dále je to vitamin D, protože ten je z části syntetizován v kůži účinkem UV záření.

Metabolismus těla

V lidském těle hrají vitaminy roli katalyzátorů biochemických reakcí a tím se významně podílejí na fungování metabolismu těla. Některé vitaminy (především se jedná o vitamin C a vitaminy skupiny B) jsou součástí enzymů. Při déletrvajícím nedostatku vitaminů nastává v těle narušení enzymatické rovnováhy. Enzymů je v lidském těle obrovské množství a jejich počet neustále roste. V organismu zajišťují velkou škálu biochemických aktivit. Podílejí se na metabolismu bílkovin, tuků, i cukrů, buněčném dýchání, srážení krve a rozpouštění krevních sraženin. Dále zajišťují trávení, uvolňují energii z energeticky bohatých vazeb, účastní se odbourávání syntézy i přeměny látek.

Koenzymy

Součástí každé bílkovinné molekuly enzymu musí být vždy nebílkovinná součást, která se nazývá koenzym. Jako koenzym se většinou označuje molekula vitaminu. Koenzymy si tělo nedokáže vyrobit samo a s ohledem na to, že se při činnosti enzymů spotřebovávají, je nutné je neustále doplňovat v potravě. Koenzymy také navíc chrání bílkovinnou molekulu enzymu před tepelnou ztrátou.

Co je zdrojem vitaminů?

Vitaminy v přírodě vznikají při látkové přeměně v rostlinách. Mimo to se vyskytují v živočišných tělech, především pak v játrech, kde se některé vitaminy uchovávají. V potravinách živočišného původu, ale obsah vitaminů velmi kolísá v závislosti na krmení zvířat a následném zpracování živočišných produktů. S ohledem na způsob tepelného  a chemického zpracování, dochází ke ztrátě celé řady vitaminů. Obsah vitaminů však kolísá také i v potravinách rostlinného původu. Na snižování množství vitaminů v potravinách rostlinného původu má vliv přešlechtění rostlin, hnojení, znečištění půdy a vody.

Zpracovávání vitaminů

Velmi razantní vliv na pokles množství vitaminů ve stravě a jejich využitelnost v těle má také použití mikrovlné trouby. Při nešetrném zpracovávání a skladování se obsah vitaminů také snižuje. K nedostatku vitaminů v těle může dojít také při jednostranném pojídání syrové zeleniny a ovoce. K takové situaci například dochází při nerozumných  dietách, kdy organismus není schopen v plném rozsahu strávit  a zužitkovat veškeré vitaminy a vyloučí je společně s nestravitelnou vlákninou.

Ekologické zemědělství

V ideálním případě se doporučuje přijímat takové potraviny rostlinného původu, které jsou pěstovány podle zásad ekologického zemědělství a nejsou v kontaktu s chemickými látkami jako jsou hnojiva nebo postřiky. Jestliže jíme pestře a kvalitně, není nutné vitaminy doplňovat. V případě, že onemocníme nebo máme nadměrnou fyzickou nebo psychickou zátěž, popřípadě jsme v době rekonvalescence, doporučuje se, zvýšit přísun vitaminů.

Co je to avitaminóza?

Jedná se o naprostý nedostatek vitaminů v těle v důsledku nedostatečného příjmu potravy nebo jeho nadměrné spotřeby. K nadměrné spotřebě vitamínů může dojít pod vlivem nemoci, stresu, kouření, drog apod. Další příčinou avitaminózy může být nedostatečné vstřebávání vitaminů ve střevě kvůli špatné kvalitě mikroflóry.

Co je to hypovitaminóza?

Částečný nedostatek vitaminů v těle, který se již projevuje poruchami činnosti v organismu. Příčiny jsou stejné jako u avitaminózy. K hypovitaminóze nejčastěji dochází vlivem špatného stravování. Velkým nešvarem je stravování formou fast - foodů, kde je  převážně chemicky upravená strava.

Co je to hypervitaminóza?

V případě, že je vitamin ve velmi nadbytečném množství, může v opačném případě způsobit i zdravotní potíže. Větší riziko hrozí u  vitaminů rozpustných v tucích. K hypervitaminóze dochází ve velmi výjimečných případech při jednostranném stravování nebo nadměrném používání nevhodných multivitaminových preparátů. S ohledem na funkci, kterou vitaminy v našem těle plní, je velmi důležité přemýšlet o stravě, kterou konzumujeme.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.