Kód pojišťovny

Učení nemusí být mučení

Ilustrační obrázek

Každý rodič jistě ví, že vzdělání je pro děti tou největší investicí. Jak, ale dosáhnout toho, aby dítě mělo o vzdělání zájem a mělo pozitivní vztah  k učení? Nejlepší způsob, jak překonat odpor je hra. Bohužel v současném způsobu vzdělávání, kdy je učitel svazován osnovami a počtem žáků je dost složité držet se pravidla „škola hrou"a většina žáků vnímá školu jako nutné zlo. Škola poskytuje dětem informace, ale mnohé děti se nenaučí, jakým způsobem informace samostatně získat a především použít.

Poruchy učení

Jak můžeme poznat, že školní problémy našeho dítěte jsou způsobeny poruchou učení? Poruchy učení mohou mít různé příznaky:

 • dítě je v učení bystré, ale nevydrží dlouho u žádné činnosti, je nesoustředěné,
 • jeho písmo je roztřesené,
 • umí např. početní úlohy, ale dělá spoustu chyb z nepozornosti,
 • obtížně se učí číst, čte pomalu a nerado,
 • velmi často zapomíná háčky a čárky,
 • má potíže s verbálním vyjádřením svých myšlenek,
 • trvá delší dobu než zareaguje,
 • zaměňuje čísla, má potíže s orientací v prostoru,
 • brzy se cítí unavené.

Výše uvedené příznaky jsou  pouze malým výčtem toho, co by rodiče měli pozorovat jako vnější projev poruch učení. Pokud dítě ve spojitosti se špatnými známkami projeví některý z uvedených projevů, je vhodné poradit se o problému s odborníkem. Včasná péče pomůže dítěti překonat potíže co nejdříve.

Záškoláctví

Je mnoho důvodů, proč dítě chodí za školu. Za záškoláctvím se většinou ukrývá strach ze školy, zkoušení a špatných známek. Jestliže rodiče nezjistí nepřítomnost dítěte včas, může se dítě chytit špatné party nebo dokonce drog. Vždy je však důležité hledat příčinu, proč se tomu tak děje a situaci neodkladně řešit.

Rodinné klima

Problémy v rodině mohou někdy přechodně zhoršit prospěch ve škole. Děti jsou velice vnímavé a citlivé a události mezi rodiči je velice zasahují. Dospělí by si své problémy vyřešit mezi sebou a nezatahovat do nich děti.

Podporujte samostatnost dítěte

Někteří rodiče dělají tu chybu, že chtějí dítěti jejich práci ulehčit a chystají jim pomůcky nebo za ně řeší jejich úlohy. Tento způsob jednání pokud je častý, není však vůbec vhodný, protože zbavuje dítě zodpovědnosti a samostatnosti a je to v podstatě „medvědí služba". Dítě si tak navykne, že jeho úkoly a povinnosti řeší někdo jiný.

Komunikujte a naslouchejte

Umění naslouchat je v mezilidských vztazích velice důležité, ale bohužel se postupně vytrácí. Děti zpravidla nejsou schopny něco zatajit tak, aby na to dospělý při svém naslouchání nepřišel. I když budou chtít něco skrýt, budou se snažit alespoň nějakým způsobem o svůj problém podělit. Děti jsou od přírody zvědavé, takže se neustále na něco ptají. Neměli bychom je odbývat odpovědí, že jsou ještě malé.

Pracovní místo

Pokud je to jen trochu možné, mělo by dítě mít své pracovní místo, kde si dělá úkoly a připravuje se do školy. Pokud nemá dítě vlastní pokoj, mělo by se jednat alespoň o část vyčleněné místnosti. Pracovní kout musí obsahovat tolik místa, aby  se do něj vešel psací stůl se zásuvkami. Plocha stolu a místo kolem by mělo být tak velké, aby se tam vešel počítač a současně zbyl i kousek místa na psaní. Pracovní plocha musí být kvalitně osvětlena.

Počítač

Počítačová gramotnost se stává naprostou životní nutností. Jistě nákup počítače je nákladnou záležitostí, ale dítě nepotřebuje zrovna ten nejvýkonnější model. Pokud se v této problematice příliš neorientujeme, raději se poradíme s někým známým a koupíme počítač s ním. Pokud investujeme do počítače, je již samozřejmostí připojení k internetu. Internet je obrovským zdrojem informací a komunikačních možností. Obrovský klad internetu je jeho celosvětový rozsah. Umožňuje přístup k informacím v různých jazycích.

Nezapomeňte na chválu

Každý z nás touží po pochvale a úspěchu. Stejně tomu tak je i u dětí. Pochvala dítě silně motivuje a tak bychom ji měli opravdu prožívat, ne jen něco zabručet. Pokud má dítě za sebou řadu neúspěchů, měli bychom najít alespoň něco, co bychom mohli ocenit, aby na svou snahu nerezignovalo.

Jak určitě netrestat

Za špatné známky bychom dítě nikdy neměli bít. Kromě toho, že ulevíme své zlosti ničeho nedocílíme. Tento způsob jednání je spíše demotivační a dítě bude mít ze školy strach, získá k učení odpor a bude se snažit své neúspěchy zakrývat. Také zákaz her s kamarády není zrovna vhodná „motivační" odměna. Pochopitelně, že dítě nemůže celé dny běhat venku s kamarády, když jsou jeho školní výsledky nedostačující, ale přesto jej nelze zavírat doma. Spontánní pohybová aktivita je pro dítě zcela přirozenou potřebou. I kontakt s vrstevníky je důležitý pro rozvoj osobnosti dítěte. Vhodnější je stanovit si určitá pravidla.

Domácí příprava

Pravidelná domácí příprava je základním předpokladem úspěchu. Rodiče by měli tuto činnost zautomatizovat a být svým dětem nápomocni. Již z nástupem do první třídy bychom měli u dětí rozvíjet samostatnost. I když se dítěti ve škole dobře daří, měli bychom mít přehled nad jeho známkami, radostmi a problémy, podepisovat úkoly a zkoušet naučenou látku.

Hledání souvislostí

Fantazie je důležitou složkou paměťových procesů. Určitě je daleko jednodušší naučit se látku, která zapadá do určitého schématu nebo v souboru již známých informací. Do učení je nutné zapojit co nejvíce smyslů, protože jen tak může efektivita učení značně stoupnout.

Zdravá sebedůvěra

Důležité je dítěti pomoci k dostatečné, ale ukázněné sebedůvěře. Pokud si dítě nevěří, jsou jeho školní výsledky daleko horší, protože:

 • ve stresu a strachu se dělá více chyb z nepozornosti,
 • prezentace znalostí je nejistá a dítě tak budí dojem, že látku dostatečně nezná,
 • nejistota se může přenášet i do jiných oblastí než do učení.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.