Slevy s ČPZP 2019

Lázně a ozdravovny

Smluvní podmínky

V současné době má ČPZP vytvořenu síť poskytovatelů, která je rozložena na celém území ČR. Hlavním rysem této sítě je její dostupnost pro klienty ČPZP. Struktura smluvní sítě poskytovatelů zdravotních služeb je optimalizována a vytvářena kontinuálně. Realizuje smluvní vztahy na základě uskutečněných výběrových řízení.

ČPZP požaduje k uzavření smluvního vztahu od poskytovatelů kopie těchto dokumentů:

 • Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování hrazených služeb (včetně změn) vydaného příslušným správním orgánem (resp. rozhodnutí o „registraci“).
 • Výpis z veřejného rejstříku u fyzických nebo právnických osob, zapsaných ve veřejném rejstříku.
 • Zakládací (zřizovací) listina.
 • Platnou akreditaci, vydanou orgánem oprávněným k jejímu vystavení (pokud byla poskytovateli udělena).
 • Doklad o přidělení IČO (pokud není uvedeno v jiné příloze).
 • Doklad o přidělení IČZ, IČP od VZP.
 • Doklady o vzdělání - osvědčení o odborné způsobilosti dle zákona č. 95/ 2004 Sb. a
 • 96/ 2004 Sb., osvědčení Českého inspektorátu lázní.
 • Výsledek výběrového řízení (dle Zákona č. 48/1997 Sb.).
 • Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.
 • Doklad o vedení bankovního účtu.
 • Jmenný seznam zaměstnanců, velikosti úvazků.
 • Jmenný seznam nositelů výkonů.
 • Datum zahájení činnosti.
 • Doklad o přírodním léčivém zdroji.
Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205