Kód pojišťovny

Pomohou bioenergetická cvičení?

Ilustrační obrázek

Bionergetická cvičení vycházejí z názoru, že každý jedinec disponuje určitým množstvím životní energie. Tato energie může být často tlumena vnitřními zábranami.  Za pomoci bioenergetických cvičení získáváme možnost uvolnit dlouhodobé svalové napětí a aktivovat energetické procesy. Cviční napomáhá k větší spontanitě a otevřenosti.

Vitální jedinci

Když se porozhlédneme kolem sebe, určitě si všimneme toho, že existují mezi námi lidé, kteří „něco vyzařují". Tito lidé působí svobodně, otevřeně, vitálně a je nám příjemné se v jejich společnosti pohybovat. Naproti tomu známe i ty, kteří působí utlumeně, jejich pohyby jsou pomalé, myšlení pesimistické a jejich vnější i vnitřní projevy jsou jakoby „bez života".

Emoční vyladění

Naše vnitřní prožívání je směsice různých pocitů a emocí. Emoce nám umožňují cítit, že žijeme. Když své emoce vnímáme a dáváme jim možnost, aby se rozvíjely, pak se umíme projevit jako spontánní bytosti. Bioenergetická cvičení přispívají k naší autonomitě a pomáhají prohloubit pocit sebeuvědomění.

Dýchání je život

I když je dýchání do určité míry proces, který můžeme vědomě ovlivnit, přesto je dýchání děj, který nemůžeme řídit. Dýchání má zcela přirozený průběh, který považujeme za zdravý: při klidném dýchání, které můžeme velmi dobře pozorovat vleže, se zvedá nadbřišek, podbřišek se napíná a pánev se pohybuje mírně vzad, malinko později se zvedá hrudník, vrchní část páteře se natahuje a hlava se při tom míně zaklání, při výdechu probíhají tyto pohyby v obráceném pořadí. Po větší fyzické námaze se objevuje hluboké dýchání se rozevírá především hrudník a ramena se při tom zvedají. Průběh dýchání můžeme tlumit nebo zesilovat.

Duševní rozpoložení a zdraví

Zdraví nesouvisí pouze ze stavem našeho fyzična, ale je významně ovlivněno také naší psychikou. V případě, že se dlouhodobě nacházíme ve špatném duševním rozpoložení, jsme stísněni a nervózní, tak se naše tělo dostává prostřednictvím hormonálního systému do trvalého stavu, který je z přirozeného hlediska výjimečný. Orgány, které jsou úzce spojeny s tímto stavem, jakou pak trvale zatěžovány. Duševní problémy ovlivňují také imunitní systém.

Praktické rady

Abychom mohli správně a efektivně energetická cvičení provádět, musíme si ujasnit základní pravidla cvičení:

  • vybrat vhodné cvičební místo a určit si čas, kdy budeme cvičit,
  • zvolit vhodné oblečení.

Nechuť k určitým cvičením

Nechuť a odpor k některým cvičením se může často objevit tehdy, jestliže se pokoušíme dělat něco, čemu jsme se vyhýbali. V každém případě, bychom to neměli přehánět a při těch cvicích, kdy pociťujeme odpor můžeme cviky zpočátku provádět s minimálním úsilím. Měli bychom postupovat raději malým tempem ať dokážeme procítit to, co se v nás děje.

Cvičení na vyjadřování agrese

V životě se často nemůžeme ve skutečnosti vyjádřit tak, jak bychom si to opravdu přáli. Za zadržováním agresivních impulzů však doplácíme svoji vitalitou. Ztráta vitality se projevuje depresivní náladou  a pocitem stísněnosti. Pomocí speciálních bionenergetických cvičení si můžeme pomoci od potlačeného vzteku a stresu.

Pláč

Pláč je jedním z nejdůležitějších léčebných prostředků, kterým se tělo očišťuje od zadržované bolesti, zátěže napětí a strachu. Pomocí pláče se také odbourávají stresové hormony. Mnoho lidí se skoro odnaučilo plakat, protože se učili, že pláč je výrazem slabosti a ztráty sebekontroly. Není to však pravda. Pláč v nás dokáže zanechat pocit vnitřního klidu.

Vlastní provádění cviků

Bioenergetická cvičení obsahují základní a doplňková cvičení. Ten, kdo se chce se cvičením seznámit blíže, musí ovládnout nejen správné provádění cviků, ale musí také zapojit svou mysl, protože nestačí pouze mechanicky něco odcvičit. Bioenergetická cvičení lze kombinovat se všemi druhy sportu a jsou  zvláště vhodná při jednostranném zatížení.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.