Kód pojišťovny

Zrak je třeba chránit

Ilustrační obrázek

Zrak a jeho dobrá funkčnost souvisí nejen s očima, ale také se stavem naší mysli (psychiky). Naše oči jsou v podstatě dokonalým fotografickým přístrojem, který nám umožňuje vidět obraz vnějšího světa a měli bychom si je chránit. Mnoho z nás tráví dlouhou dobu u počítače, protože se stal součástí naší pracovní náplně. Práce s počítačem má však svá úskalí a rizika, mezi které patří např.: stále stejná vzdálenost od monitoru počítače, záření monitoru,částice prachu, které jsou rozptýlené v elektrostatickém poli monitoru, chvění obrazu, nepříznivé světelné podmínky.

Stále stejná vzdálenost od monitoru počítače

Společnosti, které vyrábějí počítačové programy vymýšlejí stále nové plastické a grafické efekty, jejichž úkolem je upoutat zrak - vtáhnout sedícího o počítače do virtuálního prostoru. Veškeré tyto snahy vedou ke snadnějšímu soustředění na obrazovku, ale to není přirozené pro naše oči. Tyto neblahé vlivy můžeme poměrně lehce omezit, jestliže budeme praktikovat  některé z metod, které chrání oči. Pro náš zrak jsou velmi prospěšné oční cviky, které přispívají ke zlepšení zrakové pohyblivosti.

Záření monitoru

Zvláště nepříjemné je záření starších typů obrazovek. Před takovýmto zářením se můžeme chránit ochrannými filtry. Obrazovky nové generace mají již velmi nízký faktor záření.

Částice prachu rozptýlené v elektrostatickém poli monitoru

Pohyb nabitých částic prachu v elektrostatickém poli obrazovky je zrychlován a proniká do očí. Výsledkem jsou pak oči, které jsou neschopné obrany před útokem tisíců prachových částic. Z toho důvodu bychom měli používat novější uzemněné obrazovky. Tyto obrazovky již nevyžadují ochranný filtr. Zda-li má náš počítač obrazovku, která je našemu zdraví nebezpečná, můžeme zjistit poměrně snadno. Postačí, když k obrazovce přiložíme list papíru. Pokud papír k obrazovce přilne, není to nejlepší. List by měl jednoduše sklouznout.

Chvění obrazu

Nestabilní obraz odhalíme velmi rychle. Nejedná se pouze o výrazné chvění, ale také o kmitání, které zdánlivě nevidíme. Problémy vyřeší grafická karta a lepší obrazovka.

Nepříznivé světelné podmínky

U obrazovky, která je umístěna na pozadí světlého okna je nutno obraz velmi rozjasnit.  Zvyšuje se tak i intenzita záření atd. S počítačem také pracujeme, když jsme nemocní a právě v tomto období užíváme léky, jejichž vedlejší účinek se může projevit jako zvýšená citlivost víček a spojivek. Existují také léky, které vyvolávají přecitlivělost na světlo a všechny tyto uvedené faktory urychlují proces stárnutí zraku. Zesilují různé biochemické proměny, které mohou vést k poškození buněk. Některé tyto proměny jsou odvratitelné, některým můžeme předejít správnou výživou a některým se bohužel vyhnout nelze.

Bylinky jako pomocníci

Mezi časté potíže, které trápí oči patří zánět spojivek. Existuje celá řada bylin, které jsou při léčbě zánětu spojivek účinné. Je však třeba říci, že samoléčba má své meze. Jestliže se náš zdravotní stav nezlepší do 3-4 dnů, nebo pokud je příčinou onemocnění úraz, je potřeba neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Jedním z nejúčinnějších prostředků je dužina čerstvých listů aloe. Velmi účinným prostředkem je odvar z listů jitrocele kopinatého, Jednu lžičku bylinek zalijte třemi sklenicemi vody a pod pokličkou zvolna přivedeme k varu. Po pěti minutách odvar na 15 minut odstavíme a poté scedíme. Můžeme ho využít k obkladům nebo k omývání. Je důležité, aby byl odvar spotřebován během jednoho dne. Dalším cenným prostředkem je květ černého bezu. Pro přípravu odvaru potřebujeme jednu lžičku  květu na sklenici vody. Způsob přípravy je podobný jako u jitrocele kopinatého s tím rozdílem, že vaříme pouze 2-3 minuty. Odvar používáme ke zmírnění bolesti.

Cvičení pro pracující s počítačem

Také oči potřebují pohyb. Můžeme vyzkoušet některé z následujících cvičení. Natáhněte před sebe ruku se zvednutým palcem a podívejte se na něj. Vidíte ho přesně a ostře, zatímco pořadí je nevýrazné. Následně zaostři na pozadí a všimněte si, že pale vytvořil dva obrazy. Střídavě pozorujte vzdálené pozadí  a palec.

Rychlá ruka

Zakryjte pravou rukou levé oko a natáhněte levou ruku před sebe. Otočte ji tak, aby vnitřní strana dlaně směřovala k vám. Sledujte ji pravým okem. Přesouvejte levou ruku doleva, nakolik vám umožní rozsah vidění pravého oka. Zaměřte se na levou dlaň a rychle ji přibližte na vzdálenost několika centimetrů k pravému oku. Když obraz dlaně zaostříte, okamžitě ruku vraťte do výchozí vzdálenosti. Přinutíte tak pravé oko k rychlé ohniskové změně. Tento cvik opakujte několikrát a měňte ruce i cvičené oko.

O kyvadlo

Zavřete oči a představte si velké, kulaté a černé písmo O. Velmi se podobá hodinovému číselníku. V místě, kde je 12 a 6, umísti velkou černou tečku.  Představte si, že  je váš nos dlouhou tužkou, kterou, obvod písmene O obkreslíte tam a zpět mezi body, odpovídajícím 12. a 6. hodině. Následně tento kyvadlový pohyb zopakujte, ale  nyní mezi body odpovídajícím 3. a 9. hodině. Tento postup opakujte 6krát.

Cesta barev

Pohodlně se posaďte, zavřete oči a zvolna dýchejte. Představte si, že je vaše levé oko vyplněné světle žlutým světlem, jakoby bylo zatažené sluncem. Pomalu přemisťujte žluté sluneční světlo dozadu, podél očního nervu ke zrakovému centru v levé zadní části mozkové kůry. Následně přesuňte světlo doprav a podél pravého nervu se vraťte do pravého oka.

Zelený zákal

Vzniká při poruše normální cirkulace tekutiny v přední oční komoře před čočkou. Důsledkem této poruchy je vzestup nitroočního tlaku, bolest očí. Pokud toto onemocnění není léčeno, může dojít k oslepnutí. Jestliže se léčba zahájí včas, je naděje na uzdravení veliká.

Šedý zákal

Jedná se o zakalení čočky postižené osoby, které se tím změní zrak tak, že vidí jakoby pomalu zamrzajícím oknem. Velkou část šedých zákalů je zapříčiněno cukrovkou. Zákal je nebolestivý a postupuje pomalu.

Onemocnění sítnice a zrakového nervu

Jestliže dojde k uzavření sítnicové tepny např. krevní sraženinou, dochází k náhlé a úplné slepotě. V některých případech mohou popraskat stěny tepen, které se vinou po povrchu sítnice a vylitá krev zabrání přístupu světla. K zánětu samotnému zrakového dochází také např. u postižených roztroušenou sklerózou. Nejrůznější poruchy zraku bývají tou průvodní známkou nádorů podvěsku mozkového. Charakter zrakové poruchy se odvíjí od toho, která nervová vlákna nádor utlačuje.

Nystagmus

Jedná se o opakované mimovolní škubavé pohyby očí. Vždy jsou postiženy obě oči najednou a bývají patrné v jakékoliv poloze očí. Někdy je však lze zaznamenat, jen když jsou oči stočené určitým směrem, např. doprava, doleva. Nystagmus se může objevit i u jedinců, jinak zdravých. Pohyb oka se uskutečňuje prostřednictvím šesti okohybných svalů. Každý z nich má svůj vlastní nerv, který prochází z motorické oblasti mozku. Celý děj je koordinován mozečkem, který úzce spolupracuje s orgány, které vnímají rovnováhu. Jakékoliv poškození nebo onemocnění mozečku může vést k narušení koordinace a řízení tlumivých pohybů ostatních okohybných svalů, což vyvolává trhavé pohyby očí - nystagmus. Další příčinou je poškození sítnice. V takovém případě se oko pohybuje spolu s pohybujícím se obrazem předmětu ve snaze předejít jeho dopadu na poškozenou nebo slepou část sítnice.

Transplantace rohovky

Tato operace se provádí tehdy, jestliže centrální část rohovky je poškozena úrazem nebo nemocí, zjizvená nebo jinak deformovaná. V těchto případech může ztenčená rohovka vytvořit zcela nepravidelný kuželovitý tvar. Z postižené rohovky se vyřízne kulatý střed, který obsahuje poškozenou tkáň. Ve většině případů stačí pro obnovení zraku odstranit kolečko o průměru 79 mm. Provádějí se dva druhy operací. Rohovka může být odstraněna buď v celé tloušťce, nebo pouze z části (povrchová část). V takovém případě se jedná o tzv. laminární štěp. Zpravidla se používá k náhradě poškozené povrchové tkáně. Dárcem je zemřelý člověk. Z rohovky dárcova oka se vyřízne disko stejné velikosti a přenese se do oka příjemce. Pod operačním mikroskopem se přišije k okolní tkáni velmi jemnými nylonovými nebo kolagenními vlákny připevněnými na zakřivenou jehlu.

Rekonvalescence

Pacienti opouštějí nemocnici zpravidla během několika dnů a většinou se zrak během krátké doby výrazné zlepší. Transplantovaná tkáň většinou velice dobře přežívá a postiženému jsou podávány protizánětlivé léky. Stehy se odstraňují po několika měsících.  Jestliže je rohovka zcela čistá, je zrak korigován brýlemi nebo kontaktní čočkou. V případě úspěšné operace dojde k výraznému zlepšení zraku. Operace zanechává na rohovce nepatrnou jizvu.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.