Kód pojišťovny

Držíme slovo

Ilustrační obrázek

Jsou situace, kdy není vůbec jednoduché být důsledný, ale někteří rodiče se jenom bojí říct svému dítěti „ne". Někteří to dělají z důvodu, že se nechtějí hádat. Jiní se cítí trapně a mají pocit provinění, jestliže jejich dítě dostane záchvat vzteku. Další se bojí odmítnutí a nelásky dítěte. Někde je lenost a nechuť zakročit. Důslednost je však důležitým prvkem vztahu rodičů a dětí. Bohužel se velice často zanedbává a podceňuje. Jak se důslednost projevuje? Důslednost se projevuje tak, že na stejnou neposlušnost a negativní reakci svého dítěte budete reagovat naprosto stejně. Velice důležité je to v chování, které se až paličatě pravidelně opakuje. V případě, že dítě zlobí, snažte se to vyřešit hned. Když to budete přehlížet v budoucnu na to doplatíte vy sami.

Rozhodování a sebekázeň

Děti se učí rozhodování a sebekázni tak, že předvídají důsledky svých činů. Musí znát souvislosti mezi svým chováním a tím, co se může stát potom. Měly by vědět, že jestliže se budou chovat tak a tak, stane se to a to. Toto všechno se dítě naučí pouze díky rodičovské důslednosti.

Důslednost mezi rodiči

Důslednost je stejně tak důležitá ve vztahu k dětem jako ve vztahu mezi rodiči. V případě, že je maminka příliš přísná a tatínek povolný, dítě velmi rychle zjistí, že je lepší se nejprve ptát otce, zda to či ono povolí. Partneři by si proto měli mezi sebou dohodnout jasná pravidla vedení domácnosti a toho, co očekávají od svých dětí. Také v názorech na tresty a různé kázeňské prohřešky  by měla panovat shoda. Dokonce i v případě, že se dohodnout nemůžete, postupujte jednotně a nedohadujte se v přítomnosti dětí.

Nevyhrožujte

Nenechávejte řešení kázeňských přestupků pouze na jednom z rodičů. Vyhrožování typu : „ Jen počkej až se táta vrátí domů, to uvidíš." Zvláštní přestupky vždy probírejte společně. Běžnou každodenní kázeň však ovlivňujte každodenně. I když není důslednost snadná, vždy stojí za námahu, protože jinak problémy nabudou obřích rozměrů. Snažte se na kázni s partnerem  dohodnout, i když jste rozvedeni. Udělejte vše proto, aby z vašich dětí vyrostli zodpovědní lidé.

Špatné návyky

U mnohých dětí převažují špatné návyky, tím máme na mysli určité nežádoucí chování, které se vyskytuje opakovaně. Jedná se např. o hádky, kňourání, neposlušnost. V případě, že se u dítěte projevuje několik nevhodných rysů chování, není vhodné řešit všechno najednou. Rodič by byl vyčerpaný a dítě zmatené. Je mnohem vhodnější vybrat jeden nebo dva konkrétní problémy a na ně se dlouhodobě zaměřit. Jestliže budete takto postupovat, vaše dítě bude dělat pokroky daleko rychleji. Každé nevhodné chování má také svůj protiklad, to znamená odpovídající vhodné chování. Jestliže např. dítě dostává často záchvaty vzteku, buďte důslední a snažte se tomuto tlaku nepodléhat a nedovolte, aby si dítě v takovém případě něco vynutilo. Zároveň je však důležité dítě pochválit, když záchvaty vzteku nemá. Pokud budete důslední v přístupu k prioritním rysům chování, zlepší se také chování dítěte i v jiných ohledech.

Rodiče musí být trpěliví

Rodiče by chtěli po dětech pozitivní změny nejlépe ihned, ale to bohužel nejde. Špatné návyky nelze odstranit najednou. K tomu je zapotřebí určitá námaha a trénink. Jestliže chcete ve výchově dětí provést nějakou změnu, je nutné také zvolit vhodný okamžik. To v praxi znamená, že volíme takovou dobu, kdy nejsme v práci maximálně vytíženi.

Děti rády zkoušejí

Děti na začátku reagují na nové věci pozitivně, ale po nějaké době opět sklouznou ke starým zvykům a začnou zlobit ještě více než na počátku. Jakmile tato situace nastane, nepropadejte panice. Je to zcela normální jev. Děti si totiž potřebují vyzkoušet hranici kam až mohou zajít.

Úspěšná výchova

Důslednost je jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěšného rodičovství.  Díky důslednosti mohou děti zjistit, co mohou od svých rodičů očekávat a tím se také učí předvídat důsledky svého chování. I když se nám to nezdá, důslednost je výrazem rodičovské lásky a zájmu. Nedůslednost vyvolává v dětech nejistotu, cítí se nejistě a zmateně. Samozřejmě, že trocha zlobení je u všech dětí normální. Jakmile budeme však reagovat důsledně, bude zlobení ubývat. V opačném případě si bude dítě dovolovat stále více.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.