Kód pojišťovny

Epidemie AIDS mezi muži je zpět

Ilustrační obrázek

V osmdesátých letech byla nemoc AIDS označována přívlastkem „tichá smrt". Nyní se zdá, že je zpět a v plné síle. Především mezi skupinou mužů. kteří provozují sex se stejným pohlavím. Na poplach bijí vědci Národního výzkumného centra nemoci AIDS na Oxfordské Univerzitě ve Velké Británii. Nedá se říci, že by rozměr katastrofy dosahoval vrcholu osmdesátých let, ale v tom je právě problém. Stávající nová generace mužů nemá osobní zkušenost s devastujícími dopady zmíněné nemoci. Navíc, většina ohrožených lidí v rozvinutých západních zemích propadla mylnému dojmu, že nemoc je především problémem zaostalých rozvojových zemí.

Podle poslední výzkumné zprávy zmíněného ústavu deset procent mužů ve věku od 15 do 26 let, kteří měli pohlavní akt s muži se stalo nositelem viru HIV. Dvě třetiny z této skupiny neví, že je infikováno.

AIDS byla poprvé diagnostikována mezi komunitou mužské homosexuální populace ve Spojených státech amerických v roce 1980. Podle odborníků k tomu nemohlo dojít v horší době. Americká populace přijala homosexuály jako komunitu s níž se dá a musí žít a akceptovala ji jako běžnou součást společnosti. Společné úsilí hlavních představitelů menšinové komunity s celospolečenským apelem přineslo rapidní pokles výskytu HIV pozitivních případů.

Dnes se apel o bezpečném sexu v této komunitě nedostává ke skupinám mladých mužů, kteří mají pohlavní styk s muži, zvláště pak k těm, kteří se přes tuto zkušenost nepovažují za gaye. Konkrétně v USA se tento vývoj týká především nebělošské populace, zvláště Afroameričanů a Hispánců. Odborníci doporučují nalezení nových vůdců zmíněných komunit mladých a dospívajících mužů. Společně s všeobecným tlakem médií a celospolečenské poptávky po výstražném apelu se dá nebezpečný vývoj zvrátit.

AIDS - AIDS (syndrom získaného imunitního deficitu) je konečné stadium infekce virem, který se označuje jako HIV (human immunodeficiency virus). U poloviny postižených se rozvíjí během deseti let od získání infekce.

Virus HIV se v 70. létech rozšířil ze subsaharské Afriky nejdřív do karibské oblasti a odtud do celého světa. Šířil se zprvu mezi homosexuály, dnes se již většinou přenáší heterosexuálním stykem. Druhou cestou šíření viru je krev, proto je onemocnění časté u narkomanů, kteří si půjčují injekční stříkačky.

Virus poškozuje imunitní systém, konkrétně jednu skupinu bílých krvinek, pak organismus ztrácí odolnost proti infekcím a rovněž proti nádorovým změnám některých buněk. Infekční nebo nádorové komplikace bývají příčinou smrti. Třetí cestou přenosu infekce je nákaza plodu v děloze infikované ženy.

Léčba infekce HIV je velmi obtížná. Virus není možno vyhubit, nebo nanejvýš zcela výjimečně. Používají se většinou kombinace několika virostatik, což jsou léky, které jsou schopny nějakou dobu infekci zadržovat. Léčba je poměrně úspěšná, např. velmi výrazně snižuje riziko přenosu z matky na plod, ale její účinek je jen dočasný a kromě toho je velmi drahá.

Celosvětový problém

AIDS je dnes celosvětovým problémem. Je jedním ze základních témat organizací jakou je například OSN. Podle údajů OSN onemocnění AIDS za posledních 25 let, kdy byl hlášen první případ, změnilo svět. Od té doby si AIDS vyžádal 25 milionů lidských životů, virem HIV bylo infikováno dalších 40 milionů. Onemocnění se celosvětově stalo hlavní příčinou úmrtí mužů i žen ve věku 15 až 59 let. AIDS se stal největší hrozbou současnosti.

Příliš dlouho se svět tento problém snažil popřít. Postoje se však za posledních deset let změnily. Svět konečně začal brát nutnost boje proti AIDS tak vážně, jak si tento problém zaslouží.

Potřebné fondy přicházejí jako nikdy v minulosti, lidé mají nesrovnatelně lepší možnosti anitiretrovirální léčby a několika zemím se daří epidemii omezovat, což se v minulosti také nikdy nestalo. Celkový počet infikovaných se však nesnižuje, proto je nutné mobilizovat politickou vůli na všech úrovních víc než kdy dříve.

AIDS je nadále na vzestupu, počet infikovaných i nemocných na celém světě roste. Vyplývá to z nejnovějších údajů Společného programu OSN pro AIDS (UNAIDS) a Světové zdravotnické organizace (WHO). HIV pozitivních lidí je nyní na světě 39,5 milionu. Z toho 2,3 milionu jsou děti mladší 15 let. V letošním roce bylo nově infikováno 4,3 milionu osob, 65% z nich ve státech subsaharské Afriky. Nejvýrazněji se epidemie šíří ve Východní Evropě a Střední Asii, kde ve srovnání s rokem 2004 došlo k více než sedmdesátiprocentnímu nárůstu počtu nově infikovaných HIV. Počet obětí AIDS jen za letošní rok dosáhl téměř 3 milionů. To jsou hlavní čísla ze zprávy "AIDS Epidemic Update 2006".

Epidemie AIDS není omezena pouze na rozvojové země, má globální vliv. Přestože asi dvě třetiny infikovaných žijí v subsaharské Africe, epidemie se šíří obrovskou rychlostí zejména ve Východní Evropě a Střední Asii. V některých zemích v jižní části Afriky je virem HIV infikován každý třetí člověk. V důsledku epidemie pak dochází k úbytku pracovní síly, roste počet sirotků, oslabuje se infrastruktura i sociální systémy. Země postižené velkým počtem HIV pozitivních nemohou rozvíjet programy udržitelného rozvoje a využívat obnovitelné zdroje z důvodu jejich finanční nedostupnosti a vytvářejí tak další zátěž pro životní prostředí. HIV/AIDS je často také důsledkem obchodování se ženami i válečných konfliktů. HIV pozitivní a nemocní AIDS jsou v mnoha zemích stigmatizovaní a stavěni na okraj společnosti.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.