Kód pojišťovny

Nadané dítě

Ilustrační obrázek

Mít nadaného potomka je jistě skrytý sen každého rodiče. Je však třeba upozornit na to, že i nadané děti mohou mít své specifické problémy. Pod vlivem toho, že dítěti stačí pouze malé úsilí ve škole a výborně prospívá, se rodiče často soustřeďují pouze jen na jednu oblast vývoje a ničemu jinému nevěnují příliš velkou pozornost. Je třeba si však uvědomit, že je podstatný rozdíl mezi vývojem intelektuálním a citovým. Nadaný žák může být sice vědomostní hvězdou ve škole, ale na dětském hřišti je to úplné obyčejné dítě, které by se mělo umět poprat o míč.

Problémy nadaných dětí

Nadané děti mohou pociťovat odlišnost od svých vrstevníků a mohou se cítit izolovaně a osaměle, protože se neumějí zařadit do kolektivu. Někdy mohou žít také až pod nezdravým tlakem, protože si  pro sebe stanovují až nereálné cíle.  Velkým problémem může být také nuda, frustrace, nedostatečná motivace, ale ve skutečnosti to může být signál k tomu, aby dítě mělo specializovanou výuku.

Nadání

Co je to vlastně nadání? Pojem definice nadání je velice  široký a vzhledem k existenci různých typů definic kolísají také počty takovýchto žáků. Jednotný názor v pojmu „nadané dítě" prozatím neexistuje. Odborníci se však shodují na tom, že nadané dítě potřebuje rozhodně více než nabízí běžná výuka ve škole. To ovšem není záruka, že nadané dítě dostane ve škole automaticky možnost pracovat odlišným způsobem. Je proto třeba hledat možnosti jak nadanému dítěti vytvořit stimulující prostředí, aby mohlo dosáhnout svých potencionálních možností.

Jakým způsobem lze určit, že máme nadané  dítě?

  V současnosti převládá v pohledu na nadání širší  přístup, který zahrnuje také i zhodnocení úrovně tvořivosti a talentu pro určité speciální činnosti. Zde se nabízí několik charakteristik, které nám mohou dát určitou představu o tom, zda je dítě nadané bez ohledu na jeho věk. Ne všechny nadané děti se však vyznačují stejnými projevy, což platí obzvláště v případě, kdy dítě trpí neschopností učit se nebo má nějaký handicap.

  • Zvídavost - dítě klade spoustu otázek a je neodbytné. Na rozdíl od ostatních vrstevníků mají otázky logičtější povahu a více zkoumají skutečnosti.
  • Paměť - dítě má výbornou paměť a je schopno udržet si velké množství různých informací.
  • Jazyk - již v raném věku má dítě vysoce rozvinuté řečové schopnosti a umí použít výstižné výrazy a jeho slovní zásoba je velká.
  • Zrychlený vývoj - dítě se rozvíjí rychleji než jiné děti, jak po stránce fyzické, tak i po stránce intelektové.
  • Pozornost a koncentrace - dítě je schopno sledovat určitou věc déle a soustředit se, než děti jeho věku.
  • Sociální zralost - má sklony být v kontaktu ve společnosti starších dětí nebo dospělých a vztahy je dítě schopno udržovat na vyšší úrovni než je tomu obvyklé.
  • Smysl pro humor - pohled na svět má jinou hloubku postřehů

Jak mohou pomoci rodiče?

Rodiče nadaného dítěte by měli svá vlastní očekávání udržet na rozumné úrovni. I když intelektuální vývoj může být na vysoké úrovni, motorické dovednosti mohou být úměrné věku. Rodiče by se měli bránit pocitu, že v rozvoji těchto dovedností zaostává. Mnozí odborníci na vzdělaní tvrdí, že rodiče udělají pro své nadané dítě to nejlepší, když:

  • Umožní dítěti zabývat se tím, co jej zajímá.
  • Jestliže má na své zájmy dostatek času.
  • Dítě by mělo mít také prostor na  hru, snění, zábavu a jiné další věci.

Studijní možnosti

Nadání dítěte je potřeba hodnotit komplexněji než pouze testem inteligence. Posouzení zda dítě je, či není nadané se účastní psycholog, pedagog a také rodiče. Do úvahy je třeba také vzít i další informace (výsledky písemných zkoušek, úroveň domácích prací..). Na některých školách jsou zřizovány speciální třídy pro nadanější žáky. V takovýchto třídách se postupuje podle zvláštních osnov, které upřednostňují některý předmět. Současně také existují i speciální školy s rozšířenou výukou některých oborů nebo školy, které jsou výhradně určené pro výjimečně inteligentní děti.

Tolerance

Pokud máte nadané dítě, buďte připraveni na to, že takové dítě může být  i přehnaně kritické a nekompromisní. Veďte ho proto k větší toleranci a shovívavosti, protože svět není pouze černý nebo bílý a každý člověk se někdy musí umět podřídit různým okolnostem a situacím, které ho svým způsobem omezují. Někdy se proto mohou dostávat do konfliktních situací, které nejsou schopny pochopit.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.