Kód pojišťovny

Informace o ČPZP podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
2. Důvod a způsob založení Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (dále jen „ČPZP") byla zřízena podle zákona č. 280/1992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
3. Organizační struktura http://www.cpzp.cz/clanek/48-0-Organizacni-struktura-CPZP.html
4. Kontaktní spojení Informační centrum: 810 800 000
http://www.cpzp.cz/clanek/11-0-Kontakty.html
4.1 Kontaktní poštovní adresa

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Jeremenkova 161/11
Ostrava - Vítkovice
703 00

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Jeremenkova 161/11
Ostrava - Vítkovice
703 00
Kontaktní místa: http://www.cpzp.cz/pojistenci/mista.php
4.3 Úřední hodiny Kontaktní místa: http://www.cpzp.cz/pojistenci/mista.php
4.4 Telefonní čísla Informační centrum: 810 800 000
4.5 Čísla faxu 599 090 280
599 090 710
4.6 Adresa internetové stránky www.cpzp.cz
4.7 Adresa e-podatelny posta@cpzp.cz
4.8 Další elektronické adresy Datová schránka: mk5ab8i 
5. Případné platby lze poukázat http://www.cpzp.cz/clanek/2802-0-Prehled-uctu-CPZP.html
6. IČO 47672234
7. DIČ Česká průmyslová zdravotní pojišťovna není plátce daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

https://www.cpzp.cz/clanek/45-0-Zakladni-udaje-o-CPZP.html

https://www.cpzp.cz/clanek/50-0-Ekonomicke-informace.html

8.2 Rozpočet Rozpočet ČPZP je součástí zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny (dále jen ZPP).
Účetní výkazy: http://www.cpzp.cz/clanek/50-0-Ekonomicke-informace.html
9. Žádosti o informace http://www.cpzp.cz/clanek/1137-0-Zakladni-informace-podle-zakona-c-106-1999-Sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim.html
10. Příjem žádostí a dalších podání http://www.cpzp.cz/clanek/1137-0-Zakladni-informace-podle-zakona-c-106-1999-Sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim.html
11. Opravné prostředky Stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
12. Formuláře http://www.cpzp.cz/clanek/12-0-Formulare.html
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Prominutí penále u OBZP
http://www.hzp.cz/main/clanek.php?id=920
Prominutí penále OSVČ
http://www.hzp.cz/main/clanek.php?id=919
Oznamovací povinnost plátců pojistného
 http://www.cpzp.cz/clanek/921-0-Oznamovaci-povinnost-pro-platce.html
Základní informace pro zaměstnavatele
 http://www.cpzp.cz/clanek/71-0-Informace-pro-zamestnavatele.html
14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  • Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
  • Zákon č. 48 /1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
  • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění dalších zákonů
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/04 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 987/09, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/04 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 465/2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004
Uvedené předpisy jsou fyzicky přístupné k nahlédnutí na právním odboru ČPZP, Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 11 v pracovních dnech, v pondělí - čtvrtek na útvaru pro personálně právní vztahy. Internetové stránky, kde je možno seznámit se s úplným zněním nejdůležitějších předpisů:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=&number2=&name=&text
15. Úhrada za poskytování informací Úhrada za poskytování informací je stanovena Sazebníkem úhrad nákladů za poskytování informací
16. Licenční smlouvy ČPZP neposkytuje jakoukoliv licenci třetím osobám
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Tato výroční zpráva je obsažena ve výroční zprávě ČPZP za jednotlivé roky činnosti – viz. http://www.cpzp.cz/clanek/50-0-Ekonomicke-informace.html

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.