Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 23. 3. 2023

Předmět žádosti:

Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

A) Pro každý rok samostatně v období 2018 až 2022 uveďte počet a hodnotu úhrad léčivých přípravků uhrazených na základě pozitivně schválené žádosti podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb.

Data poskytněte v následující datové struktuře:

 1. Měsíc vykázání (pokud je tento údaj dostupný)
 2. ATC kód (pokud je tento údaj dostupný)
 3. SÚKL kód léčivého přípravku (pokud je tento údaj dostupný)
 4. Název nebo popis léčivého přípravku
 5. Doplněk názvu léčivého přípravku (pokud je tento údaj dostupný)
 6. Počet uhrazených balení/kusů
 7. Celkem uhrazeno v Kč

B) Pro každý rok samostatně v období 2018 až 2022 uveďte informace o obdržených žádostech o výjimečnou úhradu zdravotní služby ve smyslu § 16 zákona č. 48/1997 Sb.

Data poskytněte v následující datové struktuře:

 1. Rok
 2. Počet evidovaných žádostí
 3. Počet schválených žádostí
 4. Počet žádostí, ke kterým jste obdrželi správní žalobu
 5. Počet žádostí, které u vás byly vedeny dvouinstančně
 6. Počet žádostí, které u vás byly vedeny jednoinstančně

Sdělená informace:

Informace viz přiložený dokument.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.