Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 8. 7. 2021

Předmět žádosti:

1. Pro období od roku 2016 až do roku 2021 (dle dostupných měsíců) poskytněte následující údaje o počtu vykázaných balení léčivých přípravků ze skupiny ATC J06BA02 dle struktury uvedené v žádosti.

2. Pro období od roku 2016 až do roku 2021 (dle dostupných měsíců) poskytněte následující údaje o počtu vykázaných balení léčivých přípravků ze skupiny ATC J06BA01 dle struktury uvedené v žádosti.

3. Pro skupinu pacientů, u kterých byl mezi lety 2016 až 2021 (dle dostupných měsíců) vykázán:

ATC kód J06BA02 a zároveň kterýkoliv z následujících diagnostických kódů:

D80 Imunodeficience s převahou poruch protilátek

D81 Kombinované poruchy imunity

D82 Imunodeficience spojené s jinými velkými poruchami

D83 Běžná variabilní imunodeficience - CVID

G11.3 Mozečková-cerebelární-ataxie s vadnou reparací DNA

poskytněte údaje o farmakoterapii dle uvedené struktury.

4. Pro skupinu pacientů, u kterých byl mezi lety 2016 až 2021 (dle dostupných měsíců) vykázán:

ATC kód J06BA02 a zároveň kterýkoliv z následujících diagnostických kódů či výkonů:

C91.1 Chronická lymfocytická leukemie z B-buněk

C90.0 Mnohočetný myelom

Z94.8 Jiný transplantovaný orgán a tkáň

C82 Folikulární lymfom

C83 Non-folikulární lymfom

C88 Zhoubné imunoproliferativní nemoci

C91 Lymfoidní leukemie

D59 Získané hemolytické anemie

D69 Purpura a jiné krvácivé stavy

M05 Séropozitivní revmatická artritida

M06 Jiná revmatická artritida

N0 Nemoci glomerulů

22213 Transplantace allogenní kostní dřeně

poskytněte údaje o farmakoterapii ve stejné struktuře jako u požadavku v bodu č. 3.

5. Pro skupinu pacientů, u kterých byl mezi lety 2016 až 2021 (dle dostupných měsíců) vykázán:

ATC kód J06BA02 a zároveň kterýkoliv z následujících diagnostických kódů:

G61 Zánětlivá polyneuropatie

G61.0 Guillainův–Barréův syndrome

G61.8 Jiné zánětlivé polyneuropatie

G61.9 Zánětlivá polyneuropatie NS

G70.0 Myasthenia gravis

poskytněte údaje o farmakoterapii ve stejné struktuře jako u požadavku v bodu č. 3.

6. Pro skupinu pacientů, u kterých byl mezi lety 2016 až 2021 (dle dostupných měsíců) vykázán:

ATC kód J06BA02 a zároveň diagnostický kód:

D69.3 Idiopatická trombocytopenická purpura

poskytněte údaje o farmakoterapii ve stejné struktuře jako u požadavku v bodu č. 3.

7. Pro skupinu pacientů, u kterých byl mezi lety 2016 až 2021 (dle dostupných měsíců) vykázán

ATC kód J06BA02 a zároveň diagnostický kód:

M30.3 Mukokutánní syndrom mízních uzlin [Kawasakiho]

poskytněte údaje o farmakoterapii ve stejné struktuře jako u požadavku v bodu č. 3.

8. Pro skupinu pacientů, u kterých byl mezi lety 2016 až 2021 (dle dostupných měsíců) vykázán ATC kód J06BA01 a zároveň kterýkoliv z následujících diagnostických kódů:

D80 Imunodeficience s převahou poruch protilátek

D81 Kombinované poruchy imunity

D82 Imunodeficience spojené s jinými velkými poruchami

D83 Běžná variabilní imunodeficience - CVID

G11.3 Mozečková-cerebelární-ataxie s vadnou reparací DNA

poskytněte údaje o farmakoterapii ve stejné struktuře jako u požadavku v bodu č. 3.

9. Pro skupinu pacientů, u kterých byl mezi lety 2016 až 2021 (dle dostupných měsíců) vykázán:

ATC kód J06BA01 a zároveň kterýkoliv z následujících diagnostických kódů:

C91.1 Chronická lymfocytická leukemie z B-buněk

C90.0 Mnohočetný myelom

Z94.8 Jiný transplantovaný orgán a tkáň

22213 Transplantace allogenní kostní dřeně

poskytněte údaje o farmakoterapii ve stejné struktuře jako u požadavku v bodu č. 3.

10. Pro skupinu pacientů, u kterých byl mezi lety 2016 až 2021 (dle dostupných měsíců) vykázán:

ATC kód J06BA01 a zároveň kterýkoliv z následujících diagnostických kódů:

G61 Zánětlivá polyneuropatie

G61.8 Jiné zánětlivé polyneuropatie

poskytněte údaje o farmakoterapii ve stejné struktuře jako u požadavku v bodu č. 3.

 

Sdělená informace:

viz přiložený dokument

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.