Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 4. 7. 2020

Předmět žádosti:

Poskytnutí informace o výši úhrad za zdravotní služby poskytovateli zdravotních služeb IČO 60448024 v odbornosti 901 za období leden až březen 2017.

Sdělená informace:

Poskytovatel zdravotních služeb IČO 60448024 nevykázal za uvedené období České průmyslové zdravotní pojišťovně (ČPZP) péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. ČPZP neposkytla tomuto poskytovateli žádnou úhradu.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.