Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 28. 6. 2023

Předmět žádosti:

Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

1. Počet uhrazených balení léčivých přípravků z ATC skupiny J07BM po jednotlivých měsících od ledna 2015 do května 2023 (včetně).

2. Počet pojištěnců, kteří v daném měsíci dosáhli věku 13 let, a z této kohorty vždy:

a/ počet pojištěnců, kterým byla uhrazena vakcína z ATC skupiny J07BM (kdykoliv v čase);

b/ počet uhrazených balení léčivých přípravků z ATC skupiny J07BM (kdykoliv v čase);

a to dle pohlaví a po jednotlivých měsících od ledna 2015 do května 2023 (včetně).

 

Žadatel požádal o poskytnutí výše uvedených údajů v následující struktuře:

Ad 1. Měsíc

Počet uhrazených balení léčivých přípravků z ATC skupiny J07BM

Ad 2. Pohlaví

Měsíc

Kraj

1. Počet pojištěnců, kteří v daném měsíci dosáhli věku 13 let

 

1a. Počet pojištěnců ze skupiny v daném měsíci 13-letých, kteří dostali (kdykoliv) vakcínu z ATC skupiny J07BM

1b. Počet ks LP z ATC skupiny J07BM uhrazených (kdykoliv) skupině pojištěnců v daném měsíci 13-letých

 

Sdělená informace:

Informace viz přiložený dokument.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.