Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 26. 3. 2022

Předmět žádosti:

Informace týkající se mimořádných úhrad léků podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „ZVZP“), a to na základě ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a to pro účely vědecké činnosti na vysoké škole.

  1. Celkový počet klientů spadajících do Vaší působnosti veřejné zdravotní pojišťovny.
  2. Celkový počet žádostí týkajících se mimořádné úhrady léků vyřizovaných Vámi jako veřejnou zdravotní pojišťovnou podle ustanovení § 16 ZVZP za rok 2021.
  3. V návaznosti na bod č. 2 sdělení počtu schválených a odmítnutých žádostí podle ustanovení § 16
  4. V návaznosti na bod č. 2 sdělení 5 (slovy: pěti) léčivých přípravků, které tvořily největší procento schválených žádostí a 5 (slovy: pěti) léčivých přípravků, které tvořily největší procento neschválených žádostí a jejich celkový počet. 
  1. Celkový počet žádostí týkající se úhrady léků podle § 39d ZVZP a to za rok 2021. 
  1. V případě, že disponujete informací o počtu žádostí podle § 39da ZVZP za rok 2022, tak prosím o její uvedení. 
  1. Existuje nebo existoval ve Vaší veřejné zdravotní pojišťovně vnitřně nastavený postup, který by upravoval postup týkající se ustanovení § 16 ZVZP? 

Dále poskytněte informace, a to za předpokladu, že jimi disponujete bez nutnosti rozsáhlejšího vyhledávání a to o:

  1. Kolik z celkových žádostí podle bodu č. 2 tvořily žádosti o úhradu léku ze skupiny Orphan-drugs, ultra orphan drugs a skupiny vysoce inovativních léčiv.
  2. V případě, že disponujete daty za rok 2022 u bodu č. 2, 3, 5, tak prosím o jejich přiložení.
  3. Stejně tak, v případě, že disponujete jednotnou tabulkou jednotlivých léků, které byly uhrazeny podle bodu č. 4 ve větším měřítku než 5 různých druhů, prosím o jejich přiložení.

Sdělená informace:

Ad 1)

Počet pojištěnců ČPZP v roce 2021 činil 1 278 928.

Ad 2) – Ad 4)

Informace viz přiložený dokument

Ad 5) – 6)

Za rok 2021 evidujeme 34 žádostí podle § 36d (VILP). Co se týče žádostí podle § 36da za 1. Q 2022 zatím neevidujeme žádnou. 

Ad 7)

ČPZP vydala vnitřní předpis, který upravuje postup činností zaměstnanců v souvislosti s vyřizováním agendy týkající se ustanovení § 16 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Ad 8) – Ad 10)

Informace k těmto otázkám nebyly poskytnuty vzhledem k nutnosti mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací, přičemž za těchto okolností jejich poskytnutí nebylo žádáno.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.