Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 23. 11. 2022

Předmět žádosti:

Poskytnutí dat o počtu unikátních pojištěnců, kterým byly vykázány výkony dle diagnóz a anonymizované údaje o pojištěncích, kterým byl předepsán zvlášť účtovaný léčivý přípravek (ZÚLP).

Informace za období od 1. 1. 2019 do 30. 09. 2022 o:

1) Poskytnutí agregovaných počtů unikátních pojištěnců s diagnózami dle výkonů (viz příloha) - jedná o celkový počet unikátních pojištěnců dle DIAGNÓZY uvedené ve výkonech bez ohledu, zda jim byl ZÚLP vykázán a bez členění na přípravky.

 

V případě agregovaných hodnot parametr DATUM ve dvou variantách:

1) Ročně tj. unikátní počty pojištěnců v roce (tj. 2019, 2020, 2021, a 2022 do 30. 9. 2022)

2) Čtvrtletně tj. od 2019/Q1 do 2022/Q3.

 

V parametru DIAGNÓZA údaje o základní diagnóze (kód ze záhlaví ambulantního výkonu (doklad 01/01s), výkonu při ústavní péči (doklad 02/02s) nebo poukazu na vyšetření/ošetření). V případě agregovaných hodnot parametr diagnóza ve dvou variantách:

1) MKN-10 kompletní (včetně čísel za „tečkou“)

2) MKN-10 trojmístné (tj. hlavní skupina diagnóz, do tečky)

 

2) Anonymizované údaje o pojištěncích, kterým byl předepsán ZÚLP (s ohledem na potřebu vysčítání jednotlivých unikátních pojištěnců pro množství pohledů a členění) a to ve struktuře anonymizované ID pojištěnce, datum, věková skupina, odbornost, MKN kompletní, výše úhrady.

 

Sdělená informace:

Vzhledem k velkému objemu poskytnutých dat jsou tyto informace uloženy na Útvaru pro personálně právní vztahy České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.