Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 21. 7. 2023

Předmět žádosti:

Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

 

1) Celková hodnota dávek (v Kč) vykázaných smluvními poskytovateli ambulantní péče v odbornosti fyzioterapie (902) v roce 2022 bez výkonů dopravy a antigenních testů (výkony bez dopravy a testování oceněné příslušnou hodnotou bodu dle splnění bonifikačního kritéria).

 

2) Celkový počet bodů vykázaných v roce 2022 za výkony (bez výkonů dopravy a antigenních testů) smluvními poskytovateli ambulantní péče v odbornosti fyzioterapie (902).

 

3) Celková úhrada za výkony (bez dopravy a antigenních testů) v odbornosti fyzioterapie (902) v roce 2022 vypočtená podle vyhlášky č. 428/2020 Sb.

 

4) Anonymní seznam ambulantních zdravotnických zařízení a jejich výše průměrné úhrady za pojištěnce v referenčním období v odbornosti fyzioterapie (902) v roce 2022.

 

Sdělená informace:

Informace viz přiložený dokument.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.