Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 21. 6. 2021

Předmět žádosti:

Informace o výši poskytnuté částky na odměny pro zdravotnické pracovníky dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 172/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020, která byla vyplacena organizaci SANITA CAR s. r. o., IČO 27665046, se sídlem Sušilova 478/24, Holešov.

Sdělená informace:

Poskytovateli zdravotních služeb SANITA CAR s. r. o., IČO 27665046, se sídlem Sušilova 478/24, Holešov, IČZ 77816000, byla Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou vyplacena kompenzační odměna dne 31. 5. 2021 ve výši 210 735,- Kč.

 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.