Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 18.10.2023

Předmět žádosti:

Žadatel požádal o zodpovězení následujících dotazů:

1. Počet, typ a výše pohledávek vůči obyvatelům města Děčín k 31.12.2022?

2. Počet dlužníků-obyvatel města Děčín k 31.12.2022?

3. Počet dlužníků seniorů nad 65 let k 31.12.2022? Sdělte nám prosím také celkovou výši

a nejčastější typ dluhu.

4. Máte nějaké dětské dlužníky a popřípadě kolik? Pokud ano, sdělte nám prosím celkovou

výši a nejčastější typ dluhu.

5. V jaké fázi se obracíte na exekutory a popřípadě na jaké? (máte nějakého smluvního či

je výběr náhodný).

 

Sdělená informace:

Ad 1) Počet, typ a výše pohledávek vůči obyvatelům města Děčín k aktuálnímu datu:

1367 osob, typ pohledávky – pojistné, penále, dlužné pojistné činí 54.193.980,75 Kč,

dlužné penále činí 42.805.227,54 Kč.

Ad 2) Počet dlužníků-obyvatel města Děčín k aktuálnímu datu: 1367 osob.

Ad 3) Počet dlužníků seniorů nad 65 let k aktuálnímu datu je 64 osob, přičemž dlužné pojistné činí 1.572.319,59 Kč a dlužné penále 1.698.227,65 Kč.

Ad 4) Dětské dlužníky pojišťovna neeviduje.

Ad 5) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (dále jen „ČPZP“) vymáhá své pohledávky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a penále formou daňové exekuce, kdy je v postavení správce daně, nebo prostřednictvím soudních exekutorů. ČPZP trvale spolupracuje s několika soudními exekutory.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.