Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 14. 12. 2022

Předmět žádosti:

Poskytnutí dat o zdravotnických prostředcích (ZP) úhradové skupiny 01 za období od 1.1.2022 do 30.9.2022 v následující struktuře.

 

A) Měsíční množství uhrazených ZP za období 2022/Q1-2022/Q3

 • ROK: Rok vykázání ZP, 2022 (za období Q1-Q3)
 • MĚSÍC: Měsíc vykázání ZP,
 • OKRES: okres sídla poskytovatele, který ZP předepsal (v případě ZP předepisovaných na poukaz) nebo vykázal k úhradě (v případě ZP nepředepisovaných na poukaz),
 • TYP POSKYTOVATELE: Poskytnutí typu poskytovatele, který ZP předepsal nebo vykázal k úhradě, je-li údaj dostupný. Typem poskytovatele rozumíme informaci o druhu zařízení (dle NRPZS – https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=home--download, odpovídá sloupci „druhzarizeni“), který ZP předepsal (v případě ZP předepisovaných na poukaz) nebo vykázal k úhradě (v případě ZP nepředepisovaných na poukaz), případně segmentu poskytovatele, který předepsal, pokud není informace ohledně druhu zařízení k dispozici,
 • ODBORNOST: odbornost předepisujícího poskytovatele, nebo poskytovatele, který vykázal ZP k úhradě, pokud se jedná o ZP nepředepisovaný na poukaz,
 • KOD: kód ZP,
 • SKUPINA ZP: úhradová skupina ZP dle Úhradového katalogu VZP – ZP,
 • DG: Základní diagnóza dle MKN-10, na kterou byl ZP vykázán, v případě, že je k dispozici. Údaje o diagnóze na úrovni MKN-10 trojmístné, tj. hlavní skupina diagnóz, do tečky.
 • VÝŠE ÚHRADY: Informace o výši úhrady („první úhrada“, „druhá úhrada“, „třetí úhrada“).
 • MNOŽSTVÍ: Množství uhrazených ZP,
 • UHRADA: Celková úhrada za ZP v Kč.

 

B) Roční počty unikátních pojištěnců za období 2022/Q1-2022/Q3 s údaji o pohlaví a ve věkových skupinách

 

 1. Počet unikátních pojištěnců pro celou SKUPINU ZP UHS 01 (jak přípravky na poukaz tak ZUM)
 • ROK: 2022 (za období Q1-Q3),
 • SKUPINA ZP: úhradová skupina ZP - pouze první úroveň,
 • POHLAVÍ,
 • VĚK: Poskytnutí 5letých věkových skupiny (tj. 0-4, 5-9, …..80-84, 85+),
 • POČET UNIKÁTNÍCH POJIŠTĚNCŮ.
 1. Počet unikátních pojištěnců dle KÓDU ZP
 • ROK: 2022 (za období Q1-Q3),
 • KOD: kód ZP,
 • POHLAVÍ,
 • VĚK: Poskytnutí 5letých věkových skupiny (tj. 0-4, 5-9, …..80-84, 85+),
 • POČET UNIKÁTNÍCH POJIŠTĚNCŮ,
 • MNOŽSTVÍ: Množství uhrazených ZP,
 • UHRADA: Celková úhrada za ZP v Kč.

 

Sdělená informace:

Informace viz přiložený dokument.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.