Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 13. 6. 2022

Předmět žádosti:

Informace související s poskytováním zdravotních služeb Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188.

 

Sdělená informace:

Vztah České průmyslové zdravotní pojišťovny („ČPZP“) a Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188 (dále jen „PZS“), se primárně řídí rámcovou smlouvou, která je, včetně svých příloh, veřejně dostupná na stránkách ČPZP (https://portal.cpzp.cz/app/smlouvy-s-pzs/#list). Z rámcové smlouvy jednoznačně plyne jak rozsah poskytovaných hrazených služeb, tak povinnost PZS zajistit odpovídající personální zajištění pracovníky splňujícími požadavky stanovené právními předpisy pro výkon dané činnosti. Žadateli byla dále sdělena informace o rozsahu úvazků a úrovni dosaženého vzdělání lékařů, která je PZS nahlášena prostřednictvím tzv. Portálu zdravotních pojišťoven (elektronického systému zajišťujícího zabezpečenou komunikaci mezi PZS a některými zdravotními pojišťovnami).

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.