Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 13. 2. 2023

Předmět žádosti:

Poskytnutí informací o počtu registrovaných pojištěnců u poskytovatele zdravotních služeb MUDr. Anna Ďurianová, IČO 09637591.

Sdělená informace:

Ukazatel

Registrováno k 31. 12. 2021

Registrováno k 31. 12. 2022

Počet pojištěnců registrovaných u IČO 096 37 591, IČZ 28684000, odb. 002

15

14

 - z toho pojištěnci s trvalým pobytem v Nehvizdech

11

11

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.