Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 11.4.2024

Předmět žádosti:

Žadatel požádal dne 11.4.2024 Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (ČPZP) o informace týkající se společností SBJ Trade s.r.o., IČO: 091 73 692, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 331971 (dále jen „SBJ Trade“) a J.A.E. s.r.o., IČO: 093 32 367, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 334653 (dále jen „J.A.E.“).

 

Sdělená informace:

Společnost SBJ Trade s.r.o., IČO: 091 73 692, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 331971 (dále jen „SBJ Trade“) a J.A.E. s.r.o., IČO: 093 32 367, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 334653 (dále jen „J.A.E.“), není vedena v evidenci.

 

ČPZP neobdržela v posledních třech (3) letech žádné peněžní plnění od společnosti SBJ Trade ani J.A.E. ČPZP neeviduje v současnosti žádnou splatnou pohledávku za společností SBJ Trade ani J.A.E.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.