Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 1. 8. 2022

Předmět žádosti:

Informace k podmínkám úhrady přepravy pojištěnce jako hrazené služby ze zdravotního pojištění.

Sdělená informace:

Podmínky úhrady přepravy pojištěnce jako hrazené služby ze zdravotního pojištění stanoví § 36 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Hrazenou službou je přeprava pojištěnce na území České republiky ke smluvnímu poskytovateli, od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytu nebo do místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních služeb, mezi smluvními poskytovateli a v rámci smluvního poskytovatele, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby.

Pokud k onemocnění pojištěnce došlo v místě bydliště, je přeprava do místa trvalého pobytu, které je vzdálenější než místo bydliště, hrazena jen tehdy, pokud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduje zdravotní stav pojištěnce. Přeprava se provádí vozidly smluvní zdravotnické dopravní služby. Je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní pojišťovna, která hradí přepravu pojištěnce, i přepravu doprovázející osoby, a to ve stejném rozsahu jako přepravu pojištěnce.

Přepravu hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadovanou hrazenou službu poskytnout.  O indikaci a  způsobu transportu pacienta/pojištěnce nerozhoduje zdravotní pojišťovna. Rozhodující pravomoc má ošetřující lékař na základě individuálního posouzení zdravotního stavu pacienta/pojištěnce a výběru nejbližšího  smluvního poskytovatele zdravotních služeb,  který je schopen požadované  hrazené zdravotní služby poskytnout.

Zdravotní stav je dynamický proces, který se neustále mění. Proto je vždy potřeba, aby ošetřující lékař posoudil aktuální zdravotní stav pojištěnce a rozhodl, zda je nezbytné k jeho transportu použít sanitní vozidlo.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.